Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 12.05 uur

dinsdag 23 mei 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 23 mei om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het mondelinge vragenuur plaats.
*Hier komt de volgende vraag aan de orde (onder voorbehoud):
-van de heer Harrewijn (GroenLinks) aan minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over diens voornemen het besluit van de gemeente Amsterdam te vernietigen om bijstandsgerechtigden met een deeltijdbaan maximaal fl.125,= van het verdiende loon te laten behouden.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer over het wetsvoorstel tot invoering van een stelsel van pluimveerechten. Het betreft een noodzakelijke maatregel ter beheersing van de mestproblematiek. Hiermee wordt een maximum gesteld aan het aantal kippen en kalkoenen dat op een bedrijf mag worden gehouden.

Vervolgens debatteert de Kamer over het gezamenlijk gebruik van informatica op douanegebied door de lidstaten van de Europese Unie. Er wordt een Douane Informatiesysteem (DIS) ingesteld voor de uitwisseling van gegevens tussen de douanediensten van de Europese Unie. Het DIS is gericht op specifieke douanegegevens ten aanzien van verdachte zendingen, vervoermiddelen, methoden en goederenstromen. Tevens wordt gesproken over de wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties, met als doel het versterken van de rechtsgrondslag voor de samenwerking op douanegebied in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Ten slotte spreekt de Kamer over de wijziging van de wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) waardoor het voor kunstenaars die in het bezit zijn van een eigen woning ook mogelijk wordt aanspraak te maken op een WIK-uitkering.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met Duitse parlementsleden van de deelstaat Rheinland-Pfalz over milieuaangelegenheden.
Verkeer en Waterstaat: 16.15 tot ca. 17.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de toekomstmogelijkheden van luchtschepen.

Buitenlandse Zaken en Financiën: 16.30 tot ca. 18.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de kwaliteit van internationale financiële instellingen als kanaal voor ontwikkelingssamenwerking.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 tot ca. 18.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Nederlandse Bond van Waaghouders van Levend Vee over de export van levende varkens.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 09.45 tot ca. 10.30 uur Eerste Commissiekamer

Agenda: gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken uit Burundi.

Buitenlandse Zaken: 13.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: procedure.

Verkeer en Waterstaat: 13.30 uur Troelstrazaal
Agenda: procedure.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 15.00 uur Donkerkamer
Agenda: contactplanbijeenkomst.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 15.00 uur Schaperkamer
Agenda: contactplanbijeenkomst.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: procedure.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Europese Zaken: 16.30 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 18.30 uur een delegatie uit de Molukken. Er wordt onder meer gesproken over de hulpgoederen uit binnen- en buitenland en de distributie hiervan en over het opstarten van een heropbouwproject (Regentenkamer).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie