Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten Wet milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUIT

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan Sybron Chemie Nederland B.V., voor een inrichting voor de fabricage van vloeibare chemicaliën voor de textielverwerkende industrie op het adres Einstein-straat 11 te Ede. WM/2000-056

BESLUIT

Op 16 mei 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voor-schriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan J. van Baalen, voor een garagebedrijf op het adres Dorpsstraat 12 te Harskamp. WM/1999-200

INTREKKINGSBESLUITEN

Op 16 mei 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van:


1. J.W. Jansen, Woutersweg 15 te Ede, van 14 april 1992, nr. HW-1991-191 voor 276 vleesvarkens.

2. H. Kroesbergen, Slagsteeg 1 te Bennekom, van 11 augustus 1992, nr. HW-1992-050 voor 270 vleesvarkens, 7 vleesstieren en 9 schapen.
3. M. Top, Roekelseweg 43 te Wekerom, van 6 juli 1993, nr. HW-1992-349 voor 74 vleesvarkens.

4. H. van Dam, Immenweg 18 te Lunteren, van 10 december 1996, nr. WM/1995-098 voor 536 vleesvarkens.

MELDING
(van wijzigingen in het bedrijf zonder toename van de milieubelasting).

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van E. van de Berg, Laarweg 24 te Harskamp. Blijkens de kennisgeving wordt er een opslagloods gebouwd. WM/1999-028

Bedenkingen

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit.
Een ieder kan tot 23 juni 2000 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 16 juni 2000 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 04 69.
Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van het besluit en de intrekkingsbesluiten. Tot 7 juli 2000 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, door:
* degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
* degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

* enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 7 juli 2000. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE

De stukken van bovenvermelde melding en ontwerp-besluit kunnen tot 23 juni 2000 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 7 juli 2000 en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.Ede, 24 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie