Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Officiële publicaties gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente EindhovenOfficiële publicaties

Eindhoven, 24 mei 2000


Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 829/00 Zijpendaal 18, uitbreiden van een berging08.05.2000 824/00 Menelaoslaan 17, bouwen van een tuinhuisje 08.05.2000 854/00 Strijpsestraat 39, bouwen van een berging10.05.2000 855/00 Cornelis Krusemanstraat 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak10.05.2000
856/00 Agaat 12, bouwen van een tuinhuisje 10.05.2000 857/00 Prinsenhof 4, bouwen van een tuinhuisje 10.05.2000 654/00 Heeghtakker 98, uitbreiden van een woning door middel van een erker 09.05.2000
840/00 Seinelaan 25, bouwen van een serre 09.05.2000 851/00 Meerbergsven 28, bouwen van een tuinhuisje 10.05.2000 861/00 Voermanstraat 1, bouwen van een afdak 11.05.2000 843/00 Maansteen 3, plaatsen van een tuinhuisje 10.05.2000 862/00 Mirabelweg 100, plaatsen van een tuinhuisje 11.05.2000 1578/99 Margrietstraat 46, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak11.05.2000
874/00 Roerstraat 7, plaatsen van een tuinhuisje12.05.2000 878/00 Evreuxlaan 23, plaatsen van een tuinhuisje 15.05.2000 881/00 Atrechtlaan 16, uitbreiden van een woning 15.05.2000 865/00 Maaseikstraat 22, uitbreiden van een woning 12.05.2000 872/00 Zandkrab 1, bouwen van een schutting aan brandgang 12.05.2000 873/00 Zandkrab 4, bouwen van een schutting aan brandgang 12.05.2000 900/00 Isidorusweg 47, uitbreiden van een hal16.05.2000 899/00 Pieter Breughelstraat 17, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak16.05.2000

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 610/00 Orchideeenstraat 56, verbouwen van een dakkapel 08.05.2000 1451/99 Karel Martelweg 2, plaatsen van een terreinzuil08.05.2000 63/00 Jan van Schoonvorststraat 2, verbouwen van de entree 11.05.2000 1990/99 Weldam 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.05.2000 388/00 Juralaan 35, uitbreiden van een woning 10.05.2000 383/00 Heerkensveld 16, uitbreiden van een woning 10.05.2000 442/00 Marten Frans Elkerboutlaan 23, uitbreiden van een woning 10.05.2000
850/00 Bredalaan 17, verbouwen van een woning 10.05.2000 845/00 Leeuwenstraat 139, uitbreiden van een woning 10.05.2000 847/00 Sint Adelbertuslaan 5, uitbreiden van een woning 10.05.2000 849/00 Kanunnikensven 33, verbouwen van een woning 10.05.2000 253/00 Flemminglaan 3, uitbreiden van een woning 09.05.2000 1035/99 Tondeldoos 10 en 12, plaatsen van twee dakkapellen in het achtergeveldakvlak 11.05.2000
2359/98 Hemelrijken/ Nieuwe Fellenoord, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot 91 appartementen stadshof 't Hemelyck 11.05.2000 1231/99 Topaasring 113, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.05.2000
422/00 Dommelstraat 19, verbouwen en uitbreiden van een winkel tot cafe/eetcafe 09.05.2000
921/98 Leenderweg 71, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een bedrijfspand met bovenwoning 08.05.2000 822/00 Geert Grotestraat, plaatsen van een GSM-antennemast 08.05.2000 1434/99 Sterrenlaan 6, bouwen van een terreinzuil 08.05.2000 208/99 Shakespearelaan, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een berging 11.05.2000
858/00 Heuvel Galerie 155, verbouwen winkelpand met betrekking tot pui en entree 10.05.2000
853/00 Grebbeberglaan 40, uitbreiden van een schutting 10.05.2000 852/00 Aalsterweg 56, verbouwen van een cafebedrijf met betrekking tot de pui10.05.2000
859/00 Demer 26, verbouwen van een winkelpui 11.05.2000 848/00 Hemelrijken 18, verbouwen van de voorgevel 10.05.2000 846/00 Jan Luikenstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 10.05.2000
844/00 Croy 30, bouwen van een hal 10.05.2000
860/00 Broodberglaan 24, verbouwen van een garage tot hobbyruimte/ berging 11.05.2000
364/00 Pieternelletje 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.05.2000
2047/99 Thorvaldsenlaan, bouwen van een bedrijfshal met kantoor 10.05.2000
1048/99 Vliegende Koffer 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.05.2000
1730/99 Paul Krugerlaan 71, uitbreiden van een woning 11.05.2000 863/00 Radiostraat 34, uitbreiden van een woning en bouwen van een berging 11.05.2000
344/00 Dinkelstraat 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.05.2000
842/00 Schimmelt 2-12, plaatsen van gevelreclame 10.05.2000 272/00 Jaap Hamminglaan 10, uitbreiden van een woning 15.05.2000 1763/99 Pijlstaartpad 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.05.2000
2105/99 Anthony Fokkerweg, plaatsen van een GSM-antennemast 12.05.2000
1532/99 Gebroeders Van Doornestraat 39, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.05.2000
50/00 Paradijslaan 40-42, verbouwen van een kantoorgebouw 12.05.2000 876/00 Zandgolf 14, uitbreiden van een woning 15.05.2000 670/00 Gestelsestraat 105, bouwen van een berging 15.05.2000 868/00 Achtseweg Noord/ Anthony Fokkerweg/ Lingestraat, plaatsen van een hekwerk 12.05.2000
880/00 Tongelresestraat 352, bouwen van een garage met berging 15.05.2000
882/00 Generaal Des Tombepad 6, uitbreiden van een woning 15.05.2000 866/00 Bergeraclaan 23, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 12.05.2000
871/00 Simon van Slingelandlaan 7, uitbreiden van een woning 12.05.2000
551/00 Markt 19, renoveren gevelpuien van Chinees restaurant 12.05.2000
897/00 Botenbuurt, verbouwen trapopgangen van 11 woongebouwen 16.05.2000
896/00 Lisieuxhof 30, uitbreiden van een woning 16.05.2000 895/00 Evreuxlaan 15, uitbreiden van een woning 16.05.2000 894/00 Alsacelaan 34, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 16.05.2000
893/00 Geldropseweg 442, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.05.2000
898/00 Krabbestraat 4, uitbreiden van een woning 16.05.2000
Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL00/0058 Dr Cuyperslaan 44, slopen van loods 1 08.05.2000 SL00/0057 Bokt 7, slopen van een boerderij en schuur 08.05.2000 SL00/0059 Dommelstraat 19, gedeeltelijk slopen van voormalig winkelpand 09.05.2000
SL00/0060 Estafettelaan, slopen van glaskassen en bijbehorende verharding11.05.2000
SL00/0061 Schubertlaan en omgeving, gedeeltelijk slopen gevelpuien van 308 woningen 15.05.2000

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen/monumentenvergunningen
- verbouwen en uitbreiden van een woning, Dordognelaan 118 (200/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9, lid 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.

- bouwen van 23 woningen, Blixembosch, Molierelaan (395/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.
- uitbreiden van een woonhuis, Begoniastraat 28 (2178/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7, lid 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.

- bouwen van een garage/ berging, Generaal Van Dedemlaan/ Generaal de Gaulielaan (374/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10, lid 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort-Rapenland 1996.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
- bouwen van een kantoorruimte en bedrijfshal, Croy (1394/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

- bouwen van een autobedrijf, Hugo van der Goeslaan/ hoek Kanaaldijk (1862/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- uitbreiden van een woning, Uiverlaan 4 (MO00/0013);
- uitbreiden van een woning met kantoorruimte, Aalsterweg 209 (MO00/0012).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens hiervoor een monumentenvergunning te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 597/00 Genhoes 8, bouwen van een tuinhuisje 11.05.2000 598/00 Genhoes 8, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 11.05.2000
603/00 Cherbourglaan 38, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 11.05.2000
633/00 Generaal Chasselaan 1, plaatsen van een tuinhuisje 11.05.2000 644/00 Roostenlaan 182, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.05.2000
655/00 Fransebaan 578a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.05.2000
698/00 Karel van de Woestijnelaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.05.2000
770/00 Grand Combin 5, bouwen van een tuinhuisje 12.05.2000 690/00 Simon de Vliegerstraat 8, bouwen van een serre 12.05.2000 696/00 Maximiliaanstraat 11, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 12.05.2000
727/00 Boutenslaan 181, bouwen van een serre 12.05.2000 740/00 Boschdijk 706, plaatsen van een tuinhuisje/ berging 12.05.2000 794/00 Privaspad 11, uitbreiden van een woning 12.05.2000 796/00 Grimselpas 23, bouwen van een tuinhuisje 12.05.2000 800/00 Crabethstraat 18, uitbreiden van een woning 16.05.2000 430/00 Picardiehof 21, uitbreiden van een woning 17.05.2000 478/00 Schumannstraat 1k, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een tuinkamer 17.05.2000
407/00 Zandzwaluw 35, bouwen van een tuinhuisje 17.05.2000
Van rechtswege verleende toestemmingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
599/00 Humperdincklaan 19, uitbreiden van een woning 16.05.2000 560/00 Aquariuslaan 51, plaatsen van een tuinhuisje 16.05.2000
Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
590/00 Sliffertsestraat 25, tijdelijk plaatsen van een compact transformatorstation ten behoeve van een tijdelijke supermarkt en medisch centrum Meerhoven 12.05.2000
718/00 Geldropseweg, plaatsen van een abri 12.05.2000 792/00 Pieter Pauluslaan 35, uitbreiden van een woning 12.05.2000 802/00 Dukaatstraat 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.05.2000
767/00 Matterhorn 3, bouwen van een tuinhuisje 12.05.2000
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 1663/99 Mainelaan 103 en 105, verbouwen en uitbreiden van 2 woningen 12.05.2000
1966/99 Parklaan 93, uitbreiden van de lezingenzaal 12.05.2000 1797/99 Vestdijk 14, verbouwen van een zalencentrum en winkels tot hotel, winkels en restaurant 15.05.2000
868/99 Hertog Hendrik van Brabantplein 1, plaatsen van 2 dakkapellen in het voorgeveldakvlak 15.05.2000
2335/98 Luchthavenweg, het wijzigen van de op 5 juli 1999 verleende bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een kantoorpand 15.05.2000
362/00 Luchthavenweg 25, bouwen van een tijdelijke aankomst- en vertrekhal voor maximaal 3 jaar 15.05.2000
413/00 Gascognehof 24, uitbreiden van een woning 15.05.2000 372/00 Rietvinkstraat 6, uitbreiden van een woning 15.05.2000 483/00 Bordeauxlaan 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.05.2000
526/00 Frederiklaan 14 t/m 58, bouwen van bergingen 16.05.2000 1889/99 Count Basiegracht 29, bouwen van een tuinhuis 16.05.2000 103/00 Diamantring 45, uitbreiden van een woning 16.05.2000 414/00 Siermanhof 10, verbouwen en uitbreiden van een schuur 16.05.2000
547/00 Generaal Van Merlenstraat 20, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 16.05.2000
542/00 Goudsbloemstraat 21, plaatsen van een dakkapel 16.05.2000 411/00 't Hofke 74, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 16.05.2000
452/00 Bourgognelaan 7, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 16.05.2000
381/00 Hendrik Staetslaan 111, uitbreiden van een woning 16.05.2000 1848/99 Mathijsenlaan 14, verbouwen en uitbreiden van een woning, afwijking van de verleende vergunning 16.05.2000 317/00 Rhonelaan 22, uitbreiden van een garage 16.05.2000 265/00 Sallandlaan 44, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 16.05.2000
262/00 Winkelcentrum Woensel 58a, verbouwen van een winkelruimte 16.05.2000
1944/99 Generaal De Gaullelaan 8, uitbreiden van een woning 16.05.2000
2103/99 Beemdstraat 5, bouwen van een terreinzuil ten behoeve van buitenreclame 17.05.2000
446/00 Generaal Boreelpad 7, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 17.05.2000
1792/99 Beukenlaan, bouwen van een kantoorgebouw 17.05.2000 113/00 Marktstraat 1/ Markt 23b, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand ten behoeve van een geldautomaatruimte 17.05.2000 1873/99 Musschenbroekstraat 67, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.05.2000
367/00 Zandkrab 24, bouwen van een garage 17.05.2000 1919/99 Seinelaan 106, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.05.2000
427/00 Sleewerk 9, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.05.2000
435/00 Saffier 26, verbouwen en uitbreiden van een woning en garage/berging 17.05.2000
469/00 Biljoen 15, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 17.05.2000
444/00 Generaal Van Merlenstraat 1a, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.05.2000
191/00 Koestraat 26, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.05.2000
512/00 Cornelis Bloemaertstraat 67, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.05.2000
87/00 Alsacelaan 64, uitbreiden van een woning 18.05.2000
Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 864/98 De Vriesstraat 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.05.2000
852/97 Geldropseweg 10, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van winkel-/ bedrijfsruimte met bovenwoningen 17.05.2000
Geweigerde bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 1630/99 Anjoulaan 13, uitbreiden van een woning 16.05.2000
Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL00/0051 Kanaaldijk-Zuid 5d, slopen van bedrijfspanden 17.05.2000 SL00/0044 Tafelbergstraat 16, vervangen/ vernieuwen van golfplaten dak van een woning 17.05.2000

Geweigerde monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum weigering
MO00/0002 Hoogstraat 90, plaatsen van een lichtbak 16.05.2000
Verleende onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum beslissing
HV00.013 Smalle Haven 2a 17.05.2000

Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV99.063 Mecklenburgstraat 25 17.05.2000

Intrekking kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum beslissing
KV00.014 Drijffhoutstraat 6 17.05.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Wijzigingen stads- en streekvervoer

Met ingang van 28 mei 2000 wijzigt de dienstregeling voor het stads- en streekvervoer op diverse lijnen. Voor zover het wijzigingen betreffen voor lijnen die het begin- en/of eindpunt hebben in Eindhoven, staan zij hieronder vermeld.

Agglomeratienet Eindhoven en omstreken

* Lijn 5/6 richting Geestenberg: beide lijnen krijgen een andere route. Lijn 6 gaat rijden over de Parklaan en de Kievitlaan om vervolgens zijn oude route op te pakken. Lijn 5 rijdt over de Tongelresestraat langs het DAF- museum naar de Kanaaldijk Zuid. Als gevolg van de wijziging in de routes wordt de Fazantlaan niet meer bediend. In de avonduren en op zondag rijden de lijnen 5 en 6 naar Geestenberg (ieder een uurdienst) samen om het half uur.
* Lijn 5/7 en 21 richting Nuenen

- Lijn 5 krijgt een snellere route naar Nuenen. De bus gaat rijden over de Montgomerylaan in plaats van over de Boschdijk en de 1e Lieven de Keylaan. Na de bushalte Centrum rijdt de bus over de Smits van Oyenlaan en de Papenvoortsedijk naar de Laan ter Catten in Nuenen Oost. Op dat moment wordt buslijn 5 buslijn 7.

- Lijn 7 rijdt vanaf de Laan ter Catten over de Laan van Nuenhem naar de bushalte Centrum. Vanaf daar rijdt de bus over de Refeling, Brabantring en de Kempenlaan richting Eisenhowerlaan.
- Omdat lijn 7 een andere route rijdt in Nuenen, wordt de route van lijn 21 tussen Eindhoven en Nuenen gewijzigd. Komend vanaf Nuenen rijdt de bus vanaf het busstation over de Europalaan en de Vallestap naar de Geldropsedijk, om vanaf daar de oude route over de Eisenhowerlaan naar Eindhoven te rijden.

* Lijn 8 rijdt overdag elk half uur via de Dr Berlagelaan en de Oude Bossche Baan naar Acht (Waalstraat). Zie Nieuwe lijn 19.
* Nieuwe lijn 19 rijdt elk halfuur via de Boschdijk en de Pieter Zeemanstraat naar de Constant Rebecque-kazerne. Tijdens werktijden rijdt de bus door naar Eindhoven Airport.

* Lijn 10/11: lijn 11 komt te vervallen. Omdat hierdoor de wijk Braakhuizen-Zuid niet meer zou worden bediend, gaat lijn 10 in Geldrop een extra lus rijden (Dwarsstraat, Wegendoorn en Grote Bos). Aan de Grote Bos wordt een halte gecreëerd. In de ochtend- en avondspits gaat lijn 10 elk kwartier rijden. Twee keer per uur rijdt de bus niet door het centrum van Geldrop en niet door 'De Burgh', zodat een snellere verbinding met Eindhoven ontstaat. Zie ook lijn 24.
* Lijn 24 (oude lijn 23): lijn 24 gaat rijden tussen Eindhoven en Helmond. De bus rijdt grotendeels de route van de huidige lijn 23. De bus rijdt echter een stukje door Geldrop (via de Helze, Wielewaal en de Spoelstraat). De halte Kasteel wordt verplaatst naar de Helze. De reizigers, die gebruik maken van de halte Mierloseweg, kunnen voortaan van de halte Spoelstraat gebruik gaan maken. In Helmond rijdt de bus echter een snellere route, namelijk via de Heeklaan. Lijn 24 rijdt een stukje door Geldrop, omdat lijn 11 geheel komt te vervallen. De reizigers, die nu gebruik maken van lijn 11, kunnen met lijn 24 sneller in Eindhoven komen: deze bus rijdt namelijk niet door De Burgh. De haltes Rietstraat en Beneden Beekloop komen te vervallen. De gebruikers van de halte Rietstraat kunnen gebruik gaan maken van de halte Kasteel aan de Helze (bij de nieuw aan te leggen rotonde). Gebruikers van de halte Beneden Beekloop kunnen gebruik gaan maken van de halte Eindhovenseweg.

Streeklijnen BBA

* Lijn 141: op zaterdagen is rit Eindhoven - Oirschot, vertrek 17.36 uur, vervallen.

* Lijn 142: tijdens de schoolvakanties vervalt de rit Hilvarenbeek - Eindhoven, vertrek 07.27 uur.

* Lijn 148: de route van lijn 148 wordt gewijzigd: Reusel - Bladel (busstation) - Duizel (halte Provinciale weg) - Eersel (busstation) - A67 - A2 - Karel de Grotelaan (halte Internationale School) - Limburglaan - Strijpsestraat - Glaslaan (halte Glaslaan) - Eindhoven NS vice versa.
Toegevoegd zijn (niet tijdens schoolvakanties): Eindhoven - Reusel, vertrektijden: 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 en 18.00 uur. Deze ritten komen in plaats van ritten op lijn 150.
* Lijn 149: alleen tijdens schoolvakanties vervallen: Reusel - Eindhoven, vertrek 06.38 uur; Reusel - Eindhoven, vertrek 08.03 uur; Eindhoven - Reusel, vertrek 18.16 uur.
* Lijn 150: deze volgende ritten worden omgezet in sneldienstritten op lijn 148 (zie boven).
Eindhoven - Eersel, vertrek 14.20 uur Eindhoven - Eersel, vertrek 14.50 uur
Eindhoven - Eersel, vertrek 15.20 uur Eindhoven - Eersel, vertrek 15.50 uur
Eindhoven - Eersel, vertrek 16.20 uur Eindhoven - Eersel, vertrek 16.50 uur
Eindhoven - Eersel, vertrek 17.20 uur Eindhoven - Eersel, vertrek 17.50 uur
Toegevoegd (niet tijdens schoolvakanties): Eersel - Eindhoven, vertrek 07.40 uur. Op zaterdag toegevoegd: Eindhoven - Reusel, vertrek 07.40 uur.


* Lijnen 171/172: deze lijnen rijden vanaf 28 mei niet meer door de wijk Ekenrooy te Aalst.

* Lijn 173: de dienstregeling Eindhoven - Weert is gedurende de gehele week na 18.00 uur uitgebreid tot regelmatige uurdienst. Alleen tijdens vakantie vervallen: Eindhoven - Maarheeze, vertrek 09.04 uur Maarheeze - Eindhoven, vertrek 09.34 uur. Op zaterdagen zijn de volgende ritten vervallen: Eindhoven - Budel, vertrek 16.04 uur; Budel - Eindhoven, vertrek 16.30 uur; Budel - Eindhoven, vertrek 17.50 uur.

* Lijn 177: op werkdagen rijdt deze lijn gedurende de dagperiode in Eindhoven via industrieterrein De Hurk. Op overige dagen en tijden stopt deze lijn te Veldhoven en geeft aansluiting op de lijnen van Hermes van/naar Eindhoven.

Streeklijnen Hermes

* Lijn 1(20): overdag tijdens kantooruren gaat deze lijn via het industrieterrein Hoogeind rijden (over de Rochadeweg, Varenschut, Vossenbeemd en Lage Dijk). In de avonduren en in het weekend blijft lijn 20 de huidige route volgen. Lijn 120, met een snellere route dan lijn 20, wordt op een aantal ritten na omgezet in lijn 20.
* Lijn 21: op zondag wordt volgens een uurdienst gereden.
Bezwaren
Op grond van artikel 65 van de Wet personenvervoer juncto artikel 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 21 juni 2000 tegen het vaststellen van de dienstregeling een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van het SRE, postbus 985, 5600 AZ Eindhoven.
Zij, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.


Commissievergadering

De commissie voor Sociale en Economische Zaken en de commissie Middelen komen voor een gezamenlijke vergadering bijeen op dinsdag 30 mei a.s. om 16.30 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt het onderwerp:

- Kenniswijk/Investeringen IPM/ICT (Informatie Procesmanagement/ Informatie en Communicatie Technologie).
Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89.
Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering in het Stadhuis, dan bent u van harte welkom.
Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen voor het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De commissie-agenda en nota's liggen tijdens kantooruren, maandag van
9.00 tot 19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunning
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat zij voornemens zijn om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan:

* Tielemans Carrosserie Bedrijf te Eindhoven voor een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een carrosseriebedrijf, gelegen Urkhovenseweg 7 te Eindhoven.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 24 mei 2000 tot 21 juni 2000 ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03).
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (2594603) een afspraak maken.
Tot laatst genoemde datum kunnen door eenieder schriftelijk bedenkingen worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De bedenkingen moeten worden gericht aan ons college en kunnen worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Wij maken u erop attent dat de bedenkingen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden. Het is ook mogelijk om, gedurende de genoemde termijn, mondelinge bedenkingen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch (259 46 03) een afspraak worden gemaakt, waarna een bijeenkomst zal worden georganiseerd.
Verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:

* Van Rooijen Beheer B.V.
Het betreft een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een opslag en overslag van hoogwaardige stukgoederen, levensmiddelen en petfoodproducten, gelegen Achtseweg Noord 60. De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 24 mei 2000 tot 5 juli 2000 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken.
Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degene die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Een beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* VOF El Teatro, Le Sage ten Broeklaan 2a, horecabedrijf;
* R. van Bakel, Urkhovenseweg 101, herstelinrichting motorvoertuigen;
* Red Green Pizza

* Boskamp en Willems Advocaten, Dr Holtroplaan 42, kantoorgebouw;
* Bouwbedrijf Van Rhee B.V., Achtseweg Noord, opslag goederen;
* Roestenburg, Schootsestraat 53-55, detailhandel en ambachtsbedrijven;

* Danzas Logistics B.V., Achtseweg Noord 30 (gebouw AA), opslag goederen;

* Willy de Kruyff Beheer B.V., Lage Zijde 8, uitbreiden kantoorruimten.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Wet geluidhinder

Vaststelling hogere geluidbelasting
Burgemeester en wethouders willen Gedeputeerde Staten verzoeken een hogere geluidbelasting toe te staan dan de in artikel 82 van de Wet geluidhinder bedoelde en wel voor de bouw van woningen op de buitenplaats Tegenbosch.
Het ontwerp van het verzoek met de daarbijbehorende stukken ligt met ingang van 25 mei 2000 tot en met 7 juni 2000 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bij de sector Bouw- en Woningtoezicht.
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld gedurende de genoemde periode het ontwerp met bijbehorende stukken in te zien en opmerkingen ten aanzien van het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


Bestemmingsplannen

Voorbereidingsbesluit ter inzage
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor en op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bij de sector Bouw- en Woningtoezicht ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage het voorbereidingsbesluit Croy.
Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 mei 2000, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied zoals dat op tekening nummer 66607 nader is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit vervalt op 25 mei 2001.
Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Inspraak
Bij besluit van 18 april 2000 heeft de gemeenteraad in beginsel besloten op basis van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan IV 't Ven 1985 voor de realisering van circa 35.000 m2 kantoorvloeren ten behoeve van de huisvesting van Philips Nederland op de Evoluonlocatie. Het masterplan, dat de basis vormt voor dit bouwproject en de ruimtelijke onderbouwing hiervan, liggen met ingang van 25 mei 2000 gedurende vier weken tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1.
Tot en met 21 juni 2000 kunnen schriftelijk zienswijzen omtrent de aanvraag kenbaar worden gemaakt bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de besluitvorming omtrent de aanvraag van de verklaring van geen bezwaar aan het college van Gedeputeerde Staten.

Nieuwe plannen ter inzage
Van 25 mei 2000 tot en met 22 juni 2000 ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bij de sector Bouw- en Woningtoezicht het ontwerp van het bestemmingsplan Buitenplaats Tegenbosch.
Dit ontwerp heeft betrekking op het realiseren van een 'buitenplaats' in het gebied dat globaal begrensd wordt door de A2-Tegenboschweg-Oirschotsedijk-Anthony Fokkerweg. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad; de zienswijze dient te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Goedgekeurde plannen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 14 maart 2000, nummer 657534, goedgekeurd de 6e uitwerking van het bestemmingsplan I Blixembosch.
Deze uitwerking, die betrekking heeft op de strook tussen de achtertuinen van de woningen aan de Bloedkoraal en de Briljant, is door burgemeester en wethouders vastgesteld in hun vergadering van 7 december 1999.
Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het uitwerkingsplan, liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 25 mei 2000 tot en met 5 juli 2000 op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw Technische Diensten.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:
* 1 boom in de Generaal de Gaullelaan i.v.m. te realiseren bebouwing (verzenddatum 19 mei 2000);

* 1 boom nabij Oudaen 49 i.v.m. lichtreductie en overlast (verzenddatum 19 mei 2000);

* 1 boom nabij Muzenlaan 81 i.v.m. lichtreductie, groeibelemmering en overlast (verzenddatum 19 mei 2000);

* 2 bomen nabij Guido Gezellestraat 35-35d i.v.m. gevaar, overlast en ziekte (verzenddatum 19 mei 2000);

* 1 boom nabij Van Beethovenlaan 45 i.v.m. lichtreductie en overlast (verzenddatum 19 mei 2000).
De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.
Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van
9.00-16.00 uur.

De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Stadsdeelkantoor Tongelre. Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 45
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie voormalige dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Stadsdeelkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 24 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...