Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update: 12.30 uur

woensdag 24 mei 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint om 13.00 uur.

Nadat de Tweede Kamer haar agenda voor de komende periode heeft vastgesteld, debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

-de vaste commissie voor Justitie en minister Korthals (Justitie) over de capaciteit in het gevangeniswezen
(dit overleg had plaats op 10 mei jongstleden);
- de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over een nieuw systeem voor het beleid voor de kleine en regionale luchthavens (dit overleg had plaats op 20 april jongstleden);

*-de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de ontwikkelingen van Schiphol op de korte termijn (dit overleg had plaats op 16 mei jongstleden) DIT AGENDAPUNT KOMT TE VERVALLEN.

Hierna spreekt de Kamer over de gemeentelijke herindeling de Over-Betuwe, het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. De herindeling voorziet in de samenvoeging van de gemeenten Elst, Heteren en Valburg tot de nieuwe gemeente Elst en in de samenvoeging van de gemeenten Bemmel, Gendt, Huissen tot de nieuwe gemeente Bemmel.

Ten slotte debatteert de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen. Deze wet heeft onder meer tot doel de toelating van arbeidsmigranten aan regels te binden, illegale tewerkstelling te bestrijden en de rechtspositie van vreemdelingen op de arbeidsmarkt te waarborgen.
De wijziging betreft een aantal aanpassingen om de uitvoering van deze wet door de Arbeidsvoorzieningensorganisatie en de handhaving van de regels door de Arbeidsinspectie te verbeteren.
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Financiën: 10.00 tot ca. 11.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: gesprek met de heer Wellink, president van de Nederlandse Bank, over het europees monetair beleid.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 12.00 uur - de Oude Zaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Korthals (Justitie), Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het Europees Kampioenschap voetbal 2000 in Nederland en België.

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de verlening van de agentschapstatus aan de Economische Voorlichtingsdienst.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het Voorbereindend Middelbaar Beroepsonderwijs. Hierbij komt onder meer aan de orde het onderzoeksrapport Inventarisatie Zorgleerlingen Amsterdam.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
11.15 tot ca. 12.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met de stichting SOHO over hulphonden voor mensen met een meervoudige lichamelijke handicap.
Europese Zaken en Economische Zaken: 13.30 tot ca. 14.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.00 tot ca. 15.00 uur Suze Groenwegzaal

Agenda: Gesprek met diverse deskundigen over het afsprakenkader voor het beleid inzake stank en ammoniak.

Buitenlandse Zaken
14.00 tot ca. 16.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over de evaluatie inzake het ondersteunen van de Nederlandse export ten behoeve van projecten in ontwikkelingslanden in het kader van werkgelegenheid en milieu (ORET/MILIEV).
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 17.00 uur - de Oude Zaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de bevordering van arbeidsdeelname van oudere werknemers.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.30 tot ca. 16.00 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: Gesprek met de inspecteur-generaal van het Onderwijs over het onderwijsverslag 1999.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.00 tot ca. 18.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers en staatssecretaris Vliegenthart (beiden Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de personeelsproblematiek in de gezondheidszorg, de inzet van buitenlandse verpleegkundigen en de positie van alfahulp.
Economische Zaken en Justitie: 15.30 tot ca. 17.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Korthals (Justitie) over de eindrapportage van de Commissie Administratieve Lasten.

Justitie: 16.00 tot ca. 18.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over omgangregelingen voor kinderen na een scheiding.
Economische Zaken: 18.30 tot ca. 20.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het werkbezoek aan Indonesië (28 februari tot 3 maart jongstleden) en over het werkbezoek aan Singapore (6 en 7 maart jongstleden).

Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 19.00 tot ca. 21.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Korthals (Justitie), De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Cohen (Justitie) over onder meer de rol van Nederlandse diplomaten in het buitenland en de aanspreekpunten in de Europese Unie naar aanleiding van het algemeen overleg van 24 november 1999 over oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid.

OPENBARE HOORZITTING

Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen: 10.00 tot ca. 16.45 uur Thorbeckezaal
Agenda: het horen van personen in verband met de opdracht van de commissie om de besluitvorming rond de deelname van Nederland aan de vredesoperaties te onderzoeken. De commissie wil onder meer de vraag beantwoorden op de politieke besluitvorming met het oog op mogelijke deelname van Nederland aan vredesoperaties in de toekomst verder kan worden verbeterd.
Achtereenvolgens worden gehoord:
10.00 10.45 uur drs. J.Th.Hoekema
13.45 15.00 uur drs. D.J. Barth
15.15 16.45 uur A.L. Ter Beek

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 9.30 tot ca. 10.30 uur Marcus Bakkerkamer
Agenda: Gesprek met de heer Saleh, Gouverneur van de Nederlandse Antillen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
10.15 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 10.30 tot ca. 11.30 uur Eerste Commissiekamer
Agenda: Gesprek met een Chinese delegatie onder leiding van mevrouw Dr. He Luli, ondervoorzitter van het Presidium van het National Congressvan de Volksrepubliek China, in het kader van het Atlantic & Pacific Exchange Programm.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.30 tot ca. 14.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: technische briefing over Informatie- en Communicatitietechnologie (ICT) in het onderwijs.
Justitie: 14.30 uur Troelstrazaal

Agenda: procedure.

Rijksuitgaven , Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Justitie en Verkeer en Waterstaat: 16.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedure.

Werkgroep 5e nota Ruimtelijke Ordening: 21.00 uur Troelstrazaal

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat brengen vanaf 15.30 uur een bezoek aan het Centraal Station in Den Haag in het kader van de sociale veiligheid op en rond stations en in treinen. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Blaauw (VVD), Giskes (D66), Leers (CDA), Niederer (VVD), Reitsma (CDA), Van der Steenhoven (GroenLinks) en Stroeken (CDA).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie