Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op Kamervragen over Echelon afluistersysteem

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over echelon afluistersysteem
Gemaakt: 26-5-2000 tijd: 16:17


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


23 mei 2000 2000

Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, de antwoorden aan op de vragen van de leden van Uw Kamer, Van Oven en Wagenaar, over het afluistersysteem Echelon.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

Bijlage bij brief nr. 1562140/01

Antwoord van minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister van Justitie, op de vragen van de leden Van Oven en Wagenaar (beiden PvdA) over het Echelon afluistersysteem, ingezonden 10 april 2000, nr. 2990009600.


1.

Wij hebben kennisgenomen van de reacties zoals deze in de Volkskrant en het Parool zijn weergegeven.


2 en 3.

Op basis van de onder vraag 1 bedoelde publicaties kan niet worden vastgesteld dat Echelon bestaat. Wij verwijzen verder naar hetgeen wij eerder in antwoord op de vragen 2 en 4 van mevrouw Halsema hebben gesteld (aanhangsel Handelingen II 1999/00,

nr. 1112).


4.

Nee.


5.

Ja.


6 en 7.

De bevoegdheid tot het aftappen van datacommunicatieverkeer is van land tot land verschillend vormgegeven. Wij verwijzen naar het antwoord dat eerder is gegeven op vragen van het voormalig lid van Uw Kamer, mevrouw Roethof, over het afluisteren van Europees telefoonverkeer door een Amerikaans spionagesysteem (aanhangsel Handelingen II 1997/98, nr. 942).


8.

In het licht van de antwoorden op de vragen 2, 3 en 4 zien wij geen aanleiding om de betreffende landen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.


9.

Het instellen van een strafrechtelijk onderzoek is alleen mogelijk indien het gaat om de verdenking van een strafbaar feit dat binnen de Nederlandse rechtsmacht valt. Het - al dan niet - bevoegd intercepteren van Nederlands datacommunicatieverkeer door een ander land op diens eigen grondgebied levert echter geen strafbaar feit op ter zake waarvan Nederland rechtsmacht bezit.


10.

Het optreden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten richt zich primair op de bescherming van de nationale veiligheid. De nationale veiligheid behoort naar ons oordeel tot de harde kern van de nationale soevereiniteit. Gelet hierop is het een onderwerp dat zich in principe niet leent voor Europese regelgeving. Dit betekent niet dat wij een eventuele discussie over dit onderwerp in het verband van de Europese Unie uit de weg zullen gaan.


11.

In antwoord op de eerder genoemde vragen van mevrouw Halsema hebben wij aangegeven dat het technisch niet mogelijk is om afluisteractiviteiten verricht door buitenlandse inlichtingendiensten in het buitenland te detecteren. Landen die afluisteractiviteiten verrichten zullen daarover geen informatie verschaffen. Gelet op

het voorgaande zullen maatregelen tegen het ongewenst afluisteren van dataverkeer in het bijzonder gezocht moeten worden in het treffen van adequate maatregelen ter beveiliging van dataverkeer, waaronder de toepassing van coderingsinstrumenten.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie