Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten eerste drie maanden 2000 van ING Groep

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
ING Groep


Nieuws Kwartaalcijfers

Eerste drie maanden 2000


Perscontacten: tel.: +31 20 5415446
Investor relations: tel.: +31 20 5415462

Amsterdam, 25 mei 2000

Resultaten eerste drie maanden 2000 ING Groep

* Stijging nettowinst per aandeel + 32%; alle kernactiviteiten hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen
* Verhoging winstverwachting voor geheel 2000: stijging operationele nettowinst per aandeel van tenminste 15%

"We zijn het jaar 2000 zeer goed begonnen. Een stijging van de nettowinst per aandeel van 32% is een uitstekend resultaat, wat deels kan worden toegeschreven aan de gunstige marktomstandigheden. Omdat er geen incidentele posten zijn, is deze sterke winststijging een bewijs van de kracht van ING's multi-product- en multi-distributiestrategie", aldus bestuursvoorzitter E. Kist. "Behalve dat het eerste kwartaal uitstekende resultaten opleverde, is er een reeks belangrijke strategische initiatieven ontplooid om de positie van ING als geïntegreerde financiële dienstverlener verder te verstevigen, zoals de start van ING Direct in Frankrijk en van One Two Trade in België, een online effectenmakelaar voor particulieren, voorts de samenwerking met en participatie in Seguros Comercial America, de grootste verzekeringsmaatschappij in Mexico en de joint venture met Principal Financial Group teneinde toegang te krijgen tot de Japanse pensioenmarkt. Op 1 mei 2000 hebben wij een overeenkomst bereikt tot overname van ReliaStar, een levensverzekeringsmaatschappij in de Verenigde Staten. Samen met ReliaStar zal ING binnenkort over de hele wereld meer dan 30 miljoen klanten van dienst kunnen zijn."

KERNCIJFERS(in miljoenen euro's, behalve bedragen per aandeel) eerste drie maanden 1999 eerste drie
maanden 2000 % mutatie


Resultaat voor belastingen:

- verzekeringsactiviteiten 511 659 + 29,0

- bancaire activiteiten 514 801 + 55,8 1.025 1.460 + 42,4
Nettowinst:

- verzekeringsactiviteiten 432 526 + 21,8

- bancaire activiteiten 343 497 + 44,9 775 1.023 + 32,0

Nettowinst per gewwon aandeel 0,81 1,07 + 31,9

(in miljarden euro's) 31 december
1999 31 maart
1999

Balanstotaal 492,8 552,8 + 12,2
Eigen vermogen 34,6 33,6 - 2,8
Totaal beheerd vermogen 345,3 361,2 + 4,6

Operationeel rendement op
eigen vermogen 10,2% 12,1%


In deze publicatie zijn uitspraken over verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden in meer dan geringe mate kunnen afwijken van de verwachtingen zoals die tot uitdrukking komen of worden geïmpliceerd door zulke uitspraken. De werkelijke resultaten kunnen in meer dan geringe mate afwijken van deze inzichten als gevolg van, maar niet beperkt tot, (i) de algemene economische omstandigheden, inclusief die in de voor ING belangrijke markten (ii) de resultaten op de financiële en /of opkomende markten (iii) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen (iv) sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin (v) mate van verval in portefeuille (vi) het rentepeil (vii) de valutakoersen, inclusief de Euro- U.S. dollar wisselkoers (viii) toenemende concurrentie (ix) wijzigingen in wet- en regelgeving, inclusief t.a.v. de monetaire convergentie en de Europese Monetaire Unie (x) wijzigingen in het beleid van centrale banken en/ of buitenlandse overheden en (xi) algemene concurrentiefactoren, meer in het algemeen op mondiaal, regionaal en/of nationaal niveau.

ING en ReliaStar zullen ten aanzien van de fusie een gezamenlijke proxy statement/prospectus deponeren bij de Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten. We dringen erop aan dat beleggers de documenten die bij de SEC worden gedeponeerd lezen, omdat deze documenten belangrijke informatie bevatten. Beleggers kunnen exemplaren van deze documenten gratis ontvangen via de website van SEC (www.sec.gov). Verder kunnen de documenten die bij de SEC zijn gedeponeerd gratis worden verkregen bij Corporate Secretary ReliaStar (20 Washington Avenue South, Minneapolis (Minnesota) 55401, (612) 372-5432 en bij ING, afdeling Investor Relations (Strawinskylaan 2631, 1077 ZZ Amsterdam, (20) 541 5460. U WORDT VRIENDELIJK VERZOCHT DE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS ZORGVULDIG TE LEZEN ALVORENS EEN BESLUIT AANGAANDE DE FUSIE TE NEMEN. ReliaStar en haar Raad van Bestuur zal de aandeelhouders van ReliaStar vragen hun volmacht ten gunste van de fusie te geven. U kunt meer informatie over de leden van de Raad van Bestuur van ReliaStar en haar functionarissen alsmede over hun economisch belang in de gewone aandelen van ReliaStar vinden op de website van SEC en op de website van ReliaStar
(www.reliastar.com).


Winstverwachting 2000, Actuele ontwikkelingen en Financiële hoofdpunten

U kunt het het volledige kwartaalbericht als PDF-bestand inzien of naar uw eigen pc downloaden. Om een PDF-bestand te kunnen lezen, dient Adobe Acrobat Reader op uw pc aanwezig te zijn.

Downloaden van de kwartaalcijfers in Adobe Acrobat-formaat (eerstekw00.pdf - 77 KB)

Downloaden Excel spreadsheets (firstqf00.xls - 180 KB UK version) (Deze gegevens hebben betrekking op de balans en de winst- en verliesrekening van ING Groep. De kwartaalcijfers zijn hiervan afgeleid door de voorgaande kwartaalcijfers af te trekken van de cumulatieve cijfers.)BACK

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie