Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentebestuur Breda voor windturbines

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


GEMEENTEBESTUUR VOOR WINDTURBINES

Er komen rond Breda drie locaties in aanmerking voor windturbines. Uit onderzoek is gebleken dat dit de meest kansrijke locaties zijn voor kleinschalige projecten voor windenergie.

Het gemeentebestuur vraagt nu de provincie Noord-Brabant formeel een standpunt over windenergie te bepalen. Het provinciebestuur heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over windturbines op andere plaatsen dan de kust van Brabant. De provincie heeft aangegeven eerst een gemeentelijk standpunt rond windturbines te willen, voordat ze eventueel in zou stemmen met gemeentelijke plannen.

De instemming van de provincie is nodig voordat de gemeente kan starten met het voorbereiden van de procedures van ruimtelijke ordening.

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich uitgesproken voor windturbines op drie plaatsen rond Breda. Het gaat om een plaats bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer, bedrijventerrein Hazeldonk en de locatie stortplaats Bavel en omgeving. Deze laatste locatie komt in aanmerking mits in te passen in planontwikkeling die voor Breda-oost is gestart.

De drie locaties zijn als de meest kansrijke genoemd in een onderzoek van extern bureau Ecofys. In het rapport staat het hele tracé van de HSL en de A16 genoemd als geschikt voor het ontwikkelingen van projecten voor windenergie. In opdracht van de gemeente Breda heeft Ecofys onderzoek verricht naar de beleidsmatige wenselijkheid van windenergie.

Standpunt provincie

Het gemeentebestuur vraagt de provincie nu om een formeel standpunt te bepalen over windenergie. Het gaat dan om windturbines op andere plaatsen dan het streekplan aangeeft. De provincie heeft tot nu toe geen toestemming verleend voor het oprichten van windturbines op locaties in het binnenland. Het streekplan geeft grootschalig locaties aan de kust van Breda aan. Op dit moment is de provincie bezig haar beleid rond windenergieprojecten te herzien. Bestuurlijk heeft de provincie de Brabantse gemeenten laten weten dat ze meer initiatieven wil van gemeenten rond windenergie.

Breda is gevraagd te motiveren waarom ze binnen Breda windenergie wil opwekken. Ook moet ze daarbij toelichten waarom die aangegeven locaties geschikt zijn voor het plaatsen van turbines voor windenergie.

De ontwikkeling van windenergie in Breda kan een belangrijke bijdrage vormen om de doelstellingen uit het Gemeentelijk Milieubeleidsplan te bereiken. De Stadsvisie geeft als doel dat in 2020 het aandeel duurzame energie (zon, wind, biomassa) 10% van het totale energieverbruik moet zijn.

Windturbines

Om twee redenen was het nodig dat het gemeentebestuur haar standpunt over windenergieprojecten vastlegt. De eerste is om de procedure voor de windturbine voor de Kroeten voort te kunnen zetten. Vorig jaar heeft het college een principebesluit genomen voor het plaatsen van één of meerdere windturbines bij de RWZI Nieuwveer. De tweede is dat verschillende particuliere partijen de gemeente hebben laten weten dat ze belangstelling hebben voor het ontwikkelen van projecten voor windenergie in Breda. De gemeente moet deze partijen kunnen informeren over de mogelijkheden.

Het plaatsen van windturbines is op dit moment niet mogelijk op basis van de geldende bestemmingsplannen. Als de provincie instemt met het voorstel van Breda, start de gemeente met het formuleren van ruimtelijke randvoorwaarden. Naar verwachting ontvangt de gemeente over ongeveer een maand een antwoord. Later kunnen dan artikel 19- procedures volgens de Wet op de ruimtelijke ordening worden gestart.

Breda, 25 mei 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie