Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Wagenaar van PvdA aan overleg over ambulancezorg

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 25 mei 2000

BIJDRAGE VAN MARJA WAGENAAR (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER AMBULANCEZORG

Ambulancezorg is basiszorg en die moet gewoon goed geregeld zijn. Daarover mag je geen compromissen sluiten. De PvdA wil dat deze basiszorg overal in het land gegarandeerd is.

Er liggen nu tien brieven van de minister, maar eigenlijk staat er niets in. Het blijft pappen, nathouden en doormodderen. Het valt zeer te betreuren dat het toegezegde onderzoek pas aan het einde van het jaar gereed is. Ook de provincies zelf dringen aan op spoed. Het verbaast ons dat de minister tegelijkertijd met deze mededeling aan de Kamer vervolgens geen tijdelijke noodmaatregelen aankondigt. Voor Zeeland geldt dat de minister de ergste knelpunten voorlopig heeft opgelost. Maar op de Wadden blijft de situatie problematisch. Voor Texel zou het toegezegde geld naar voren moeten worden gehaald, voor de andere Waddeneilanden is echt extra geld nodig. Maar ook de situatie in Brabant en de Kop van Noord-Holland is verontrustend.

De minister geeft in haar brief van 12 mei aan (kennelijk vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek) dat er nog veel winst te behalen is op uitvoeringsvlak. Als het gaat om versnelling en inzet van de regio ambulance vervoer (RAV) ben ik dat met haar eens. Maar daar houdt het ook op. Want vervolgens geeft de minister niet aan welke maatregelen zij zelf op dit vlak denkt nemen. Voor de RAV-vorming is verdere wetgeving gewenst, en die blijft uit. Het is wat oneigenlijk om de schuld over het soms wat te trage verloop nu bij de sector te leggen.

De minister wijst ook bijvoorbeeld op het feit dat er met twee cao's wordt gewerkt. Betekent dat dan de slechtste van de twee volgens haar moet prevaleren? Ook zegt zij veel te verwachten van het GMS- en C2000-project. Is de minister wel bekend met de grote problemen bij beide projecten? En met de zoveelste vertraging bij C2000? Welke verwachtingen koestert zij hier? Kan zij inzicht geven in hoe het veld over deze projecten denkt? Ons bereiken in ieder geval zeer kritische geluiden.

Het (deel)onderzoek naar de effecten van de Arbeidstijdenwet zou volgens de brief van 10 februari nog voor eind februari zijn afgerond. Welke inzichten zijn daaruit gebleken?

In de brief van 17 februari wordt gesteld dat de kostenvergoeding is gebaseerd op regulier werk, dus niet op rampen en evenementen. In dat kader zou ik aandacht willen vragen voor de ambulancezorg rond het EK 2000. Geconstateerd wordt dat de reguliere zorg dan juist in bijvoorbeeld Amsterdam tekort zal schieten omdat men stand-by moet zijn voor het voetbal. Ik zou graag de garantie van de minister willen hebben dat de reguliere zorg tijdens het EK in alle steden is gewaarborgd, alsmede duidelijkheid over de vergoeding van kosten die ambulancevervoerders ten behoeve van het EK maken.

Verder lijkt het voor ambulances lastiger om aan goed personeel te komen. Klopt het dat er veel personeel vertrekt naar de IC's in ziekenhuizen? Zo ja, welke maatregelen neemt u om dat te voorkomen?

Tot slot de vraag of de minister het grote verschil in toegekende budgetten tussen Amsterdam en Rotterdam kan verklaren. Amsterdam krijgt minder geld, heeft minder personeel en naar eigen zeggen een hogere werkdruk en een hoger ziekteverzuim.

Samengevat: ambulancezorg is basiszorg, maar die moet ook door de minister van een stevige basis worden voorzien. Daar ontbreekt het aan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie