Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Den Haag: Veel behoefte aan speeltuinen

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag


Veel behoefte aan speeltuinen


Er moeten voor kinderen meer beheerde speeltuinen komen, aldus het Haagse collegeprogramma. De Nota Samen Spelen schetst een integraal, gemeentebreed speelbeleid en geeft de kaders waarbinnen nieuwe beheerde openbare speeltuinen tot stand kunnen komen. In de nota Samen Spelen stelt het college van b. en w. per stadsdeel beleid op het gebied van beheerde speeltuinen voor. Nieuwe initiatieven en programma's zullen voortaan aan deze nota worden getoetst. De nota ligt sinds 23 mei ter inzage; inspraak is mogelijk.Per wijk of stadsdeel worden speelvoorzieningen voorgesteld, gebaseerd op prioriteitsscore, inventarisatie van voorzieningen, het aantal kinderen per wijk en de bebouwingsstructuur. In overleg met stadsdeelcoördinatoren, beheerders, voorpostfunctionarissen en sportconsulenten zijn bovendien concrete projecten geïnventariseerd. Uit de inventarisatie blijkt dat er behoefte is aan:
* 55 nieuwe speelvoorzieingen;

* 61 speelvoorzieningen herinrichten;

* 40 toestellen om toe te voegen aan bestaande voorzieningen.
Het merendeel van de nieuwe plekken is op of rond sportterreinen en schoolpleinen (hier kan worden aangehaakt op toezicht tijdens de werkuren). De overige nieuwe speelplekken zijn nodig uit oogpunt van spreiding. Gelet op de omstandigheden op deze locaties is toezicht niet noodzakelijk of kan worden overgelaten aan het initiatief van omwonenden. Daarnaast is adequaat onderhoud en beheer belangrijk.

De projectenlijst uit de nota Samen Spelen zal jaarlijks -bij de begrotingsbehandeling en gekoppeld aan het Meerjarenonderhoudsplan Spelen- geactualiseerd worden.

Om de speelvoorzieningen te realiseren, opnieuw in te richten of aan te vullen, is ongeveer 30 miljoen gulden nodig. Hiervan is voor het begrotingsjaar 2000 circa f 1,4 miljoen gedekt. Als de projectenlijst wordt uitgevoerd, is er voor beheer en onderhoud een extra bedrag van f 1,5 miljoen per jaar nodig. Voor meer toezicht en port- en spelbegeleiding - vooral in de stadsdelen Laak, Escamp en Segbroek - is respectievelijk f 2,4 miljoen voor 53 toezichthouders en f 1 miljoen voor activiteitenbegeleiding nodig.

Omdat stedelijke speelvoorzieningen niet bij iedereen bekend zijn, wordt er gewerkt aan een publiciteitsplan voor speel- en openbare sportvoorzieningen. Vooruitlopend hierop zullen de uitgevers van de Kidsgids binnenkort een overzicht geven van alle voorzieningen en activiteiten voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie