Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek Universiteit Groningen: gemeentelijke woonlasten

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen


24 mei 2000

Nummer 75 24 mei 2000

* grootste daling in Gramsbergen (-9%)

* hoogste stijging in Ambt Montfort (+55%)
Gemeentelijke woonlasten stijgen zes procent

Gemeentelijke woonlasten stijgen zes procent
Totale woonlasten
Tariefdifferentiatie
Zalmsnip en inkomensbeleid
Toeristenbelasting
Rijksuitkeringen
Noot voor de pers

In de goedkoopste gemeente bedragen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden f 643 (Oostburg) en in de duurste f 1824 (Abcoude). De gemiddelde woonlasten liggen op f 1148. Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2000 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het COELO onderzoekt als enige jaarlijks alle gemeenten en waterschappen.

In bijna tachtig procent van de gemeenten bedragen de woonlasten (ozb, rioolrecht en reinigingsheffing) tussen f 1000 en f 1400. Eénpersoonshuishoudens zijn gemiddeld f 100 goedkoper uit dan meerpersoonshuishoudens. Net als vorig jaar zijn er maar weinig gemeenten waar huishoudens met een minimuminkomen gemeentelijke belastingen verschuldigd zijn. Bijna overal wordt kwijtschelding verleend.

Totale woonlasten

Inclusief waterschapslasten zijn de woonlasten het laagst in Katwijk: f 1086, waarvan f 763 naar de gemeente gaat en f 323 naar het waterschap Rijnland. De duurste plek om te wonen is Abcoude, waar het gemiddelde huishouden f 2327 per jaar betaalt: f 1824 aan de gemeente en f 503 aan het waterschap. Dit is meer dan twee keer zo veel als in Katwijk. Op de tweede plaats staat Boskoop ( f 2235).

Tariefdifferentiatie

Bij reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) is het principe 'de vervuiler betaalt' duidelijk in opkomst. Dit jaar betaalt bijna tien procent van de Nederlanders per kilo afval, per vuilniszak of per containerlediging (diftar). Vorig jaar was dit minder dan zeven procent. Bij rioolrecht wordt nog meer gebruik gemaakt van (naar watergebruik) gedifferentieerde tarieven (veertien procent van de bevolking), maar het milieu-effect hiervan is kleiner omdat het waterverbruik minder prijsgevoelig is dan het afvalaanbod.

Zalmsnip en inkomensbeleid

Om de burger te compenseren voor de (mede als gevolg van rijksbeleid) sterk gestegen lokale lasten is in 1998 de zogeheten f 100 maatregel, ook wel Zalmsnip, ingevoerd. Elk huishouden kreeg f 100 korting op de lokale lasten. Met ingang van 2000 is het gemeenten toegestaan de lastenverlichting in de tarieven te verdisconteren. Ook kan nu voor een lager bedrag dan f 100 worden gekozen, zolang het tenminste niet minder is dan f 75. De meeste gemeenten geven nog steeds f 100 korting op een belastingaanslag, meestal die van de ozb of de reinigingsheffing. Eén op de tien koos echter voor een ander bedrag. Meestal was dit het laagst toegestane bedrag ( f 75), maar ook bedragen tussen f 75 en f 100 komen voor. Twee gemeenten kozen voor een hoger bedrag dan f 100: Dirksland ( f 150) en Son en Breugel ( f 200). In feite is met de Zalmsnip het lokale inkomensbeleid onbedoeld 'verrijkt' met het instrument van de heffingskorting. Andere manieren om aan lokaal inkomensbeleid te doen zijn het kwijtschelden van belasting en het verschuiven van de lasten van rioolrecht en reinigingsheffingen naar de ozb (woonlastenbenadering)

Toeristenbelasting

Twee van de drie gemeenten heffen toeristenbelasting. De tariefstructuur kan soms verbazend ingewikkeld zijn. Voor hotels kennen de meeste gemeenten een vast bedrag per overnachting. Soms hangt het te betalen bedrag samen met de overnachtingsprijs of het aantal sterren van het hotel. Het gemiddelde tarief bedraagt f 1,36. De Randstad is wat duurder dan de rest van het land.

Rijksuitkeringen

Volgens begrotingscijfers loopt de opbrengst van de lokale belastingen dit jaar op met twaalf procent, terwijl de bruto uitgaven van gemeenten slechts met 2,8 procent stijgen. Dit wordt veroorzaakt door het achterblijven van de rijksuitkeringen aan de gemeenten bij de groei van de lokale behoeften. Als de behoeften aan overheidsvoorzieningen zich inderdaad steeds meer concentreren op lokaal niveau, zullen de geldstromen van Rijk naar gemeenten moeten worden verbreed. Zo niet dan ontstaat publieke armoede op lokaal niveau of een steeds verder oplopende lokale lastendruk.

Noot voor de pers


* Meer informatie: dr. M.A. Allers, tel. (050) 363 3745 of (050) 363 7018, e-mail (m.a.allers@eco.rug.nl) , internet www.coelo.nl (o.a. belastingtarieven van alle gemeenten).

* Atlas van de lokale lasten 2000, COELO, ISBN 90 76276 10 2 (124 blz.). Bestellen via tel. (050) 363 7018.

Overzicht gemeentelijke tarieven (meerpersoons)huishoudens 2000

Tarief in guldens

Verandering ten opzichte van 1999

Laagste

Gemiddeldea

Hoogste

Laagste

Gemiddelde

Hoogste

ozb

6,45

17,85

44,30


-11%


+4%


+57%

Reinigingsheffing

96

460

695


-31%


+5%


+59%

Rioolrecht

58b

201

524


-100%


+6%


+267%

Gemeentelijke woonlastenc

643

1148

1824


-9%


+6%


+55%

a. Gemiddelden zijn gewogen naar aantal inwoners b. Wordt niet overal geheven.
c. Na aftrek van Zalmsnip.

Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden (guldens per jaar)a

Laagste tien

Hoogste tien

1

Oostburg

643

1

Abcoude

1824

2

Sluis-Aardenburg

720

2

Boskoop

1800

3

Axel

724

3

Reeuwijk

1638

4

Ameland

758

4

Bloemendaal

1616

5

Katwijk

763

5

Laren

1597

6

Veenendaal

773

6

Rijnsburg

1578

7

Noord-Beveland

811

7

Blaricum

1565

8

Wester-Koggenland

818

8

Nederhorst den Berg

1536

9

Groesbeek

820

9

Ouderkerk

1526

10

Terneuzen

828

10

Loenen

1505

a De Zalmsnip is hier al van af.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie