Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kerken in Aktie vreest escalatie geweld op de Molukken

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Kerken in Aktie

Kerken in Aktie vreest escalatie geweld op de Molukken

In de Molukken, en met name in Ambon stad, voeren sinds een paar dagen bewapende commando's uit Java een groot offensief uit tegen burgers. Zij noemen zichzelf jihad-commando's. Het gaat volgens betrouwbare berichten om meer dan 2000 man die van elders naar Ambon zijn verscheept, onder andere via de reguliere vaarten van de scheepvaartmaatschappij PELNI. PELNI is de officiële scheepvaartmaatschappij van de Indonesische overheid. Deze commando's hebben zich bewapend met zware en lichtere vuurwapens.

Kerken in Aktie heeft hierover grote zorgen. Niet alleen richt het geweld van deze commando's zich vooral tegen christenen, waarmee we ons verbonden weten. Meer dan dat: wat nu gebeurt leidt tot een middelgroot conflict in de Indonesische samenleving en tast de grondslag van de Indonesische samenleving aan. Het is zorgwekkend dat de Indonesische regering, evenals de gehele samenleving, via de media op de hoogte was van deze beweging van jihad-strijders, maar niet effectief heeft ingegrepen. De vraag is aan de orde hoe het komt dat de Indonesische overheid geen effectieve maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat burgergroepen militair getraind worden, zich bewapenen en zich ongestoord in Indonesië kunnen verplaatsen. Dit is een lakmoesproef voor de - om haar integriteit alom geprezen - regering van President Wahid en Vice-President Megawati.

Er is sprake van een nieuwe situatie in Indonesië. Ging het in de eerste fase van de onlusten (Oost Timor en de Molukken in 1999 en begin 2000) nog om misdragingen van het leger en het aanjagen van lokale conflicten, nu zijn degenen die Indonesië willen destabiliseren ter wille van hun eigen belangen een tweede fase ingegaan door informele strijdgroepen te trainen, naar brandhaarden te sturen en te bewapenen. Hierachter is een samenwerkingsverband te zien van delen van het leger, kringen rond Soeharto die hun machtspositie zien verdwijnen, en extreme Moslim groeperingen die er naar streven om van Indonesië een Islamstaat te maken.

Wij zijn van mening dat alle burgercommando's onmiddellijk ontwapend moeten worden en uit de Molukken (en andere gebieden waar zij zich hebben ingedrongen) moeten worden verwijderd. De enige die dat kan, is de Indonesische overheid. Het geweld van de Jihad-commando's moet snel gestopt worden, vóór hele bevolkingsgroepen worden weggevaagd.

Wij zijn van mening dat de Nederlandse regering en regeringen van andere landen die een relatie met Indonesië onderhouden, hun positie in dezen helder moeten maken, en er alles aan moeten doen dat er concrete en meetbaar effectieve maatregelen worden getroffen. Daarbij gaat het vooral om hun financiële en economische relaties met Indonesië. De internationale financiële instituties waar Indonesië mee te maken heeft, vormen daarbij de belangrijkste instrumenten.

Wij roepen de kerken in Indonesië op om samen met organisaties van Moslims in Indonesië als de MUI, ICMI, NU, de politieke partijen van Poros Tengah en anderen, én samen met de organisaties en partijen vanuit de andere godsdiensten in Indonesië, zich duidelijk tegen de burgercommando's uit te spreken, en van de regering en de Indonesische strijdkrachten maatregelen te eisen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie