Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht geeft tijdelijke gedoogbeschikking UNA af

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht


Persbericht
23 mei 2000

PROVINCIE GEEFT TIJDELIJKE GEDOOGBESCHIKKING UNA AF

Elektriciteitsbedrijf UNA kan vanwege technische problemen in de zomer niet geheel voldoen aan de milieuvergunning die is afgegeven door de provincie Utrecht. Uit metingen is gebleken dat de Stoom- en gasinstallatie (STEG) onder bepaalde omstandigheden niet meer kan voldoen aan de norm voor uitstoot. Gedeputeerde staten hebben besloten de normoverschrijding tot oktober 2000 te gedogen. Want ondanks dat de norm voor stikstofoxiden wordt overschreden, is het enige legale alternatief meer milieubelastend en kostbaarder. Totaal uitschakelen van de STEG installatie wordt niet als alternatief gezien omdat het landelijk elektriciteitsnet hierdoor te instabiel wordt.
Omdat UNA heeft vastgesteld dat de technische betrouwbaarheid van een van de STEG installaties te laag was, heeft UNA in 1999 de gasturbine van deze installatie laten aanpassen. Dit heeft een neveneffect gekregen op de uitstoot van stikstofoxiden. De norm bepaalt dat per geproduceerde hoeveelheid energie slechts een bepaalde hoeveelheid stikstofoxiden mag worden uitgestoten. Bij de UNA is sprake van normoverschrijding op de momenten dat de STEG installatie minder zwaar moet presteren. Onder die omstandigheden is de hoeveelheid uitgestoten stikstofoxiden in totaliteit echter wel minder dan wanneer de installatie maximaal wordt ingezet voor het produceren van elektriciteit. UNA heeft inmiddels alles in het werk gesteld om het probleem te verhelpen. Door de specialistische aard van het probleem en de levertijd van speciaal gemaakte onderdelen, kan het probleem niet voor oktober 2000 worden verholpen.
De STEG-installatie kan niet het gehele jaar optimaal worden gebruikt. Dit komt omdat de restwarmte die altijd vrijkomt bij het produceren van elektriciteit nuttig wordt ingezet ten behoeve van het stadsverwarmingnet. In de zomerperiode wordt het stadsverwarmingnet echter nauwelijks gebruikt, waardoor er een warmteoverschot ontstaat. Er is dan ook een lagere elektriciteitsbehoefte. In de normale situatie laat UNA de installatie dan een stuk rustiger draaien zodat nog maar ongeveer de helft of minder elektriciteit, en daarmee ook minder warmte, wordt geproduceerd. De hoeveelheid verbruikte aardgas, die als energiebron voor de STEG installatie dient, kan daardoor worden beperkt.
In de afgelopen winterperiode is de installatie nog wel optimaal benut. In de praktijk heeft zich daarom nog geen normoverschrijding voorgedaan. Met de zomerperiode voor de deur ziet UNA zich nu echter voor het probleem geplaatst dat er te veel warmte wordt geproduceerd. Deze warmte zou dan moeten worden afgevoerd naar het koelwater. Dit houdt in dat hierdoor een aanzienlijke hoeveelheid aardgas verspild zou worden en dat er meer kooldioxide zou worden uitgestoten dan nodig is. Daarom is uiteindelijk besloten om een tijdelijke gedoogbeschikking af te geven.
(Voor informatie: Susan.van.Vliet@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 31 51)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie