Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over ontwikkelingshulp: evaluatie ORET/MILIEV

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Ontwikkelingshulp: evaluatie ORET/MILIEV (230500)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

Ontwikkelingshulp: evaluatie ORET/MILIEV (230500)

Den Haag, 23 mei 2000

Achtergrond

In november 1999 is een rapport verschenen over de evaluatie van ORET en MILIEV door het Policy and Operations Evaluation Department (IOB). De belangrijkste conclusies in het rapport zijn dat met enkele kanttekeningen ORET en MILIEV goede instrumenten zijn voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden, m.n. voor de armste groeperingen in die landen en voor zover van toepassing hebben zij ook een positief effect op het milieu.

In Nederland is maar slechts 13% van ontwikkelingshulp gebonden ontwikkelingshulp, terwijl in andere landen dit percentage veel hoger ligt. De minister van ontwikkelingssamenwerking wil de gebonden hulp het liefst helemaal afschaffen en verwijt Nederlandse ondernemingen leunstoelgedrag. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft zich aan die uitspraak gestoord.

Inbreng

Voorzitter, allereerst moet mij van het hart dat de reeds meerdere keren toegezegde notitie over Ontwikkeling en Economie weer niet klaar is. De minister draait het nu om: E.e.a. is aangehouden tot na het Algemeen Overleg over ORET en Miliev opdat de resultaten daarvan in de notitie kunnen worden verwerkt.
Voorzitter je moet maar durven. En dan te weten dat het overleg over ORET en Miliev diverse keren is uitgesteld vanwege het niet op tijd ter beschikking komen van de notitie. Voorzitter wat is hier aan de hand? Waarom komt de minister niet met de notitie voor de dag? Graag een uitvoerige reactie van de minister en laat de minister bij de beantwoording van mijn vragen nu eens duidelijk uitleggen wat de meningsverschillen zijn in plaats zich achter goedkope uitvluchten te verbergen!

Voorzitter er zijn forse verschillen van mening in het kabinet over ORET en Miliev: Een paar quotes van de bewindslieden:

De minister: Bedrijven vertonen leunstoelgedrag De staatssecretaris: Bedrijven vertonen geen leunstoelgedrag

De minister: Het Nederlandse bedrijfsleven houdt alleen de hand op voor exportsubsidies
De staatssecretaris: vindt niet dat het Nederlandse bedrijfsleven bij investeringen in ontwikkelingslanden alleen maar de hand ophoudt voor subsidies van Ontwikkelingssamenwerking.

De minister: Ik ben fundamentalistisch faliekant tegen gebonden hulp. En, zo ging de minister ongenuanceerd verder: Van die paar potjes die niet gericht zijn op het creëren van een enabling environment kan ik u verzekeren dat ik bezig ben die op te schonen en uit te mesten. De staatssecretaris: Voorzitter, hier heb ik geen reactie van de staatssecretaris kunnen vinden. Waarschijnlijk was hij op dat moment tot de conclusie gekomen dat hij maar beter niet meer hierop kon reageren en heeft de staatssecretaris wijselijk genoeg maar zijn mond gehouden.

Voorzitter wat is dit voor gedoe? Notities toezeggen maar niet op tijd klaar hebben, ongenuanceerde opmerkingen in de publiciteit en om de aandacht af te leiden, leggen we de zwarte Piet maar bij het bedrijfsleven.
Graag een duidelijke reactie van de minister want deze uitspraken mogen we niet in de lucht laten hangen. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk.

Voorzitter, in haar brief van 29 november stelt de minister heel duidelijk dat de bevindingen van IOB aangaande de ontwikkelingsrelevantie van het ORET en MILIEV programma positief zijn. De onderzochte projecten hebben bijgedragen aan het verbeteren van en de structuur voor de werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden met in veel gevallen verwachtbare positieve effecten op de positie van de armen en voor het milieu. Ook is vastgesteld dat de projecten de prioriteiten volgden die de overheid van het ontwikkelingsland had gesteld.

In dit verband is het voor mijn fractie onbegrijpelijk dat de minister zich zo negatief in de publiciteit heeft uitgelaten over gebonden hulpprogrammas als ORET en MILIEV. De minister praat over subsidies. Voorzitter, één van de meest hardnekkige misverstanden is dat ORET een export subsidieprogramma zou zijn. Het ORET-programma verschaft geen exportsubsidie aan het Nederlandse bedrijfsleven. De subsidie gaat naar de overheden van ontwikkelingslanden om daarmee een deel van in Nederland gekochte goederen en diensten te financieren. Deelt de minister deze zienswijze?

Voorzitter, waar het volgens mijn fractie op aan komt is dat via programmas als ORET en MILIEV een relatie tot stand komt tussen het Nederlandse bedrijfsleven en het in de ontwikkelingslanden nog tot stand te brengen en te ontwikkelen bedrijfsleven ter bevordering van de werkgelegenheid met name voor de allerarmsten en ter verbetering van het milieu. Door veelvuldige contacten tussen bedrijven in het donorland en het ontvangende land kan de kans op een tot ontwikkeling brengen van het bedrijfsleven in het ontwikkelingsland worden vergroot, waarbij tevens belangrijke aspecten als kwaliteit, leveringszekerheid, technologische ontwikkeling, logistiek en andere in het bedrijfsleven relevante factoren gemeengoed worden. En de evaluatie laat dat ook zien. ORET is een uitstekende katalysator van investeringen; bijna de helft van de ORET-gebruikers heeft inmiddels een vorm van samenwerking met de zakelijke partners in ontwikkelingslanden opgebouwd, meestal via een joint-venture.

Voorzitter mijn fractie had zo gehoopt dat de notitie over Ontwikkeling en Economie hierover een duidelijk standpunt zou hebben ingenomen En dat het een gezamenlijk programma betreft van Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking om e.e.a. tot stand te brengen. Die betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven dat hierbij onontbeerlijk is. Wat jammer en wat een gemiste kans. En wie wordt daarvan de dupe? Jawel goed geraden, de mensen in de ontwikkelingslanden.
Voorzitter mijn fractie zou zo dadelijk van de minister een datum willen horen wanneer de notitie eindelijk we naar de Kamer zal worden gestuurd. Mijn fractie rekent erop dat dat in ieder geval voor het
a.s. zomerreces zal zijn . Graag een reactie van de minister.
De evaluatie van het ORET programma dat is uitgevoerd door het IOB, een onafhankelijke controle instelling binnen het eigen departement van Buitenlandse Zaken, komt in tegenstelling tot de minister wèl tot een positief oordeel over het programma. En het rapport legt ook de nadruk op de hoge ontwikkelingsrelevantie van het instrument. Vanwaar dan deze negatieve uitlatingen van de minister? Waarom negeert de minister de positieve conclusies? Jawel, deze positieve beoordeling staat haaks op hetgeen de minister met haar collegas van Engeland, Duitsland en Noorwegen als uitgangspunten heeft uitgedacht. Waarbij de Noorse collega inmiddels politiek is weggevallen en de ministers van de andere landen in hun kabinet ook geen handen op elkaar hebben gekregen.

Vandaar dat mijn fractie ervoor pleit niet eenzijdig gebonden hulp te beëindigen. Immers het Nederlandse deel van gebonden hulp bedraagt slechts 13% van de totale bilaterale hulp terwijl dat percentage in andere landen veel hoger ligt, zoal de VS met maar liefst 72%, Duitsland met 40%, Frankrijk 35% en zelfs voor een land als Zweden met 36%. Hoe valt het beleid in die landen te rijmen met de opvattingen van de minister?

Voorzitter, maar wat is nu het officiële Nederlandse beleid? De staatssecretaris van Economische Zaken heeft hier heel andere opvattingen over als de minister van Ontwikkelingssamenwerking, zoals blijkt uit de persberichten.
Mijn fractie zou nu graag van beide bewindslieden willen weten wat nu het kabinetsbeleid is en dat voortaan één liedje wordt gezongen. Wij zouden dat zo dadelijk klip en klaar van de bewindslieden willen horen. Aan grote broeken aantrekken in de krant hebben wij geen behoefte. Wij zouden graag willen weten wat het beleid is in het belang van de ontwikkelingslanden en in het belang van het Nederlandse bedrijfsleven.

Voorzitter, toch een paar opmerkingen over de inhoudelijke argumenten van de minister in haar brief van 29 november waar het gaat om de nadelen die verbonden zijn aan gebonden hulp:

- het ontwikkelingsland kan niet altijd dat kopen dat men het liefst zou hebben (merk, kwaliteit, technologisch niveau). Zou de minister dat kunnen toelichten? Het ontwikkelingsland kan toch reeds met de keuze van de projecten uit de diverse donorlanden daarmee rekening houden?

- Het zou het ontwikkelingsland belemmeren een scherpe prijs te krijgen. Is er dan geen concurrentie in het donorland? Alsof prijs het enige criterium zou zijn. Kwaliteitsbesef, training, technologische ondersteuning kennisoverdracht enz. enz. zijn vaak veel belangrijker dan prijs.

Graag een reactie van beide bewindslieden.

Voorzitter, dan toch nog even het punt dat de minister het Nederlandse bedrijfsleven van leunstoelgedrag v.w.b. Afrika, verwijt. En dat het Nederlandse bedrijfsleven bij investeringen in ontwikkelingslanden alleen de hand ophoudt voor subsidies. Voorzitter, voor wat betreft de exportprestaties van het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen kun je toch moeilijk bedrijven betichten van leunstoelgedrag en hand ophouden.
En waarom zou dat dan wel gelden specifiek voor Afrika?
Het economisch principe brengt met zich mee dat het bedrijfsleven die markten bewerkt waar de meeste winst tegen de minste inspanning valt te behalen. Veel ontwikkelingslanden zijn moeilijke markten en hebben dus niet de eerste prioriteit. Dat kun je toch moeilijk het bedrijfsleven verwijten. En dat geldt niet alleen voor het Nederlandse, maar voor het gehele internationale bedrijfsleven. Van waar dan toch die rare uitval van de minister?
Als de Nederlandse overheid ontwikkelingslanden wil steunen met behulp van het bedrijfsleven, dan zal zij e.e.a. moeten faciliteren en ondersteunen. Dat is een taak van de overheid en niet van het bedrijfsleven. Ik ben dat volkomen eens met de staatssecretaris. Graag zou ik ook van de minister willen weten hoe zij aan de stelling komt dat gebonden hulp corruptie in de ontwikkelingslanden zou aanwakkeren. Heeft de minister hier concrete bewijzen voor v.w.b. ORET en Miliev? Die zouden wij graag willen vernemen en als de minister deze bewijzen niet kan leveren, dan moet ze haar mond houden, omdat daarmee niet alleen ontwikkelingslanden, maar ook Nederlandse bedrijven in een raar daglicht worden gesteld.

Voorzitter, de frustratie van de minister m.b.t. de gebonden hulp is groot. Zou de minister kunnen zeggen of onderuitputting van ORET en Miliev nu goed of slecht is voor de hulp aan ontwikkelingslanden. Uiteindelijk is er duidelijk minder hulp aan de armste landen gegeven. Beschouwt de minister, gezien al haar uitspraken in de publiciteit over ORET en MILIEV, de onderuitputting van het programma gedurende de laatste jaren nu als een succes of een failure van beleid? Graag een reactie van de minister.
Voor mijn fractie is het in ieder geval duidelijk dat een succesvol programma op een vakkundige wijze de nek wordt omgedraaid. Als we naar het beleid van de laatste jaren kijken dan is het programma eerst opgehoogd, daarna overtekend, toen stopgezet, regels aangescherpt en nu vindt een chronische onderuitputting plaats. De minister wijt dit aan de economische situatie in Azië en ze hoopt dat zodadelijk door de situatie in Indonesië onderuitputting zal verdwijnen. Voorzitter maar wat is van terecht gekomen van de afspraken om de procedures te versnellen? De bureaucratie te verminderen. Graag een reactie van beide bewindslieden.

Woordvoerder: J.L. van den Akker

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...