Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW stimulans opleidingen onderwijs en gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake financiele stimulansen voor instroom in opleidingen onderwijs en gezondheidszorg

Gemaakt: 24-5-2000 tijd: 11:39


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 22 mei 2000

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de eindrapportage aan van een door de Stichting van Economisch Onderzoek (SEO) uitgevoerde literatuurverkenning naar studiekeuzegedrag. Aan het SEO is gevraagd om in kaart te brengen welke factoren het keuzegedrag beïnvloeden van (aanstaande)studenten en zo ja welke (financiële) instrumenten hierop van invloed zijn in de drie stadia van het keuzeproces, namelijk de instroom naar het hoger onderwijs, het pad door het hoger onderwijs en de uitstroom naar de arbeidsmarkt. In de kabinetsnotitie 'In goede banen' (kamerstuk 27
060, nr.1) is het rapport reeds aangekondigd.
Aanleiding voor de verkenning vormde een tijdens de algemene politieke beschouwingen aanvaarde motie Rosenmöller/de Graaf (kamerstuk 26 800, nr.29), in aansluiting op een eerder door uw Kamer aangenomen motie in de context van 'Maatwerk voor morgen'. In de motie Rosenmöller/de Graaf is gevraagd te onderzoeken of en zo ja op welke wijze in de regelingen voor de studiefinanciering faciliteiten kunnen worden gecreëerd waardoor opleidingen voor en werken in de zorg- en lerarenopleidingen aantrekkelijker kan worden gemaakt. Belangrijkste resultaten van de verkenning De onderzoekers komen tot de volgende bevindingen. Financiële maatregelen lijken in het algemeen geen effectief middel om de initiële studiekeuze te beïnvloeden. De belangrijkste factoren bij de keuze voor een opleiding in het hoger onderwijs zijn volgens het SEO-rapport interesse in het onderwerp van de studie, de mogelijkheid tot zelfontplooiing en een goed vooruitzicht op een betaalde baan. Dit geldt met name voor leerlingen en studenten die een opleiding in de sectoren onderwijs of gezondheidszorg prefereren. Ook achtergrondkenmerken van de leerlingen en het opleidingsniveau van hun ouders beïnvloeden de studiekeuze, zowel wat betreft de keuze van het niveau als de keuze van de richting. Uit eerder door SEO/SCO verricht onderzoek (Deelname aan hoger onderwijs, september 1999) waarin aan reeds ingestroomde eerstejaarsstudenten in niet-exacte opleidingen is gevraagd of zij een exacte studie zouden hebben gekozen bij een aantal financiële stimuli kunnen we het een en ander afleiden over de aantrekkelijkheid van diverse stimuli. De verwachting is dat deze uitkomsten ook geldig zijn voor studenten die instromen in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat een verlaging van het collegegeld van exacte studies met 1000 gulden nauwelijks effect heeft op de aantrekkelijkheid van deze opleidingen. Volledige afschaffing van het collegegeld zou een iets grotere groep studenten stimuleren om voor een exacte studie te kiezen. Als de basisbeurs met 750 gulden per maand wordt verhoogd en het collegegeld wordt kwijtgescholden, geeft een kleine 10% van de potentiële instromers aan een exacte studie te kiezen. De conclusie is dus dat financiële maatregelen nauwelijks de studiekeuze beïnvloeden. Daarbij moet worden bedacht dat deze groep voor het overgrote deel bestaat uit studenten van nauw aan de exacte vakken verwante opleidingen, waarin eveneens tekorten zijn (bijvoorbeeld informatica). Prikkels leiden dan alleen tot een verschuiving van het probleem. Daarnaast blijkt dat maatregelen die zich richten op het beroepsperspectief (verhoging aanvangssalaris, parttime werk, betere carrièrekansen voor parttimers) ongeveer even effectief de initiële studiekeuze te beïnvloeden. Maatregelen als een baangarantie of het verbeteren van de aansluiting tussen vo en ho beïnvloeden de initiële studiekeuze net zoveel als een gematigde financiële prikkel. Daarnaast is het op dit moment een gegeven dat het aantal omzwaaiers en uitvallers in de sector onderwijs aan de hoge kant is. Bij de hbo-lerarenopleiding is het opvallend dat een groot aantal studenten tijdens de opleiding omzwaait naar een andere opleiding op hetzelfde niveau bij de eigen onderwijsinstelling. De uitval tijdens de hbo- en wo-opleidingen gezondheidszorg is relatief klein. De studenten die een hbo-opleiding gezondheidszorg staakten, hebben dat vooral gedaan omdat zij een andere studie interessanter vonden. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van (financiële) stimulansen op verbetering van de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt. Wat betreft de net afgestudeerden is vooral relevant dat niet alleen het loon, maar ook de arbeidsomstandigheden en de status van een beroep potentiële factoren zijn om hen ook daadwerkelijk de stap van de opleiding naar de beroepspraktijk te doen zetten. Zo'n 5 % van degenen die niet in het onderwijs instroomden na afstuderen, geven aan dat ze door betere arbeidsvoorwaarden zouden kunnen worden overgehaald om leraar te worden. Conclusies De onderzoeksresultaten zijn duidelijk: financiële maatregelen aan het begin van de opleiding kunnen nauwelijks de oorspronkelijke keuze van studenten voor een bepaalde ho - opleiding ombuigen. Immers, om (maximaal) 10% extra instroom in een bepaalde opleiding te bereiken, zou een extra financiële prikkel aan alle instromers in die opleiding moeten worden gegeven. En als er al een extra groep kan worden overgehaald om in te stromen, blijft het onzeker of de groep instromers daadwerkelijk het diploma in de oorspronkelijk gekozen opleiding haalt. Veel leerlingen zwaaien tussentijds om, waardoor van de groep leerlingen uit havo, vwo of mbo die in het hoger onderwijs instroomt, uiteindelijk minder dan de helft het diploma van de eerst gekozen opleiding haalt.

De beperkte effectiviteit van financiële prikkels bij de keuze van de initiële opleiding geeft mij geen aanleiding om afstand te doen van het algemeen principe dat studiefinanciering een generieke inkomensvoorziening is. Maatregelen die zich richten op verbetering van de opleidingen zelf, zowel om de instroom te bevorderen als om omzwaai te verminderen kunnen zeker zoveel effect hebben. Dat geldt eveneens voor maatregelen die zich richten op verbetering van het beroepsperspectief.

Wat betreft de sector gezondheidszorg geldt dat de primaire verantwoordelijkheid voor de personeelsvoorziening en de arbeidsmarkt, inclusief instroom in opleidingen, bij verschillende partijen in het veld ligt. VWS stimuleert een samenhangende, meerjarige en planmatige aanpak en heeft met sociale partners en Arbeidsvoorziening een Arbeidsmarktconvenant gesloten. Naast de wo- en hbo-opleidingen zijn voor de zorgsector ook de secundaire beroepsopleidingen (mbo) en dan vooral de bbl-variant (werkend leren) van groot belang. Bij de studie- en beroepskeuzemotieven van mbo'ers zijn eveneens de intrinsieke factoren dominant, zo blijkt uit onderzoek. Tijdens een AO met de vaste Commissie voor VWS op 9 december 1999 is reeds een groot aantal maatregelen ter verbetering van de instroom in opleiding en beroep besproken. In het voorgenomen AO op 24 mei over de personeelsvoorziening in de zorgsector kan hierover met de bewindslieden van VWS verder worden gesproken.

Wat betreft de sector onderwijs kunt u in juni aanstaande een nieuwe notitie verwachten, die voortbouwt op «Maatwerk voor morgen'. In deze notitie ga ik in op de mogelijkheden om de instroom van leraren op de arbeidsmarkt te vergroten. De notitie bouwt mede voort op de resultaten van bijgaande verkenning.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs L.M.L.H.A. Hermans)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...