Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW over fileverdunningsplan

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW fileverdunningsplan

Gemaakt: 30-5-2000 tijd: 16:48


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat


23 mei 2000

In reactie op uw verzoek in uw brief van 21 april 2000, bericht ik u het volgende.

Door Media Plaza (= demonstratiecentrum elektronische snelweg, door het Ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven opgericht) is het zogenaamde "Filereductieplan" ontwikkeld. Dit plan behelst dat zo'n 25.000 werknemers in de

driehoek Amsterdam - Den Haag - Utrecht, gedurende 4 dagen per week, 's ochtends met behulp van ICT-voorzieningen, eerst thuis werken en pas na de spits naar het werk reizen.

Om de haalbaarheid van het plan te verkennen heeft het TelewerkForum een haalbaarheidsonderzoek laten verrichten.

De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat het op deze wijze
25.000 werk-

nemers uit de spits halen, onvoldoende als haalbaar kan worden beschouwd.

Wel mag worden aangenomen dat een aantal van 10.000 haalbaar is. De benodigde investering waarvoor een beroep op de overheid wordt gedaan is in dat geval 60 miljoen over een periode van 4 jaar. Dat bedrag is bedoeld om ermee een projectbureau (met


1 directeur, 1 secretaris en acht consultants die bedrijven moeten gaan benaderen) te financieren, dat een communicatie- en implementatieplan gaat uitvoeren.

De investeringen die het bedrijfsleven moet doen betreffen het feitelijk inrichten van de werkplek en worden begroot op 240 miljoen.

Aanvankelijk leek het plan vooral voor bedrijven attractief omdat het een alternatief kan bieden bij de introductie van rekeningrijden. Nu rekeningrijden wat trager algemeen ingevoerd zal worden, zal door het wegvallen van de druk om naar een alternatief te zoeken het fileverdunningsplan moeizamer gerealiseerd kunnen worden.

Ten aanzien van het effect op de files zal bij het oorspronkelijke plan met 25.000 deelnemers een merkbaar effect verwacht kunnen worden. Bij 10.000 deelnemers is dit

uiteraard geringer en zal ervan in de praktijk, mede door de autonome groei, geen direct meetbaar effect verwacht mogen worden (ondanks de verlichting van 10.000 minder filerijders).

In feite heeft het bedrijfsleven het oorspronkelijke plan, via Mediaplaza, geïntroduceerd en hier primair baat bij. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk benutten van de mogelijkheden tot telewerken bij die partij.

Derhalve ben ik van mening dat dat bedrijfsleven het voortouw moet nemen met betrekking tot de plannen en de financiering. Uiteraard kan als het plan dan op de rails is gezet, indien nodig, het rijk ondersteuning bieden.

Wat betreft de opmerking van het TelewerkForum over de minimale stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid met betrekking tot telewerken bericht ik u het volgende.

Aangezien telewerken bijdraagt aan de verlichting van de fileproblematiek, wordt dit door de overheid gestimuleerd.

Zo heeft de Minister van Financiën via een fiscale regeling het aantrekkelijker gemaakt voor werkgevers om telewerken te stimuleren. De regeling behelst dat eens in de drie jaar de werkgever onbelast een computer en randapparatuur aan de telewerker kan verstrekken tot f
5000,- inclusief BTW. Ook kan de werkgever eens per vijf jaar een onbelaste vergoeding geven van f 4000,- voor de inrichting van de werkplek.

Binnen vervoermanagement is telewerken één van de instrumenten om de fileproble-matiek mee te helpen oplossen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in dat kader de zogenaamde "flexbalans" laten ontwikkelen, waarmee de mogelijkheden tot flexibel werken voor een bepaald bedrijf kan worden verkend.

De vervoercoördinatiecentra in Nederland hebben hiermee een eenvoudig middel om bedrijven te wijzen op de mogelijkheden van flexibel werken waaronder telewerken.

Ook de stichting TelewerkForum die telewerken stimuleert door dit onder de aandacht van het bedrijfsleven te brengen wordt mede door mijn ministerie gesubsidieerd.

Het onderwerp telewerken komt eveneens regelmatig aan de orde in de reguliere overleggen met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie