Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Kansmeter' goed instrument voor kansen werkzoekenden

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Directie Sociale Zaken Voorlichting, en Werkgelegenheid Bibliotheek en Documentatie

23 mei 2000 Nr. 2000/094

‘Kansmeter' goed instrument om kansen werkzoekenden in te schatten

De ‘Kansmeter' die door arbeidsbureaus en Centra voor Werk en Inkomen wordt toegepast om de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, wordt overwegend positief beoordeeld. Dat zeggen zowel de cliënten als de consulenten die de Kansmeter hanteren. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzocht hoe in de praktijk met de Kansmeter wordt omgegaan. Minister Vermeend heeft de onderzoeksresultaten aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Kansmeter werd vorig jaar landelijk ingevoerd. Hiermee wordt, op basis van werkervaring, opleiding, beroep en persoonlijke vaardigheden, een inschatting gemaakt van de mogelijkheden van de werkzoekende. Daarbij wordt uitgegaan van een indeling in vier fasen die de positie van de werkzoekende op de arbeidsmarkt weergeven.

Fase 1 betekent dat iemand ‘direct bemiddelbaar' is. De werkzoekende kan gebruik maken van bijvoorbeeld informatie, advies en verwijzing naar vacatures. In fase 2 is de cliënt niet direct bemiddelbaar. Via scholing of sollicitatietraining wordt de werkzoekende geacht binnen maximaal een jaar bemiddelbaar te zijn naar werk. Fase 3 vraagt om ‘ruime verbetering': de werkzoekende zal pas na een jaar van intensieve training en begeleiding bemiddelbaar zijn. Voor de meeste cliënten volgt er overigens (na de Kansmeter) in het verdere werkproces nog een check op de fase-indeling, in zogeheten ‘kwalificerende intakes' fase 2/3.

In fase 4 is er (op dat moment) geen kans op werk, omdat betrokkene grote persoonlijke belemmeringen heeft die het verkrijgen van werk in de weg staan. Er kan dan gebruik worden gemaakt van sociale activering, hulp of zorg, zodat weer een reëel uitzicht op werk kan ontstaan. De positie van de werkzoekende wordt om de zoveel tijd opnieuw bekeken. Zo nodig kan de indeling op basis hiervan worden aangepast.

Het oordeel van de cliënten zelf over de toepassing van de Kansmeter en de uitleg hierover is positief. Een grote meerderheid zegt na afloop van het gesprek met de consulent duidelijkheid te hebben gekregen hoe deze zijn/haar kansen op werk inschat. De meesten zeggen het met dat oordeel eens te zijn.

Hoewel het algemene oordeel over de Kansmeter als ‘quick scan' overwegend positief is, geeft maar iets meer dan de helft van de ondervraagde consulenten aan het ook een geschikt instrument te vinden. Er zijn volgens de onderzoekers verschillende redenen waarom deze score niet hoger uitvalt. De arbeidsbureaus/CWI's die het instrument slechts matig geschikt achten, hebben voor een deel algemene weerstand tegen het gebruik van een (standaard) instrument bij het indelen van klanten. Bovendien hebben zij kritiek op bijvoorbeeld de regionale beroepenlijsten en de vragenlijsten voor werkervaring en opleiding die onderdeel uitmaken van de Kansmeter. Voor het geven van een globale analyse functioneert de methode volgens betrokkenen wel.

Minister Vermeend zegt de in het onderzoek voorgestelde verbeteringen over te zullen nemen. Zo zal de vragenlijst worden verbeterd en zullen de verouderde beroepenlijsten worden geactualiseerd of zal worden gezocht naar een alternatief voor deze lijsten. De mogelijkheden tot het geven van meer toelichting door de consulent op de redenen waarom tot een bepaalde fase-indeling is gekomen zullen worden vergroot. Het draagvlak voor de Kansmeter en de fase-indeling zal worden vergroot door onder meer het extra scholen van consulenten. In een vervolgonderzoek zullen doeltreffendheid en de effecten van de kansmeter in de praktijk aan de orde komen.

De Kansmeter is verschenen in de Elsevier-reeks.
ISBN: 9057495791, prijs f. 33,-- te bestellen bij Elsevier bedrijfsinformatie, tel: 070-4415555.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie