Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Melkert: Garantie recht op werkaanpassing gehandicapten

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

!!EMBARGO TOT DONDERDAG 25 MEI 10.00 UUR!!

Den Haag, 25 mei 2000

 

In aanvulling op wetsvoorstel van het recht op werk: AD MELKERT WIL WETTELIJKE REGELING DIE GEHANDICAPTEN HET RECHT OP WERKAANPASSING GARANDEERT

Het zou goed zijn om in het wetsvoorstel tot verbod van discriminatie van gehandicapten, dat wordt voorbereid, als cruciale aanvulling op een wettelijke regeling op werk het recht op werkaanpassing op te nemen. Dat recht moet kunnen worden afgedwongen bij de werkgever. Dit heeft PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert op donderdag 25 mei 2000 in de Jaarbeurs in Utrecht bepleit op de werkconferentie 'Matching is Maatwerk' die een onderdeel vormt van de beurs Support2000 over leven, wonen en werken met een handicap.

Het gaat volgens Melkert niet alleen om het recht zelf een REA-voorziening aan te vragen, maar ook om het recht van gehandicapte werknemers - en sollicitanten - om van hun werkgever te verlangen dat deze de nodige voorzieningen treft om vervulling van de vacature mogelijk te maken. "In de VS werkt dat recht op werkaanpassing uiterst effectief", aldus de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. In Nederland worden REA-voorzieningen en hulpmiddelen wel gefinancierd voor de werkgever, maar kan niemand hem dwingen ze aan te vragen of te installeren. Melkert vindt dat de aangepaste wettelijke regeling niet alleen de arbeidsmarkt hoeft te bestrijken maar ook kan worden uitgebreid naar andere terreinen, bijvoorbeeld als in het onderwijs hulpmiddelen noodzakelijk zijn.

De PvdA heeft al eerder een ontslagverbod bepleit om werkgevers in individuele gevallen te verhinderen een arbeidsongeschikt geraakte werknemer te ontslaan. Daarmee is echter de toegang tot werk voor elk individu niet geregeld. Melkert vindt dat over de ondersteuning van gehandicapten minder van bovenaf zou moeten worden gesproken. Hij voegt daar aan toe dat de PvdA zich openstelt voor een gesprek met alle betrokkenen en streeft naar alle mogelijk politieke steun die het mogelijk moet maken dat gehandicapte eerlijke kansen krijgen om deel te nemen aan een samenleving waarvan zij een volwaardig onderdeel behoren te zijn.

 

Voor nadere informatie: José Smits 070-318 2741 of 06-50 66 10 27
!!EMBARGO TOT DONDERDAG 25 MEI 10.00 UUR!!

 

INLEIDING PVDA-FRACTIEVOORZITTER AD MELKERT OP DE WERKCONFERENTIE 'MATCHING IS MAATWERK', 25 MEI 2000

Veel gehandicapten zijn in Nederland feitelijk sterk achtergesteld bij anderen. De werkloosheid onder gehandicapten is extreem hoog. De instroom in de WAO is te hoog. Al in de sollicitatiefase sluit een grote meerderheid van werkgevers gehandicapten en chronisch zieken bewust uit. Werkgevers die dat blijven doen, hebben geen recht van klagen over de hoge aantallen gehandicapten met een uitkering.

Gehandicapten hebben recht op werk. Die visie is niet altijd vanzelfsprekend geweest. In het algemeen heeft in Europa, meer in het bijzonder Nederland, lang het idee geheerst dat gehandicapten vooral recht hebben op zorg en welzijn. In deze visie zorgt de overheid onder meer voor opvang, vervangend inkomen, vervangend werk en speciaal onderwijs.

In de jaren tachtig is internationaal een andere benadering doorgebroken, die van mensenrechten voor gehandicapten. Grondrechten, zoals recht op arbeid, recht op onderwijs, recht op gezinsvorming gelden voor ieder individu, dus ook voor gehandicapten. Dat uitgangspunt staat theoretisch ook voor de Nederlandse overheid voorop. Er zijn internationale verdragen getekend met als meest in het oog springend de VN-standaardregels voor gehandicapten.

In de praktijk van alledag hebben gehandicapten de grootste moeite om hun grondrechten uit te oefenen. Gehandicapten worden direct en indirect gediscrimineerd, vaak met goede bedoelingen. Omdat een gehandicapte niet zo makkelijk betaald werk krijgt, wordt gezorgd voor vervangend werk (sociale werkvoorziening) of vervangend inkomen (uitkeringen). Maar dat mag geen afkoop worden. We lopen het risico dat we op grote schaal aparte speciale voorzieningen regelen en vervolgens als samenleving niet meer de noodzaak voelen de toegang tot normale arbeid (of onderwijs of eigen huisvesting) te waarborgen.

Vastleggen in een wet dat gehandicapten niet meer mogen worden gediscrimineerd op het terrein van arbeid is een eerste stap, maar biedt nog onvoldoende garantie op het uitoefenen van de normale grondrechten. Een verbod op discriminatie van gehandicapten door werkgevers kan echt resultaat  opleveren als tegelijk wordt vastgelegd dat er een recht op gelijke behandeling is. Toegespitst op de arbeidsmarkt: een recht op werk.  

De PvdA heeft eerder een ontslagverbod bepleit om werkgevers in individuele gevallen te verhinderen een arbeidsongeschikt geraakte werknemer te ontslaan. Maar toegang tot werk voor elk individu is daarmee niet geregeld.

Om het recht op de toegang tot werk te effectueren is het nodig - zo leert ervaring in VS en Nederland - om de individuele beperkingen van een gehandicapte zo goed mogelijk te compenseren. Gelijke behandeling vereist het zoveel mogelijk compenseren van individuele beperkingen met hulpmiddelen, zoals een aangepaste computer, en persoonlijke ondersteuning, bijvoorbeeld door een 'job coach'.

Ik pleit voor een cruciale aanvulling op het wetsvoorstel tot verbod van discriminatie van gehandicapten, dat wordt voorbereid. Dat zou moeten gebeuren door in een wettelijke regeling van het recht op werk het recht op werkaanpassing op te nemen. Dat recht moet worden afgedwongen bij de werkgever. Het gaat dus niet alleen om het recht op het zelf aanvragen van een REA-voorziening, maar ook om het recht voor gehandicapte werknemers (en sollicitanten) om van hun werkgever te verlangen dat deze de nodige voorzieningen treft om de vervulling van de vacature mogelijk te maken. In de VS werkt dat recht op werkaanpassing uiterst effectief. Het wordt van de werkgever afgedwongen die daar zelf de kosten van betaalt. In Nederland worden REA-voorzieningen en hulpmiddelen wel gefinancierd voor de werkgever, maar kan niemand hem dwingen ze aan te vragen of te installeren. Dit hoeft natuurlijk niet alleen de arbeidsmarkt te bestrijken, maar kan ook uitgebreid worden naar andere terreinen, zoals hulpmiddelen ten behoeve van onderwijs.

Het zou goed zijn de beleidsvraag over de ondersteuning van gehandicapten minder van boven af te formuleren en te organiseren. De PvdA stelt zich open voor het gesprek met alle betrokkenen hierover en zal zich inzetten voor het verwerven van politieke steun die het mogelijk maakt dat gehandicapten eerlijke kansen krijgen in onze samenleving waarvan zij een volwaardig onderdeel behoren te zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie