Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LTO: nog onvoldoende ruimte voor klein mestoverschot

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Productschap Zuivel


P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Postbus 29773,2502 LT Den Haag
Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag
Bankrekening :35.76.06.760
Telefoon : 070-3362721
Fax :070 3362811 Communicatie

LTO: oplossing voor veehouders met relatief klein mestoverschot

Boer-boer transport biedt ruimte, maar wel te weinig

Veehouders met een relatief klein mestoverschot kunnen dit bij naburige bedrijven afzetten zonder die mest te laten bemonsteren en wegen. Voor enkele duizenden bedrijven in met name de melkveehouderij betekent dit een oplossing, omdat ze nu van die verplichting en de bijbehorende kosten af zijn. Maar de ruimte die minister Brinkhorst (LNV) nu hiervoor maakt is onvoldoende, zegt LTO-Nederland in een reactie op het besluit van de bewindsman.

LTO-Nederland heeft zich de afgelopen maanden ingespannen om voor het boer-boer transport een passende oplossing te vinden. Met ingang van dit jaar moest elke tank overtollige mest op bedrijfsniveau worden bemonsterd en gewogen. Veel veehouders kwamen hiertegen in het geweer, omdat ze ook bij kleine overschotten aan die verplichting moesten voldoen. De minister komt deze veehouders nu een beetje tegemoet, maar een zeker zo grote groep veehouders is er nu aan gehouden om voortaan hun hele mestoverschot op bedrijfsniveau te laten wegen en bemonsteren. Vandaar dat LTO deze week een laatste beroep doet op de Tweede Kamer om de vrijstelling te verruimen.

Vanaf 2002 mogen veehouders maximaal 500 kilo fosfaat van hun bedrijf afvoeren naar collegas in de buurt - binnen een straal van tien kilometer - zonder de verplichte bemonstering en weging. In de praktijk komt dit neer op een hoeveelheid mest van twaalf melkkoeien. Voor het lopende jaar en 2001 geldt een overgangsperiode van 750 kilo fosfaat. Voor pluimveehouders die veel meer fosfaat produceren, is een oplossing gekozen die in dezelfde lijn ligt: voor deze bedrijven met vaste mest, geldt een hoeveelheid van 2.000 kilo (3.000 kilo in 2000 en 2001).

Toch had LTO-Nederland het liefst gezien, dat de minister de grenzen ruimer had getrokken. Veehouders die een beperkt overschot hebben en net boven de nu vastgestelde grens uitkomen, moeten nu hun hele overschot laten wegen en bemonsteren. LTO erkent het belang van Minas als hét instrument om mineralenstromen op het bedrijf te registeren en te sturen. Een vereenvoudiging ervan kan ook niet zover gaan, dat de controle en handhaafbaarheid van het Minas-systeem in het geding komen.

Het aantal ondernemers, dat hun mestoverschot moet laten wegen en bemonsteren, zal de komende jaren toenemen omdat de mestregels strenger worden. Gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven, die meestal betrekkelijk weinig grond in gebruik hebben om hun mest af te zetten, krijgen in 2002 ook met de verplichte bemonstering en weging te maken.

Datum : 23 mei 2000
Nummer : P2025
Informatie : ir. C. Wierda (tel. 06-53132797) en J.R. Luiten (070-3382721)

site-info
bijgewerkt op: 23 mei 2000 15:57

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie