Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech De Vries voor officiële opening RWZI Leidsche Rijn

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MINVENW

24 mei 2000

Toespraken

13.52

Speech van de Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. J.M. de Vries, voor de officiële opening van de RWZI Leidsche Rijn op woensdag 24 mei 2000 om 11.00 uur.

(Alleen de uitgesproken tekst geldt)

Dames en heren,

Er is een tijd geweest dat steden hun rioolwater gewoon op open water loosden. Dat zorgde natuurlijk voor aanzienlijke vervuiling. De massale aanleg van rioolwaterzuiveringinstallaties verhielp het probleem voor een groot deel. Dat is een enorme vooruitgang geweest, waardoor de kwaliteit van rivieren enorm vooruitging.

In Leidsche Rijn neemt u een volgende stap. De zuiveringsinstallatie is hier het sluitstuk van een hele reeks slimme maatregelen. Het uitgangspunt van die maatregelen is de gedachte dat schoon water een kostbaar goed is, waar we buitengewoon doordacht mee om dienen te gaan.

Terwijl op veel andere plaatsen het regenwater linea recta in het riool verdwijnt, wordt het hier zo veel mogelijk vastgehouden in de bodem, sloten en andere wateren. Daarvoor is de bestrating waterdoorlatend gemaakt en lopen straten enigszins af. Er zijn zelfs speciale 'wadi's' aangelegd. Normaal gesproken slaat dat Arabische woord op de drooggevallen beddingen van een rivier. Hier gaat het om greppels waarin het water wordt gefilterd, voordat het de bodem inzakt.

Het mooie van al deze maatregelen is dat er alleen vuil water in het riool terecht komt. Er gaat dus geen relatief schoon regenwater verloren. Daardoor stroomt er op grondwaterniveau minder vervuild water naar uw gebied toe, en voorkomen we verdroging.

Bovendien hoeft er onder normale omstandigheden geen ongezuiverd rioolwater in de sloten gepompt te worden, wat veel problemen voorkomt.

Door al deze zaken is Leidsche Rijn eerder een bron van schoon water, dan een bron van vervuiling, wat niet veel voorkomt in stedelijke gebieden. Een bijkomend voordeel is dat de waterzuiveringsinstallatie relatief bescheiden kan blijven, doordat er niet onnodig veel water verwerkt hoeft te worden.

Dat kon doordat er bij de planning van uw wijk vanaf het begin af aan terdege rekening is gehouden met de verschillende aspecten van water. Het bevorderen van waterbesparing en het hergebruik van water waren duidelijk leidraad bij de bouwplannen. Gemeente, waterleidingmaatschappij en waterschap hebben samen gezorgd voor een slim ontwerp.

Nieuwe woongebieden moeten in de toekomst anders worden gepland. Water bleef tot nu te veel onderbelicht als leidend principe van ruimtelijke ordening. De planning van nieuwbouwwijken dient veel beter aan te sluiten op het natuurlijke watersysteem.

Dat vereist een omslag in ons denken. Traditioneel wilden we het water bedwingen en gebruiken. Met harde technische middelen legden we het onze wil op. Op die aanpak komen we steeds verder terug. Het is niet goed om nieuwe wijken op waterrijke plaatsen aan te leggen, om ze daarna tot in de eeuwigheid tegen hoge kosten kunstmatig droog te houden. Het is veel verstandiger om uit te gaan van een ruimtelijke ordening waarbij het water goed ingecalculeerd is.

We hoeven het water niet te mijden. Integendeel: water kan van een dichtbebouwde steenwoestijn een aantrekkelijke wijk maken, waar het prettig wonen is. Overheden, ontwerpers en architecten hebben de voordelen van het wonen aan het water ontdekt, en maken fraaie ontwerpen. Daarvoor zijn natuurlijk wel intelligente inrichtingsplannen nodig, anders ontstaan er problemen. Het gaat erom dat de steden in waterbouwkundig opzicht duurzaam worden.

Uw wijk is een flinke stap in die richting. En de zuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is de parel in de kroon van Leidsche Rijn.

Zelfs bij het gebouw is gemikt op minimale watervervuiling. De zinken platen van de gevels zijn gecoat, waardoor geen giftige zinkoxide wegspoelt, en op de daken is geen vervuilende teer gebruikt.

Ik hoop dat u ook als bewoners zult helpen om het water van Leidsche Rijn zo schoon mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door de auto te wassen op speciaal daarvoor ingerichte plaatsen, en zorgvuldig om te gaan met het vernieuwende huishoudwatersysteem. Dan heeft u hier een wijk die in veel opzichten voorop loopt op de rest van Nederland, en waar u zeker trots op kunt zijn.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie