Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over grondwaterpeil in de Kennemerduinen

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen24.005 vragenformulier 24 mei 2000


2990011380

Vragen van de leden Hillen en Biesheuvel (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de gevolgen van de verhoging van het grondwaterpeil in de Kennemerduinen. (Ingezonden 24 mei 2000)


1

Bent u op de hoogte van het beleid van de provincie Noord Holland om het gebied van de Kennermerduinen te vernatten?


2

Bent u ook op de hoogte van het recente onderzoeksrapport van de Grontmij, uitgebracht aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland? (PWN), waarin de reeds aangerichte en de te verwachten ernstige grondwateroverlast als gevolg van dit beleid voor de omgeving
1) wordt geïnventariseerd?


2

Geldt deze schade en/of overlast niet alleen voor tal van woonhuizen en andere gebouwen, maar ook voor de bollenteelt en voor begraafplaatsen (zoals Driehuis-Westerveld), sportterreinen, het circuit van Zandvoort, volkstuintjes en campings? 2)


4

In hoeverre zijn bij de vaststelling van dit vernattingsbeleid de belangen van de bewoners en gebruikers van gronden, die worden getroffen door de stijging van het grondwaterpeil, mede gewogen tegen de belangen van een specifiek natuurbeleid, onder meer gericht op de bescherming van het Parnassiaplantje? Waar is dit kenbaar gemaakt?


5

Welke instantie is (volledig) aansprakelijk voor de schade die burgers, ondernemers, verenigingen en hun gemeenten lijden als gevolg van dit vernattingsbeleid?


6

Wilt u bevorderen dat onverwijld aan de rand van de Kennemerduinen zodanige voorzieningen worden getroffen dat het binnen deze duinen opgehoopte grondwater niet langer kan afvloeien naar de duinrandgemeenten?


7

Wilt u in overleg treden met de provincie en met het Provinciaal Waterleidingsbedrijf Noord Holland (PWN) teneinde te bevorderen dat met het -om bedrijfseconomische redenen- afbouwen van de restwinning van water in de Kennemerduinen kan worden gewacht tot bovenstaande voorzieningen afdoende zijn getroffen?


8

Wilt u een wijziging van de Grondwaterwet in overweging nemen teneinde belanghebbenden zoals hierboven beschreven bestuursrechterlijk te kunnen beschermen bij op deze wet gegrond beleid dat direct aan hun belangen raakt, hetgeen volgens de Raad van State 3) thans niet het geval zou zijn?

Bestaande uit de dichtbevolkte gemeenten Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Zie onder meer Haarlems Dagblad, 29 april jl. «Enorme last na stoppen waterwinning» en «Niemand wil opdraaien voor schade grondwater».

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie