Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groningen bezorgd over agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 23 mei 2000 Persbericht nr. 93

Provincie Groningen bezorgd over de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het provinciaal bestuur van Groningen zal alles in het werk stellen om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing voor de gerezen problemen rondom de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Door de instelling van subsidieplafonds en het grote aantal subsidieaanvragen dreigen een aantal subsidieaanvragen te worden afgewezen en kunnen bestaande overeenkomsten niet worden verlengd. Hierdoor dreigt het moeizaam verkregen draagvlak voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer te stagneren. Deze ontwikkeling doorkruist het provinciale beleid dat juist is gericht op stimulering van een verbrede landbouw.
De problematiek is door GS aangekaart bij de Directie Noord van het ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies hebben een brief gestuurd naar de staatssecretaris van LNV, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het natuurbeleid.

In deze brief wordt erop aangedrongen om, gezamenlijk met de andere betrokken partijen, te werken aan een aanvaardbare oplossing, zodat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verder kan worden uitgebouwd en het vertrouwen op korte termijn wordet hersteld. Daarbij zal op de eerste plaats een oplossing moeten worden gezocht voor voortzetting van bestaande aflopende contracten.

Nieuwe subsidieregeling

Met ingang van 1 januari 2000 is de nieuwe Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer uit Programma Beheer van kracht geworden. Deze nieuwe regeling vervangt o.a. de Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling.
Op grond van de nieuwe regeling kunnen agrariers subsidie aanvragen als zij het beheer van natuur en landschap inpassen in hun bedrijfsvoering. De afgelopen jaren hebben een groot aantal agrariers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In Groningen hebben ruim 1250 boeren een beheersovereenkomst afgesloten voor agrarisch natuurbeheer en/of landschapsonderhoud. Voor agrarisch natuurbeheer hebben de overeenkomsten betrekking op een oppervlakte van bijna 4700 ha. De beheersovereenkomsten worden gefinancieerd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Subsidieplafonds

Met de invoering van de nieuwe subsidieregeling wordt gewerkt met subsidieplafonds. Jaarlijks wordt door de Minister een subsidieplafond vastgesteld. Door het grote aantal subsidieaanvragen voor agrarisch natuurbeheer en landschapsonderhoud was het subsidieplafond al op 15 maart j.l. bereikt. Dat betekent dat mensen die na die datum een subsidieaanvraag hebben ingediend of dat alsnog van plan zijn te doen dit jaar waarschijnlijk niet meer voor subsidie in aanmerking komen. Ook als bestaande overeenkomsten aflopen en moeten worden verlengd kan er een probleem ontstaan. Daarbij gaat het vaak om boeren die al jaren een overeenkomst hebben en die hun hele bedrijfsvoering hebben afgestemd op de inkomsten uit agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Ook komt de continuiteit van het beheer in gevaar. Zowel weidevogels als botanische waarden zijn daarbij gebaat. Een goed weidevogelbiotoop ontstaat pas na een lange periode van gericht beheer.

Het provinciaal bestuur maakt zich ernstig zorgen over de gerezen problemen. Het provinciaal bestuur vindt het vooral een slechte zaak dat bestaande overeenkomsten niet een vervolg zouden kunnen krijgen met de nieuwe Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. De provinciale inspanningen van de afgelopen jaren om deelname aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te vergroten dreigen daardoor in één jaar worden afgebroken.

Het tekort aan middelen doorkruist het provinciale beleid. De provincie streeft in gebieden met hoge natuur- en landschapswaarden naar een verbrede landbouw. In deze gebieden wil de provincie het beheer van natuur- en landschap, milieuvriendelijke productie en de verbouw van streekeigen producten stimuleren, zodat voor de bedrijven kansen onstaan op aanvullende inkomsten uit neventakken.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie