Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Economische groei eerste kwartaal 4,2 procent

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Economische groei eerste kwartaal 4,2%

De economische groei in het eerste kwartaal van 2000 bedraagt 4,2%. Dit is het tweede achtereenvolgende kwartaal met een groei van meer dan vier procent. Zowel bij de goederenproducenten als in de commerciële dienstverlening is de groei hoog. Dit blijkt uit de eerste ramingen van de Kwartaalrekeningen van het CBS.

Groei goederenproducenten opnieuw boven de vier procent Bij de producenten van goederen komt de volumetoename van de toegevoegde waarde uit op 4,4%. Dat is bijna even hoog als in het voorgaande kwartaal en ruim boven het gemiddelde van 1999. Daarmee houden de goederenproducenten het herstel vast, dat in de loop van 1999 plaatsvond. Begin vorig jaar hadden vooral de industriële producenten nog te kampen met de wereldwijde nasleep van de Aziëcrisis.

Commerciële dienstverlening snelst groeiende bedrijfstak Met een groei van 4,9% in het eerste kwartaal is de commerciële dienstverlening opnieuw de snelst groeiende bedrijfstak. De groei is weliswaar lager dan in het voorgaande kwartaal, maar ligt toch nog boven het gemiddelde van 1999.

Groei gezinsconsumptie trekt aan
De groei van de gezinsconsumptie is in het eerste kwartaal hoger dan in het voorgaande kwartaal. Daarmee komt een einde aan de reeks van teruglopende groeicijfers, die in het eerste kwartaal van 1999 begon. Met name bij voedings- en genotmiddelen en bij duurzame consumptiegoederen trekt de bestedingsgroei aan. De consumptiecijfers worden opwaarts beïnvloed doordat het eerste kwartaal van 2000 één koopdag meer kent dan vorig jaar.
Structurele investeringsgroei stabiel
De investeringsgroei komt uit op 4,9%. Dat is lager dan de 7,9% in het voorgaande kwartaal. De investeringscijfers kunnen relatief sterk schommelen door het ingebruiknemen van grote, incidentele projecten. Zonder deze projecten bedraagt de investeringsgroei in het eerste kwartaal circa 6%, tegen eveneens 6% in het voorgaande kwartaal.

Uitvoergroei blijft hoog
De volumestijging van de uitvoer komt uit op 6,7%, vrijwel even hoog als in het vierde kwartaal van 1999. Dit betekent een stabilisatie van de uitvoergroei op een hoog niveau. In de loop van vorig jaar liep de exportgroei ieder kwartaal op, onder invloed van de aantrekkende wereldhandel.
Het groeitempo van de invoer neemt verder toe, van 6,5% in het vierde kwartaal van 1999 tot 7,4% in het eerste kwartaal van 2000. Ongeveer de helft van de invoer is bestemd voor gebruik in het Nederlandse productieproces, één vijfde voor binnenlandse consumptie of investeringen. Circa 30% van de import wordt weer geëxporteerd, vooral door in Nederland gevestigde distributiebedrijven.

Technische toelichting
De economische groei wordt afgemeten aan de volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP). Het BBP is het totaal van het in het productieproces gevormde inkomen: de "toegevoegde waarde". Het groeicijfer is opwaarts beïnvloed door het feit dat het eerste kwartaal van 2000 twee werkdagen meer telt dan dat van 1999.
In dit persbericht is de eerste raming van de economische groei in het eerste kwartaal van 2000 gepubliceerd. Deze "flash-raming" heeft een voorlopig karakter: de cijfers kunnen nog worden aangepast op basis van statistische informatie die de komende tijd beschikbaar komt. Op 20 juli aanstaande worden nieuwe cijfers over het eerste kwartaal gepubliceerd, waarbij bovendien meer detailgegevens worden vrijgegeven. De mutaties ten opzichte van het voorgaande kwartaal (zie tabel 1) zijn afgeleid met behulp van een rekenprocedure die de seizoeneffecten en een deel van de kalendereffecten uitschakelt. In vergelijking met de groeicijfers ten opzichte van een jaar eerder geven deze mutaties sneller een eventuele omslag in de ontwikkeling van de economie weer. De goederenproducenten omvatten de bedrijven in de landbouw, delfstoffenwinning, industrie, energie- en waterleidingbedrijven en de bouwnijverheid. De commerciële dienstverlening betreft handel, horeca, vervoer, post en telecommunicatie en de financiële en zakelijke dienstverlening. De niet-commerciële dienstverlening heeft betrekking op overheid, onderwijs en zorgsector.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie