Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA inzake wetsvoorstel tijdelijke referendumwet

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 25 mei 2000

 

INBRENG PVDA-FRACTIE INZAKE HET WETSVOORSTEL TIJDELIJKE REFERENDUMWET (27 034)

Woordvoerder: Peter Rehwinkel

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid hebben met belangstelling en waardering kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Dit voorstel tot een tijdelijk referendumvoorziening voor een raadgevend referendum vult het gat dat het vooralsnog uitblijven van een definitieve voorziening voor een correctief wetgevingsreferendum heeft opgeleverd. De leden van de fractie van de PvdA betreuren het vooralsnog niet bestaan van een wettelijke regeling voor een correctief wetgevingsreferendum en hoopt dat de regering vaart maakt met de behandeling van het opnieuw ingediende wetsvoorstel daartoe. De leden van de PvdA-fractie hebben enkele vragen bij de voorgestelde Tijdelijke Referendumwet.

1. De Tijdelijke Referendumwet is volgens het voorstel van toepassing tot 1-1-2005 (tenzij per wet een andere datum wordt vastgesteld). Wat bedoelt de minister met 'tenzij per wet een andere datum wordt vastgesteld' zoals in de Memorie van Toelichting op pag. 5 staat? Bedoelt hij tenzij bij invoering van deze wet een andere datum wordt vastgesteld of bedoelt hij tenzij in de toekomst (i.c. kort voor 1-1-2005) een andere datum wordt vastgesteld? Is de minister van mening dat bij gebrek aan een grondwettelijke mogelijkheid voor een decisief correctief referendum, een raadgevend correctief referendum het beste alternatief is? Indien er onverhoopt op 1-1-2005 nog geen sprake is van een grondwetswijziging waarmee een decisief referendum mogelijk wordt, wat zal door de regering worden voorgesteld?

2. In het voorstel wordt niet gesproken over een moment waarop bezien kan worden op welke momenten de wettelijke referendumvoorziening verbeterd kan worden. Heeft de minister dit overwogen? Kan de minister ons uitleggen waarom dit niet in het wetsvoorstel is opgenomen? Wat is het oordeel van de minister over het vooraf bepalen van een moment waarop aan de hand van opgedane ervaringen zal worden bekeken op welke punten de wet verbetering behoeft en of de wet voldoet aan de verwachtingen t.a.v. de participatie van de burger bij het openbaar bestuur? Is de minister met ons van mening dat in ieder geval voor de invoering van een decisief referendum waarvoor de grondwet dient te worden gewijzigd, beoordeeld moet worden op welke punten de wet verbetering behoeft en of de wet voldoet aan de verwachtingen? Is de minister met ons van mening dat het waardevol zou zijn indien 'best practices' op het gebied van centrale en decentrale referenda door een daartoe in staat geachte instantie zouden worden verzameld en algemeen beschikbaar worden gesteld?

3. De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid vragen zich af wat de reden is om het advies van de Raad van State niet te volgen tot een uitdrukkelijke bepaling dat alle bestaande provinciale en gemeentelijke referendumverordeningen komen te vervallen, en dat bepaalde hoofdstukken en paragrafen van de wet zoveel mogelijk van toepassing zijn op andere provinciale en gemeentelijke referenda dan in de wet voorziene?

4. De leden van de PvdA-fractie zijn verheugd over de uitvoering van de motie Rehwinkel-Brood inzake referende waarbij niet sprake is van eigen besluitvorming. Wel hebben zij nog behoefte aan enige verduidelijking. Is naar het oordeel van de regering nu uitgesloten dat een referendum plaatsvindt op een ander niveau dan waar een besluit is of wordt genomen?

5. De VNG wijst op het uitsluiten van gemeentelijke beleidsvrijheid als het gaat om het beoordelen van wat wel en niet referendabel is. De wet schrijft straks voor wat wel en niet referendabel is, decentrale overheden hebben hierin maar zeer beperkte beleidsvrijheid. Is de minister van mening dat deze beperkte beleidsvrijheid in lijn is met het doel van het referendum, namelijk het vergroten van de mogelijkheden tot inspraak en participatie in het (lokale) besluitvormingsproces?

6. De suggestie van de Raad van State om het voorstel voor de Tijdelijke Referendumwet te beperken tot nationale referenda is niet overgenomen. De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid vragen de minister een globaal overzicht te geven van de vraag hoeveel referendumverordeningen als gevolg van deze wet zullen komen te vervallen en overeind blijven en wat zijn de verschillen in drempels tussen bestaande verordeningen en het wetsvoorstel? Kan de minister beargumenteren waarom het advies niet is opgevolgd?

7. Uit het wetsvoorstel blijkt dat de regering vindt dat bestemmingsplannen en het algemeen verbind verklaren in principe referendabel zijn. Hoe ziet de minister de inbedding van een referendum in de besluitvorming rond bestemmingsplannen of onderdelen daarvan en rond algemeen verbindend verklaringen?

8. Een referendum kan volgens het voorstel worden gehouden over een besluit van provinciale staten of gemeenteraad inhoudende een algemeen verbindend voorschrift. Kan de minister een eenduidige omschrijving van het begrip 'algemeen verbindend voorschrift' geven?

9. Voorgesteld wordt dat een besluit het delegatie van de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen, referendabel is. Kan de minister de toegevoegde waarde van deze mogelijkheid aangeven?

10. Indien een verordening deels gebonden onderdelen bevat en deels is gebaseerd op beleidsvrijheid van provincie of gemeente is volgens het wetsvoorstel de gehele verordening referendabel. In de praktijk kan dit tot vreemde situaties leiden waarbij het bezwaar van de kiezer zich richt tot de gebonden onderdelen. Het gebonden onderdeel is al op centraal niveau vastgesteld en is daar niet als gevolg van een referendum afgewezen. Is het juist dat op decentraal niveau dan over hetzelfde vraagstuk alsnog een referendum zou worden gehouden? Indien toch een decentraal referendum zou plaatsvinden kan het bestuur bij een afwijzing door de kiezers de uitslag negeren of respecteren met de respectievelijke gevolgen dat de uitslag van het referendum geen gevolgen heeft voor de regelgeving of dat het bestuur in strijd met het medebewind handelt. Om dit te voorkomen zou de medebewindsverordening alleen voor het niet-gebonden deel referendabel moeten zijn. Is de minister van mening dat de referendabiliteit van verordeningen die deels zijn gebaseerd op medebewind en deels op beleidsvrijheid alleen voor het deel van de gemeentelijke of provinciale beleidsvrijheid referendabel zouden moeten zijn?

11. Spoedeisende besluiten zijn in principe niet van referendabiliteit uitgezonderd. In veel gemeentelijke referendumverordeningen zijn spoedeisende besluiten momenteel van referendabiliteit uitgesloten. De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid vragen de minister zijn argumentatie te geven voor het niet ten principale uitsluiten van spoedeisende besluiten? Is de minister bereid om provincies en gemeenten die geconfronteerd worden met een schadeclaim als gevolg van intrekken van een regeling na een afwijzende uitslag op een referendum, financieel tegemoet te komen?

12. Is het de bedoeling dat uitvoeringskosten voor referenda op declaratiebasis door het Rijk aan gemeenten en provincies worden vergoed zolang er nog niet voldoende ervaringen zijn om een regeling af te spreken?

13. Hoe wil de regering toezien op zorgvuldige vraagstelling bij centrale en decentrale referenda? Welke richtlijnen zal de minister hiervoor uitvaardigen?

14. Niet alleen de centrale overheid, maar alle lagen van het openbaar bestuur die te maken krijgen met een referendum dienen te waken voor de geloofwaardigheid van het referendum. Is de minister het met ons eens dat het beste middel hiertoe is om het advies dat de uitslag van een referendum inhoudt zeer zwaar te laten wegen? Is de minister voornemens te blijven uitdragen dat een uitslag van een raadgevend referendum een 'zeer zwaarwegend' advies is, dat in principe opgevolgd dient te worden?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...