Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe impulsen voor bestrijden en voorkomen van schulden

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

24 mei 2000 Nr. 2000/098

Nieuwe impulsen voor bestrijden en voorkomen van schulden

De hulpverlening aan mensen met schulden mag niet alleen van financiële en juridische aard zijn, ook is aandacht nodig voor leefpatroon en omgeving van de cliënt. Dat betekent dat er akkoorden met schuldeisers moeten worden gesloten en dat het leefpatroon en de woonsituatie moeten worden afgestemd op de financiële mogelijkheden van de cliënt. Om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren, is een nauwe samenwerking nodig tussen hulpverleners in diverse sectoren binnen de gemeenten. De regie van de schuldhulpverlening zal in handen moeten zijn van de lokale overheid.

Dat staat in de notitie ‘Nieuwe impulsen ter voorkoming en bestrijding van schulden' die minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Korthals van Justitie en staatssecretaris Ybema van Economische Zaken, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze notitie geeft het kabinet zijn visie op de aanpak van de schuldenproblematiek in samenhang met andere beleidsterreinen. Het gaat daarbij niet alleen om het armoedebeleid, maar ook om het consumentenbeleid en het beleid om faillissementen (van natuurlijke personen) te voorkomen. De notitie is vorig jaar september aangekondigd in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over armoedebestrijding.

Onderzoek toont aan dat circa 230.000 huishoudens schulden hebben waar ze zelf niet uit dreigen te kunnen komen (problematische schulden). In 1999 deden 38.000 mensen een verzoek om een schuldregeling bij de gemeentelijke kredietbanken, 21 procent meer dan het jaar ervoor. Het gemiddelde schuldbedrag bedroeg in 1999 23.000 gulden, tegen 13.000 gulden in 1994. Het consumptief krediet, inclusief het doorlopend krediet, is de laatste jaren fors toegenomen, van ruim 17 miljard naar ruim 30 miljard gulden.

Sinds eind 1998 bestaat de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Op grond van deze wet kan bij de rechter een wettelijke schuldsanering worden aangevraagd.

Hoofddoel van de wet is voorkomen dat mensen tot in lengte van jaren door hun schulden worden achtervolgd. De wettelijke regeling wordt beschouwd als een laatste redmiddel voor de schuldenaar. In het eerste jaar is de wet ruim 6000 keer toegepast. In 40 procent van alle zaken was sprake van een gezamenlijke huishouding, 20 procent betrof (voormalig) zelfstandig ondernemers. Zo'n 120 wettelijke schuldsaneringen werden beëindigd, 40 omdat alsnog een akkoord werd bereikt, in 50 zaken vond tussentijdse beëindiging plaats. In de overige gevallen werd een ‘schone lei' verstrekt. Aan de hand van folders zal via gemeenten meer bekendheid worden gegeven aan de wet.

Speerpunt van beleid moet volgens de bewindspersonen vooral het voorkomen van schulden zijn. Zowel consumenten als kredietaanbieders moeten er van doordrongen zijn dat het tegengaan van schulden van groot individueel en maatschappelijk belang is. De aanstaande wijziging van de Wet op het consumentenkrediet, waarbij de bovengrens van 50.000 gulden, voor zover het kredietaanbiedingen betreft, uit de wet zal verdwijnen, betekent een uitbreiding van de bescherming van de consument.

Ook kunnen budgetvoorlichting, budgetbeheer en het vroegtijdig signaleren van schulden problematische situaties helpen voorkomen. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen de belangrijkste schuldeisers en lokale schuldhulporganisaties. Het vroegtijdig signaleren van schulden - vaak zijn het de woningcorporaties en energiebedrijven die de eerste signalen krijgen - vraagt om een goede samenwerking tussen deze instanties en lokale schuldhulporganisaties.

Problematische schulden gaan nogal eens samen met een langdurige uitkeringssituatie. Bij de schuldhulpverlening aan uitkeringsgerechtigden is het volgens de bewindspersonen belangrijk tevens de terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen en de maatschappelijke participatie te ondersteunen. Gemeenten hebben het voortouw op het terrein van schuldpreventie en -hulpverlening voor kwetsbare groepen en kunnen verbindingen leggen tussen verschillende sectoren als volkshuisvesting, de sociale dienst en het algemeen maatschappelijk werk. Het kabinet heeft met ingang van dit jaar 25 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het maatschappelijk werk. Deze gelden komen via een stimuleringsregeling beschikbaar voor gemeenten. Ook vindt er overleg plaats tussen het Leger des Heils en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet over het onderbrengen van het budgetbeheer van dak- en thuislozen bij de gemeentelijke kredietbanken.

Het ministerie van Economische Zaken werkt momenteel aan een nieuwe regeling als vervolg op het Tijdelijk vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars. De twee belangrijke vragen hierbij zijn: hoe te voorkomen dat malafide schuldbemiddelaars door de mazen van de regeling glippen en hoe de financiële vergoeding te regelen.

Uit een onderzoek van de Rijksconsulenten sociale zekerheid van het ministerie van SZW blijkt dat het aantal contacten met mensen met schulden vorig jaar, in vergelijking tot 1995, stabiel bleef op 50.000. Tweederde van de gemeenten is desondanks van mening dat de omvang van de schuldenproblematiek groeit. Bijna alle gemeenten proberen in een vroeg stadium te onderkennen of bij bijstandscliënten een ernstige schuldsituatie dreigt te ontstaan of is ontstaan. De hulpverlening is zowel preventief als curatief. Bijna driekwart van de gemeenten heeft schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met sociale diensten, kredietbanken, instellingen voor maatschappelijk werk of anderen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie