Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag Politie Regio Utrecht 1999

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Politiebericht Utrecht: Utrecht 22-05-2000
Jaarverslag Politie Regio Utrecht 1999 Utrecht, 22 mei 2000.

Minder inbraken, meer bonnen in het verkeer.

Het jaarverslag van de Politie Regio Utrecht over 1999 is verschenen. Hieronder volgt een samenvatting.

Nog minder kans op woninginbraken. Een toename van het aantal bekeuringen met staandehoudingen. Overlast van jeugd op probleemlocaties aangepakt dankzij de inzet van flexteams. Geïntegreerde aanpak van milieuproblemen in de wijk. Door preventief, normatief en reactief optreden heeft de Politie Regio Utrecht geïnvesteerd in de aanpak van deze landelijke en regionale speerpunten. Ondanks die aanpak was een toename van het aantal geweldsmisdrijven, vooral veroorzaakt door straat- en tasjesroof, niet te voorkomen.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid.

De Politie Regio Utrecht heeft landelijk gezien een topprestatie geleverd door in 97,5% van de in totaal 12.303 prio-1 meldingen (spoedeisende hulp bij noodgevallen) binnen 10 minuten ter plaatse te zijn. Bij de 120.954 prio-2-meldingen (wel politie-inzet, geen spoed) heeft de politie in 82,6% van de gevallen binnen de 30 minuten norm gereageerd.

Jeugdcriminaliteit.
Hoewel het merendeel van de jongeren geen problemen veroorzaakt, is vaak alle aandacht gericht op de jongeren die overlast veroorzaken of zich bezig houden met criminele activiteiten. Per district is in kaart gebracht waar zich eventueel wèl problemen met jongeren voordoen. De probleemlocaties zijn vervolgens doelgericht aangepakt door 'flexteams' (6 in 1999). De inzet van flexteams biedt geen garantie voor de lange termijn. Wel blijkt dat een extreem incidentenpatroon kan worden teruggebracht naar een normaal niveau. Ongewenst neveneffect is een mogelijke verplaatsing van incidenten naar andere wijken. 1.413 jongeren die zich schuldig maakten aan 'kleine criminaliteit' zijn doorverwezen naar de Halt-bureaus. Geweld op straat.
Bijna 6000 keer werd in 1999 aangifte gedaan van geweld op straat: straat- en tasjesroof, bedreiging, mishandeling, openlijke geweldpleging en diefstal met geweld/afpersing (400 meer dan het jaar daarvoor). Daarmee bleek de doelstelling om het aantal geweldsmisdrijven te stabiliseren op 5.600 te ambitieus. Het oplossingspercentage bedroeg bijna 40 procent, zonder dat daarbij nog rekening is gehouden met zaken die in 2000 nog worden opgelost of inmiddels opgelost zijn. Een toename van straat- en tasjesroof baart de Politie Regio Utrecht zorgen. Onze inspanningen waren gericht op een repressieve kortetermijnaanpak gekoppeld aan een preventieve of dadergerichte langetermijnaanpak.

Zware georganiseerde criminaliteit.
De inzet van de politie was begin 1999 gericht op de verdwijning van en moord op een 13-jarig meisje uit Maarn. Daarnaast hebben in 1999 in totaal 18 Recherchebijstands-teams gedraaid (incl. drie zogenaamde slapende RBT's uit voorgaande jaren): ontvoering/afpersing (3), verkrachting (3), moord/doodslag (10) en overvallen (2). Bij tien RBT's werd de zaak opgelost. Voor een structurele aanpak van mensenhandel en kinderporno is een permanent regionaal Team Commerciële Zedenzaken ingesteld. Daarnaast is een onderzoek dat moet leiden naar de dader.regiobreed integraal prostitutiebeleid ontwikkeld. Voor de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld is op initiatief van het korps een aantal protocollen vastgesteld. Met het gebruik van DNA-sporen als identificatiemiddel bij zedenmisdrijven en woninginbraken is in 1999 een belangrijke stap voorwaarts gezet in het onderzoek dat moet leiden naar de dader.

Verkeersveiligheid.

Het aantal verkeersdoden bedroeg in 1999 64, het aantal gewonden kwam uit op 3.357. Normstellend optreden in het verkeer is ook in 1999 strak ingezet en dit leverde 387.452 bekeuringen op (ruim 130.000 bekeuringen meer dan in 1998). Ruim driekwart van de uitgedeelde bekeuringen in 1999 had betrekking op de landelijke speerpunten: te hoge snelheid, negeren van rood licht en geen gebruik van gordel of helm.

Met het in 1999 gestarte project Verkeer Onder Controle onderneemt de politie gericht actie op het handhaven van de verkeersveiligheid op doorgaande provinciale wegen. Het project startte in 1999 in de stad Utrecht, maar heeft zich uitgebreid in de hele regio. Ondanks het normstellend optreden werd niet voorkomen dat het aantal ongevallen met schade en/of letsel licht is toegenomen.
Milieuzorg.
Er is in 1999 veel geïnvesteerd in het inzichtelijk maken van de feitelijke milieuproblemen in de regio. Daarnaast is een aantal grote zaken op het gebied van afvalverwerking opgepakt en zijn omvangrijke onderzoeken uitgevoerd naar onder meer het gesjoemel met grondstromen die vrijkomen bij saneringen. Ook werd scherper toezicht gehouden op de handhaving van bestemmingsplannen Buitengebied. Er werden 839 milieuprocessen-verbaal opgemaakt.

Woninginbraken.
Inbraakpreventie loont: het inbraakrisico bij beveiligde woningen bedraagt 0,06 procent. Regionaal is het inbraakrisico gedaald van 1,84 procent naar 1,71 procent. Ook het totaal aantal inbraken daalde met 5,8%. Bij het totaal aantal inbraken betrof het in 30% van de gevallen een poging tot inbraak en werd niets weggenomen. 42.215 woningen werden gecertificeerd. Er zijn inmiddels meer dan 108.000 preventie-adviezen verstrekt. De politie heeft geïnvesteerd in zowel preventie (ook bij nieuwbouwwoningen) als repressie. In totaal zijn 6.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd met het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Veelvoorkomende criminaliteit.

Bijna de helft van het aantal misdrijven in de regio behoort tot de categorie veelvoorkomende criminaliteit: vernielingen, fietsdiefstal en stelen van/uit auto's. Het aantal van deze veelal gelegenheidsdiefstallen is vrijwel gelijk gebleven aan het niveau van 1998: 49.197. Waar gericht actie is gevoerd tegen het verminderen van diefstallen af/uit auto's (bijvoorbeeld in Eemland-zuid) of het verminderen van fietsdiefstallen (bijvoorbeeld Binnensticht) leidde dit tot succes. Vaak ging het dan om een repressieve en infra-structurele aanpak gezamenlijk met partners. In 130 winkelgebieden gaf de politie een beveiligingsadvies 'Veilig-ondernemen'.

Vreemdelingenzorg.
Er waren minder vreemdelingen in de regio, maar er kwamen wel meer aanvragen binnen voor (verlenging) van de verblijfs- of vestigingsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf. Op de districtsniveau werkten politie en onder andere de Arbeidsinspectie bij bedrijfscontroles nauw samen. Illegale aanwezigen werden opgespoord, terwijl tegelijkertijd degenen die illegaal goedkope arbeid laten verrichten, werden opgepakt. Er werden 957 adrescontroles gehouden. Van de 743 vreemdelingen die werden aangehouden, werden er 669 in bewaring gesteld. Ruim 200 vreemdelingen hebben Nederland onder toezicht verlaten, 541 vreemdelingen zijn het land uitgezet.Intern is gewerkt aan het stroomlijnen van de administratieve verwerking door te streven naar ISO-certificering.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie