Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grote behoefte aan speelvoorzieningen Den Haag

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag


Persberichten >> Grote behoefte aan speelvoorzieningen

Burgemeester en wethouders hebben op 23 mei 2000 de Nota Samen Spelen vrij gegeven voor inspraak. Hierin wordt per stadsdeel voorgesteld welk beleid gevolgd gaat worden. Nieuwe initiatieven en programma's zullen daaraan voortaan worden getoetst. Voorts zal er jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een actualisering van de projectenlijst uit de Nota Samen Spelen worden opgenomen, gekoppeld aan het Meerjarenonderhoudsplan Spelen.

In het collegeprogramma is opgenomen dat 'er voor kinderen meer beheerde speeltuinen dienen te komen'. De Nota Samen Spelen is een nieuwe integrale denkrichting voor een gemeentebreed speelbeleid en schetst tevens de kaders waarbinnen nieuwe beheerde openbare speeltuinen tot stand kunnen komen.

Op basis van een prioriteitsscore, de inventarisatie van voorzieningen, het aantal kinderen per wijk en de bebouwingsstructuur wordt er een verdeling en invulling van speelvoorzieningen per wijk c.q. stadsdeel voorgesteld. Ook zijn in overleg met stadsdeelcoördinatoren, beheerders, voorpostfunctionarissen en sportconsulenten concrete uit te voeren projecten geïnventariseerd. In het projectenoverzicht komt naar voren dat er behoefte is aan circa:

55 nieuwe voorzieningen,
61 herinrichtingen van voorzieningen,
40 toestellen die toegevoegd worden aan bestaande voorzieningen.
Het merendeel van de nieuwe plekken bevindt zich op of rond sportterreinen en schoolpleinen (hier kan worden aangehaakt op toezicht dat al tijdens de werkuren plaatsvindt). De overige nieuwe speelplekken zijn nodig uit oogpunt van spreiding. Gelet op de omstandigheden op deze locaties is toezicht niet noodzakelijk of kan worden overgelaten aan het initiatief van omwonenden.

Om deze zaken te kunnen uitvoeren is de totale investeringsbehoefte voor de realisering, omvorming, herinrichting en aanvulling van voorzieningen geraamd op ongeveer 30 miljoen gulden. Hiervan is voor het begrotingsjaar 2000 circa f 1,4 miljoen gedekt.

De toename en kwaliteitsverbetering van de speelvoorzieningen moet ook voorzien worden van een adequaat onderhoud en beheer. Daarnaast zijn toezicht en sport- en spelbegeleiding essentieel om betrokkenheid van de gebruikers te krijgen en te behouden. In het geval dat de projectenlijst successievelijk kan worden uitgevoerd dan betekent dit dat voor beheer en onderhoud uiteindelijk een extra bedrag van f 1,5 miljoen per jaar nodig is.

Ook meer toezicht en sport- en spelbegeleiding is dan gewenst, vooral in de stadsdelen Laak, Escamp en Segbroek. Uiteindelijk zal daarvoor als het tot uitvoering van de projectenlijst komt respectievelijk f 2,4 miljoen voor 53 toezichthouders en f 1 miljoen voor activiteitenbegeleiding nodig zijn.

Gebleken is dat de bekendheid met de stedelijke voorzieningen niet bij een ieder optimaal is. Daarom wordt gewerkt aan een publiciteitsplan voor speel- en openbare sportvoorzieningen. Vooruitlopend hierop zullen de uitgevers van de Kidsgids binnenkort een overzicht geven van alle voorzieningen en activiteiten voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie