Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regiovisie Flevoland op zorg voor gehandicapten ter inzage

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 2000-034
DATUM: 23 mei 2000

Regiovisie "Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap" ter inzage

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de regiovisie Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap in concept vastgesteld. De concept regiovisie Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap is in samenwerking met de zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en provincie Flevoland tot stand gekomen. De provincie heeft hierbij de regierol voor haar rekening genomen. In de regiovisie staan de zorgvraag en de kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke handicap centraal. In de nota staan vier doelstellingen waarbij per doelstelling wordt aangegeven welke partijen betrokken zijn bij de uitwerking van het voornemen en wie hierbij initiatiefnemer zal zijn. De regiovisie vormt een kader voor de afstemming van het (zorg)aanbod voor mensen met een lichamelijke handicap op de (te verwachten) zorgvraag. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van het zorgaanbod. De samenwerkende partijen streven naar voldoende (zorg)capaciteit en een evenwichtige spreiding hiervan over de provincie. Het merendeel van de mensen met een lichamelijke handicap blijkt zelfstandig te wonen en in meerdere of mindere mate een beroep te doen op zorg of dienstverlening. In alle kernen van Flevoland zullen voldoende woningen beschikbaar moeten zijn die aan de eisen van aanpasbaar bouwen voldoen. Een inventarisatie van vraag en aanbod van speciaal onderwijs in Flevoland is zeer gewenst. Voor Dronten zal worden onderzocht of een systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer wenselijk en mogelijk is. Daarnaast is er niet voldoende kennis over de zorgvraag en het zorgaanbod. De regiovisie partijen willen meer kennis vergaren over vraag en aanbod. Zij zullen onderzoeken of dit bereikt kan worden door het opzetten van een kennis- en informatiecentrum. De samenhang van het zorgpakket kan verbeterd worden, zowel binnen de zorg als in relatie tot andere terreinen. De samenwerking tussen vragers, aanbieders en bemiddelaars van educatie, onderwijs en arbeid zal, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, sterk moeten worden verbeterd. Op initiatief van de provincie wordt onderzocht of potentiële deelnemers uit de gehandicaptenzorg, de gezondheidszorg, arbeid, welzijn, onderwijs en sociale zaken bereid zijn een netwerk te ontwikkelen om meer vraaggericht te kunnen opereren. De concept regiovisie wordt besproken in de vergadering van de commissie Financiën, Zorg en Welzijn op 16 juni. De regiovisie wordt vanaf 1 juni tot en met 1 juli ter inzage gelegd in het provinciehuis te Lelystad aan de Visarenddreef 1 en in de zes gemeenten en openbare bibliotheken op werkdagen tijdens openingsuren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie