Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Derde zitting samenwerkingsraad EU en Oekraine

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Raad van de Europese Unie

EU - Ukraine : Cooperation Council / 3rd Meeting Press Release: Brussels (23-05-2000) - Press: 171 - Nr: 8741/00

Brussel, 23 mei 2000


8741/00 (Presse 171)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

DERDE ZITTING VAN DE SAMENWERKINGSRAAD TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN OEKRAÏNE

(Brussel, 23 mei 2000)

De Samenwerkingsraad Europese Unie - Oekraïne heeft op dinsdag 23 mei 2000 voor de derde keer vergaderd. De zitting werd voorgezeten door de heer Jaime GAMA, minister van Buitenlandse Zaken van Portugal en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De delegatie van Oekraïne stond onder leiding van de heer Victor JOETSJENKO, Eerste minister van Oekraïne. De Europese Commissie was vertegenwoordigd door de heer Chris PATTEN, Commissaris Externe Betrekkingen.
Deze derde zitting van de Samenwerkingsraad markeert een kwalitatieve verandering in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Oekraïne. De intensivering van de betrekkingen sinds de inwerkingtreding van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst op 1 maart 1998, heeft geleid tot een aantal concrete maatregelen waarvan de resultaten nu zichtbaar beginnen te worden. Nu komt het erop aan vaart te houden in de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne. De EU ziet Oekraïne als een strategische partner en is ingenomen met zijn op Europa gerichte koers. De EU blijft zich inzetten voor de integratie van Oekraïne in de wereldeconomie en in een bredere ruimte van economische samenwerking in Europa.

De partijen maakten de balans op van de recente economische ontwikkelingen in Oekraïne. De EU was verheugd over de vastbeslotenheid van de Oekraïnse regering om voort te gaan met een ambitieus en ver reikend economisch hervormingsprogramma. In een reactie daarop bevestigde Oekraïne dat het voorrang geeft aan toetreding tot de WTO en aan nauwere betrekkingen met de EU. Daartoe drong de EU er bij Oekraïne op aan, in de landbouw- en energiesector, structuurhervormingen door te voeren die al lang hadden moeten gebeuren, en voort te gaan met de privatisering van "strategische" ondernemingen. De EU is bereid dit hervormingsprogramma technisch te ondersteunen en, zodra de IMF-leningen zijn hervat, macrofinanciële bijstand te verlenen.

De EU benadrukte de voordelen van de uitbreiding van de Unie voor Oekraïne. Deze zijn onder meer een versterkte politieke integratie en een grotere stabiliteit in Europa, alsmede gunstige economische effecten. Beide zijn voordelig voor Oekraïne. De EU gaf een concreet voorbeeld van doorzichtigheid, door Oekraïne op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Zij wees erop dat Oekraïne meer profijt zal weten te trekken uit de nieuwe handelsmogelijkheden indien zijn wetgeving, technische normen en standaarden worden afgestemd op die van de EU. De EU implementeert thans een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma om Oekraïne bij te staan bij de ontwikkeling van zijn betrekkingen met buurlanden die kandidaat-lidstaat zijn.

De Samenwerkingsraad besprak de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne in het kader van de PSO. Beide partijen waren het er ook over eens dat samenwerking bij het aanpakken van gemeenschappelijke problemen, namelijk illegale immigratie en georganiseerde misdaad, van belang is. De EU stelde met tevredenheid vast dat de regering van Oekraïne bereid is nog niet opgeloste handelsconflicten tot een goed eind te brengen. Met tevredenheid nam de EU nota van recentelijk aangekondigde maatregelen om geschillen over handel en investeringen op te lossen, alsmede van recente tariefverlagingen voor vele producten.

De EU bevestigde haar krachtige steun aan de toetreding van Oekraïne tot de WTO. De EU is verheugd over de vooruitgang van Oekraïne bij het wegwerken van niet met de WTO verenigbare maatregelen en biedt verder technische steun aan bij wat er nog moet worden gedaan. Bij het opstellen van deze programma's zal rekening worden gehouden met de door de Oekraïnse delegatie uiteengezette behoeften.

Beide partijen hopen goed te kunnen samenwerken bij de hervorming van de energiesector in Oekraïne en de uitvoering van het memorandum van overeenstemming over de sluiting van Tsjernobyl. De EU was in het bijzonder ingenomen met de door Eerste minister JOETSJENKO aangekondigde commissie die de exacte sluitingsdatum van de centrale in 2000 moet vaststellen. De EU verwacht deze datum in de komende weken te ontvangen. De EU herhaalde bereid te zijn haar technische hulp bij de hervorming en ontwikkeling van de energiesector in Oekraïne voort te zetten, op voorwaarde dat er bij de uitvoering van de hervorming van de energiesector op onverminderde en overtuigende wijze vooruitgang wordt geboekt. De EU werkt momenteel aan de aankondiging waarin tijdens de Conferentie van Berlijn in juli extra hulp aan het Fonds Inkapseling van Tsjernobyl zal worden toegezegd.

De ministers hielden tijdens een werkontbijt een nuttige gedachtewisseling over internationale vraagstukken van wederzijds belang, alsmede over de tenuitvoerlegging van het referendum van 16 april 2000 en het GEVDB van de EU.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie