Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Procedureafspraken uitvoering EZH-projecten Delft vastgelegd

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delft

Procedureafspraken uitvoering EZH-projecten vastgelegd

Het college van B&W heeft het proces rondom de uitvoering van de EZH-projecten vastgesteld. De gemeente is zich bewust van het belang van een spoedige uitvoering van deze projecten. De resultaten hiervan zullen lang symbool blijven staan voor iets wat bereikt is dankzij de door de burgers gegeven bestemming aan de EZH-gelden. Bovendien verwachten de projectindieners dat er met hen overleg gevoerd wordt, en dat hun eigen voorstel (deels of geheel) gehonoreerd gaat worden.

De EZH-campagne rondom de verdeling van de f 115 miljoen die vrij kwamen door de verkoop van EZH-aandelen, speelde zich af in de periode september 1999 tot en met maart 2000. De gemeenteraad kende eind maart de budgetten toe aan de verschillende EZH-projecten. Het college heeft nu vastgesteld dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de EZH-projecten bij de sectorhoofden van de gemeente ligt. Het Gemeentelijk Management Team (GMT) controleert en regisseert het proces.

Afgesproken is dat de sectorhoofden via een plan van aanpak aan het GMT voorleggen op welke wijze het project uitgewerkt kan worden. Daarbij komt onder andere ter sprake wie ambtelijk coördinator voor het project wordt, hoe de voortgang in het project gewaarborgd wordt en of er al contact opgenomen is met de indieners van de projecten.

Voor elk project wordt een apart traject gevolgd met zijn eigen tempo voor wat betreft de bestuurlijke besluitvorming en de daaropvolgende uitvoering. Omdat in veel gevallen het beschikbare budget per project niet toereikend is om alle ingediende voorstellen volledig uit te voeren, moeten keuzes gemaakt worden. Dit geldt in ieder geval voor de projecten die op de elfde plaats of lager zijn beland.

Bij veel van de geselecteerde projectvoorstellen gaat het om een extra (eenmalige) financiële steun voor al bestaande activiteiten of voor bestaande maatschappelijke instellingen. Voor de verdeling van dit geld kan aangesloten worden bij de gebruikelijke subsidiegang van deze instellingen. Daarbij moet het extra geld wel geoormerkt worden zodat het niet ongemerkt tussen de subsidies verdwijnt. Bij de uitwerking moeten daarnaast eventuele exploitatielasten en eventuele extra personele inzet aangegeven worden.

De bestedingsvoorstellen van de projecten gaan via de gebruikelijke besluitvormingslijn langs het college en de gemeenteraad. Elk kwartaal zorgen de sectorhoofden voor voortgangsrapportages aan het GMT. Het GMT rapporteert met een voortgangsrapportage over voorbereiding en uitvoering van alle 29 projecten aan B&W en raad(scommissies). Begin september en begin december verwacht de gemeente de voortgangsrapportages van dit jaar.

Het college heeft ook vastgesteld dat het noodzakelijk kan zijn om al voorafgaand aan het integrale bestedingsvoorstel een aantal activiteiten binnen enkele EZH-projecten te starten. Dit geldt vooral voor de projecten die complexer van aard zijn en daarvoor veel uitwerkingstijd kosten, zoals het project Investeren in de wijken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie