Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste fase ecologische zone Doesburgerdijk Ede klaar

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Eerste fase ecologische zone langs Doesburgerdijk klaar

Sinds enkele weken ligt aan de zuidzijde van de Doesburgerdijk een anderhalf meter hoge berg witzand, afgewisseld met rijen oude boomstronken ook overdekt met zand. Het gaat hier om de 1e fase van de uitvoering van de ecologische zone van de nieuwe woonwijk Kernhem.

De werkzaamheden zijn begin maart gestart en elke werkdag waren er graafmachines druk in de weer met het eindeloos verslepen van grond, zo leek het wel. Maar langzamerhand wordt zichtbaar hoe de ecologische zone zich verder moet gaan ontwikkelen. Overigens blijft het zand niet lang zichtbaar, want binnenkort zullen de bloemen en kruiden die zijn gezaaid boven de grond komen.

Een korte terugblik

De afgelopen jaren is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de planten en dieren die in het gebied van de toekomstige woonwijk Kernhem voorkomen. Het blijkt dat veel en ook bijzondere dieren gebruik maken van het gebied. Het wordt gebruikt als nestplaats en als doortrek- en fourageerroute.

Vleermuizen, kleine zoogdieren en vogels gebruiken met name de houtwallen om vanaf Kernhem naar Veldhuizen of naar Wallenburg te trekken. De bedoeling van het plan voor de ecologische zones is dat de mogelijkheden voor de dieren om door het gebied te trekken en in het gebied te nestelen en te fourageren blijven bestaan. De ecologische zone langs de Doesburgerdijk is een belangrijke schakel in dit geheel. In het bestemmingsplan is daarom hier ruimte gemaakt voor ecologische ontwikkeling. De bestaande wal met eiken direct langs de Doesburgerdijk wordt verbreed en aan de zuidzijde daarvan wordt een vallei aangelegd. Dit graafwerk is inmiddels ter plekke uitgevoerd en de moeite waard om te bekijken.

Wat is er op dit moment te zien

Totaalbeeld

Waar tot voor kort nog akker was, ligt nu een heuvelachtige strook met een lengte van ongeveer 800 meter afgedekt met een dikke laag geel zand. Deze afdeklaag is bedoeld om er voor te zorgen dat er meer bijzondere planten gaan groeien in plaats van de vaak aanwezige brandnetels en andere veel voorkomende soorten, die groeien op (bemeste) agrarische grond.

De opgehoogde wal

Vanaf de Doesburgerdijk is goed zichtbaar, dat er een brede wal is gemaakt, van ongeveer 1.50 meter hoog. De wal klinkt nog iets in tot ongeveer 1 meter hoogte. In het najaar wordt deze wal beplant met bomen en struiken, zodat in feite de huidige houtwal met eiken langs de zuidzijde van de Doesburgerdijk wordt verbreed.

De vallei

De brede wal gaat aan de zuidzijde over in een lager gelegen vallei. Deze wordt niet beplant, maar het blijft een open vallei met kruiden en bloemen. De flauwe helling tegen de wal aan is bewust zo aangelegd, zodat deze helling maximaal op de zon is georienteerd. Hiermee kunnen planten die van zon en schrale grond houden hier goed groeien.

Water

In enkele delen van de vallei staat water. In het westelijk deel is water, omdat dat het laagste deel is. Dit zal in de loop van de zomer opdrogen. In het oostelijk deel is bij de aanleg van de vallei een oude (dichtgegooide) poel gevonden. Deze is hersteld, zodat het water weer naar de oppervlakte kan komen. Deze poel is niet geschikt voor recreatieve doeleinden omdat het stilstaand water is. In de loop van de zomer zal blijken of deze plek opdroogt of nat blijft.

De gevelde boom

Vanaf de Doesburgerdijk is ook te zien dat een eik is omgezaagd en op de opgehoogde wal ligt. De eik was niet meer vitaal en zou op de Doesburgerdijk kunnen vallen. De gevelde eik blijft liggen. Zon dode boom is voor heel veel insecten een buitengewoon interessante plek om te verblijven.

De archeologische vindplaats

De archeologische vindplaats is inmiddels in aanzet te zien. Deze ligt ten westen van de bouwstraat en is te herkennen als een grote ronde bult. Hier komen straks kruiden en bloemen op, terwijl de omgeving beplant wordt met bomen en struiken: een open plek! Op een informatiebord zal verteld worden wat bij onderzoek op deze plek aan archeologische waarde aangetroffen is.

De enorme boomstam

Vlak bij de Lunterseweg is een enorme boomstam te zien. In deze stam zitten allerlei gaten, zodat kleine zoogdieren en insecten er een schuilplaats kunnen vinden.

Stobbenwallen

Wat verder nog opvalt zijn de langgerekte opgehoogde wallen aan de zuidzijde van de vallei. Dit zijn de zogenaamde stobbenwallen. Het zijn opgestapelde boomstronken overdekt met geel zand. Deze vormen de afscherming naar toekomstige woonwijk. Ze liggen er nu nog wat kaal bij, maar over niet al te lange tijd, zullen ze spontaan begroeid zijn.

Het Doesburgerpad

Langs de zuidzijde van de stobbenwallen is al te zien waar het toekomstige Doesburgerpad zal komen te liggen. Dit wandelpad, wat ook toegankelijk wordt gemaakt voor rolstoelers, loopt door de ecologische zone. Vanaf dit pad zal in de toekomst door de bewoners van de woonwijk Kernhem de ontwikkeling van de ecologische zone te volgen zijn

Wat gaat er nog gebeuren

Dit najaar zullen de opgehoogde wallen worden ingeplant met bomen en struiken. Het is namelijk in de zomer te droog om dit te doen. Om zandverstuivingen te voorkomen, is de hele zone ingezaaid met een kruiden-, en bloemenmengsel, zodat het deze zomer een aardig beeld oplevert.

Af en toe zullen er pleksgewijs nog een aantal graafwerkzaamheden uitgevoerd worden, op plekken waar nu nog niet gewerkt kon worden.

De archeologische vindplaats moet nog verder worden aangekleed met een informatie-bord en een bankje. Voordat het zover is, zal echter eerst de bouwstraat die nu door de ecologische zone snijdt - weggehaald moeten worden. Dat laat voorlopig nog op zich wachten.

Al met al is het uniek te noemen dat in een woonwijk in Ede een zone van een dergelijke omvang een ecologische inrichting krijgt. Het feit dat de werkzaamheden nu uitgevoerd worden betekent ook dat de groenvoorziening voor er ligt, voordat de woningen er staan. Dit is gunstig, omdat de beplanting er dan al staat en al wat voorstelt, voordat de eerste bewoners er zijn.

De ecologische zone is volop in ontwikkeling.Ede, 24 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie