Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS besluitenlijst provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


GS besluitenlijst 23 mei 2000

Assen, 23 mei 2000
Persberichtnummer 00-042GS akkoord met bestemmingsplan Stroomdal
Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan Schoonebeek-Stroomdal goedgekeurd. Deze eerstvolgende uitbreiding van het dorp Schoonebeek krijgt een bijzonder karakter vanwege de grote aandacht voor het begrip duurzaamheid. Zo wordt de wijk zorgvuldig ingepast in het bestaande landschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van het zogeheten slagenlandschap. Verder worden er diverse maatregelen getroffen om de wijk autoluw te maken en om zuinig te kunnen zijn met energie. Ook komen er gescheiden watersystemen en komen er mogelijkheden voor hergebruik van materiaal.
(voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365253)

Vergunning voor Zonne-Ei Farm BV
Gedeputeerde staten gaan akkoord met de vergunningaanvraag van Zonne-Ei Farm BV te Terschuur. Op grond van de Wet milieubeheer wordt een vergunning verleend voor het verwerken van gedroogde pluimveemest tot mestkorrels. Het verwerkingsbedrijf wordt gevestigd op het industrieterrein Rogat. De activiteit draagt bij aan de Europese nitraatrichtlijn, waarin vermindering van het mestoverschot wordt nagestreefd. Jaarlijks zal maximaal 24.000 ton mest worden verwerkt. De ingebrachte bedenkingen voor de vergunning zijn ongegrond verklaard. Deze hadden met name betrekking op mogelijke ammoniakuitstoot, geur- en stofoverlast, mestopslag en de locatiekeuze. De provincie is van mening dat de inhoud van de vergunning en de maatregelen die het bedrijf treft voldoende zijn om overlast voor de omgeving te voorkomen.

(voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365263).

Eerste module herinrichting Schoonebeek goedgekeurd De provincie stemt in met de eerste module van de landinrichtingscommissie Schoonebeek. Aan de Dienst Landelijk Gebied te Utrecht wordt verzocht het benodigde bedrag voor de uitvoering van deze module beschikbaar te stellen. Het gaat om
2.100.000 gulden voor de komende vier jaar. Het geld wordt ingezet voor bedrijfsverplaatsing en erfbeplanting. Daarnaast voor de aanleg van een fietspad en de bouw van een gemaal bij Coevorden (Ossehaar).
(voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592)
365263).

Mogelijk beeldenpark in Brunstingerplas
De Stichting ArtQuarius (in oprichting) krijgt gedurende een half jaar een aankoopoptie op de Brunstingerplas bij Beilen. De stichting wil een waterbeeldenpark in de plas maken; een drijvende expositieruimte voor beeldende kunstenaars.

In het komende half jaar heeft de Stichting de tijd om de financiële haalbaarheid van haar plannen aan te tonen. Dat is een voorwaarde waaraan ArtQuarius moet voldoen om de plas tegen de taxatiewaarde van 61.800 gulden van de provincie te kunnen kopen. Een andere voorwaarde is dat het terrein openbaar toegankelijk blijft. De verkoop vormt geen bedreiging voor de sportvisserij in het gebied. De huurovereenkomst met de Drentse Federatie van Hengelsportverenigingen blijft van kracht.
(voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Andrea van den Boog-aart van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365267)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie