Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Materiële schade vuurwerkramp Enschede 600 miljoen gulden

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Verbond van verzekeraars

Materiële schade vuurwerkramp Enschede 600 miljoen gulden

Het Verbond van Verzekeraars verwacht op basis van een eerste inventarisatie dat de door schadeverzekeraars te vergoeden materiële schade door de vuurwerkramp in Enschede zal uitkomen op 600 miljoen gulden. Ongeveer 200 miljoen daarvan bestaat uit schade aan particuliere huizen, inboedels en voertuigen. De rest betreft schade bij bedrijven en instellingen. Tot nu toe zijn circa 3.500 claims ingediend, waarvan 3.000 door particulieren.

Het bedrag van 600 miljoen is nog steeds een globale schatting omdat het Verbond op dit moment nog niet over voldoende informatie beschikt om tot een hardere raming te komen. Wel is duidelijk dat sprake is van een enorme schadeomvang, zeker als rekening wordt gehouden met schadecomponenten die niet door de eigen verzekering worden vergoed, zoals schade aan alleen WA-verzekerde voertuigen. Bovendien zal er sprake zijn van veel immateriële schade. Deze is echter op dit moment nog niet te becijferen.

Souplesse
Inmiddels wordt door tientallen schade-experts hard gewerkt om samen met de gedupeerden de schade in alle individuele gevallen exact vast te stellen zodat snel tot uitkeringen kan worden overgegaan. Vooruitlopend op de concrete schaderegeling worden in veel gevallen voorschotten verstrekt. Dat laatste geldt uiteraard ook voor de bewoners van de zogenaamde binnenring, die nog steeds niet toegankelijk is. Hier kan pas later worden overgegaan tot definitieve schaderegeling. Het Verbond heeft de schadeverzekeraars gevraagd om waar nodig souplesse te betrachten bij de schaderegeling. Verzekeraars hebben aangegeven conform dit verzoek te opereren. Dit zo zijnde plaatst het Verbond vraagtekens bij de wijze waarop sommige belangenbehartigers in Enschede opereren bij het werven van cliënten met het aanbod om hen bij te staan bij de schaderegeling.
Polisdekking
Het Verbond heeft reeds eerder medegedeeld dat de materiële schade door deze ramp op de gebruikelijke polissen gedekt is. Schade aan particuliere huizen en inboedels wordt door opstal- en inboedelverzekeringen gedekt, evenals ruitbreuk. Ruim 95% van alle huishoudens in ons land beschikt over deze verzekeringen. Ook extra kosten, bijvoorbeeld voor opruiming of tijdelijke huisvesting, zijn veelal tot bepaalde maxima bovenop de verzekerde som gedekt. De door de ontploffing veroorzaakte brandschade aan auto's en andere voertuigen is gedekt op polissen met een volledige of beperkte cascodekking. Bedrijven die schade hebben geleden kunnen deze claimen op hun inventarisgoederenverzekering en opstalverzekering. Als een bedrijfsschadeverzekering is afgesloten dekt deze voor de in de polis opgenomen periode, vaak een of twee jaar, de brutowinstderving.
Voor nadere informatie: Verbond van Verzekeraars, G.R. Kloosterboer, e-mail: (gkloo@verzekeraars.nl)

Den Haag, 23 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie