Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Inventarisatie Zorgleerlingen Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Inventarisatie Zorgleerlingen Amsterdam (240500)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

Inventarisatie Zorgleerlingen Amsterdam (240500)

Inbreng.


1. Het rapport inventarisatie zorgleerlingen Amsterdam en de uitspraken van de stas over het mogen werken van 14 jarigen heeft veel stof doen opwaaien. Vragen komen op als: Hebben we dan deze vernieuwingen van het VBO gewild en die 14 jarigen moeten toch naar school?


2. 80% van de leerlingen in het VMBO moet in 80% van de tijd het diploma halen en het uitgangspunt is het oude A/B niveau terwijl de onderzoekers uitgingen van B niveau. Zo wordt het aantal leerlingen dat het risico loopt geen diploma te halen sterk verminderd. De CDA fractie is met de stas van mening dat inderdaad dat percentage geslaagden veel hoger moet zijn dan het onderzoek veronderstelt. Maar toch komt dan de vraag op naar de gewenste versterking van het VBO. Het oude A-niveau was in deze tijd niet meer adequaat. Het moet meer zijn. Is nu ook bij het begin van de VMBO plannen die onmogelijkheid van het opkrikken van de basisberoepsgerichte leerweg naar niveau B wel voldoende onderkend? Zal het niveau A/B in de toekomst, bij de randvoorwaarde 80% moet in 80% van de tijd het diploma kunnen halen wel zoveel kunnen verschillen van niveau A en wat resteert er dan van de door velen zo gewenste niveauverhoging ivm. maatschappelijke ontwikkelingen.


3. Het Amsterdamse rapport maakt wel duidelijk hoe groot het IVBO is tov. andere afdelingen. Dit wijst ook op de grote omvang van de groep die in de basisberoepsgerichte leerweg terechtkomt en het daar moeilijk zal hebben. De groei van juist deze groep is zorgelijk. Ook de diversiteit binnen deze groep maakt werken aan oplossingen extra gecompliceerd. Neven-instromers vragen om een heel andere benadering dan leerlingen die door motivatie problemen afhaken of dreigen af te haken.


4. Wanneer de stas praat over leerwerkroutes voor 14 jarigen heeft het CDA begrip voor deze gedachte maar ook grote aarzeling. Begrip omdat er in bepaalde gevallen geen keuze meer is om verder te gaan in het reguliere onderwijs. Het is goed dit te erkennen en op tijd voor die jongeren passende praktische alternatieven te bieden. Wel dient naar onze mening binnen zon leer- werkroute het leren duidelijk aanwezig te zijn. Daarbij zou het ons inziens moeten gaan om anders leren. Praktijkgericht leren zonder gelijk afbreuk te doen aan het niveau. Het moet meer zijn dan gaan werken zonder diploma. De school blijft daarin een duidelijke functie houden. De grote aarzeling zit bij de CDA fractie hierin dat deze route straks veel te gemakkelijk genomen wordt en het werken, juist bij hoog conjunctuur het leren te veel verdrinkt.


5. Samenwerking VMBO-ROC is, met behoud van ieders zelfstandigheid en eigenheid, een uitstekend middel om de beroepsgerichte leerwegen en ook zeker de basisberoepsgerichte leerweg beter in positie te brengen. Extra investeringen in de aantrekkelijkheid van de beroepsgerichte leerwegen zal ook de enige mogelijkheid zijn om het VMBO te doen slagen.


6. Koppelen van onderdelen van het onderwijskansenbeleid aan het invoeringsbeleid VMBO vindt het CDA een goede zaak. Immers daar in het VMBO komen we de leerlingen tegen waar het onderwijskansenbeleid voor wordt opgetuigd. Zeer belangrijk is dat de verscheidenheid van de problematiek onderkend wordt en zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de situatie van de leerling. Wat is het best passend bij hem of bij haar. Nadrukkelijk willen we de initiërende rol van de school benadrukken. De school kent de leerling, moet vroegtijdig kunnen signaleren dat er iets fout gaat, moet het uiterste doen om te voorkomen dat de leerling verdwijnt zonder een passende oplossing. De oplossing moet samen met de leerling gevonden worden en er moet ook gemonitoord worden wat de resultaten van die oplossingen in de praktijk zijn.

7. De toename van het aantal leerlingen die tot de mogelijke afhakers in het VMBO horen is zorgelijk. Het onderwijs moet proberen hier een goed antwoord op te hebben. We dienen ons wel te realiseren dat een groot deel van deze problematiek buiten het onderwijs zijn oorsprong heeft. Het is daarom veel te optimistisch om te denken dat het onderwijs dit allemaal wel zal oplossen.


8. Moeten we toch nog niet eens nadenken over de verblijfsduur in het VMBO. Leerlingen mogen slechts één jaar blijven zitten en slechts één keer examen doen. Lukt dat niet dan resten slechts certificaten, maar is een diploma VMBO niet meer mogelijk. Moeten we dit wel handhaven gezien het verwachte aantal uitvallers. Gaat deze maatregel niet nadelig werken voor de zwakste categorie leerlingen?
Kamerlid: A. Mosterd

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie