Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over campagne 'Nederland gaat digitaal'

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over de campagne nederland gaat digitaal
Gemaakt: 6-6-2000 tijd: 12:14


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 mei 2000

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van de leden van uw Kamer, mevrouw Wagenaar en mevrouw Van Zuijlen (beiden PvdA), mij toegezonden met uw brief van 17 mei 2000, nr. 2990011030.

De MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken

W. Kok

Antwoorden op de vragen de mevrouw Wagenaar en mevrouw Van Zuijlen (beiden PvdA), d.d. 16 mei 2000, nr. 2990011030


----------------------------__________________________________________
1.

Ja.


2.en 3.

In de nota "De Digitale Delta" (aangeboden bij brief van 1-7-1999; Tweede Kamer vergaderjaar 1998-1999, 26643, nr.1) heeft het kabinet het streven neergelegd om te komen tot een geïntegreerd ICT-beleid, met inbegrip van de communicatie daarover. Als invulling van dat streven heeft de minister van Economische Zaken het initiatief genomen tot de campagne "Nederland gaat digitaal" met de bedoeling ook andere ministeries de mogelijkheid te bieden in deze campagne te participeren. Gekozen is voor een paraplucampagne met een logo dat door alle ministeries in de eigen uitingen te gebruiken is. Vier ministeries hebben tot nu toe te kennen gegeven aan deze overkoepelende campagne te willen deelnemen en hebben de eenmalige 'kick-off'_advertentie mede ondertekend.


4.

Neen. Voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de minister ondertekend vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de toepassing van ICT in de sector onderwijs.


5. en 6.

Het logo "Nederland gaat digitaal" en alle onderdelen van de MKB-campagne van het ministerie van Economische Zaken zijn getest bij een steekproef van de doelgroepen. De 'kick-off'_advertentie als zodanig is vanwege het eenmalig karakter niet getest. Voor ondertekening door de betrokken bewindspersonen, met inbegrip van hun foto, is gekozen op advies van het betrokken reclamebureau. Aan dit advies lagen onderzoeken en inzichten verkregen uit een groot aantal campagnes ten grondslag. Het gebruik van foto's was derhalve een strikt functionele keuze.


7.

De procedures voor het aanmelden en toetsen van massamediale campagnes,

zoals afgesproken met de Tweede Kamer, worden zorgvuldig nageleefd. Ook
deze campagne - inclusief advertentie - is getoetst in de Voorlichtingsraad
(VoRa). De toepassing van de geschreven en ongeschreven regels voor overheidsvoorlichting (de "principia") heeft hoge prioriteit.
De VoRa staat nog steeds terughoudend tegenover het gebruik van afbeeldingen van bewindspersonen in voorlichtingsuitingen. Echter, in de zich ontwikkelende beeldcultuur zal steeds meer in de afweging moeten worden betrokken het positieve effect dat visuele elementen, waaronder foto's van personen, kunnen hebben op de te bereiken communicatiedoelstellingen. Het is in het kader van deze ontwikkeling, dat zich in de VoRa een lichte verschuiving voordoet in de appreciatie voor foto's van bewindspersonen als onderdeel van de voorlichtingsboodschap.


- 2 -

In dit concrete geval heeft de VoRa mede in de afweging betrokken dat het een eenmalige actie betrof, dat het ging om breed aanvaard beleid en dat het een gezamenlijke uiting van meerdere bewindspersonen betrof. Het gebruik van de foto's was, zoals reeds toegelicht in het antwoord op vraag 6, strikt functioneel.

Dit geheel van argumenten was voor mij aanleiding om geen bezwaar tegen deze voorgenomen advertentie te maken.


8.

Ja, deze opvatting deel ik. Ik ben echter van mening dat hiervan in dit concrete geval geen sprake is. Noch uit de tekst, noch uit de vormgeving van de advertentie kan worden afgeleid, dat hier sprake is van persoonlijke aanprijzing van beleid door bewindslieden.


9.

Neen.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie