Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake de mesdagkliniek

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake de mesdagkliniek

Gemaakt: 31-5-2000 tijd: 13:55


2


24587 Justitiele Inrichtingen

nr. 54 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 mei 2000

Naar aanleiding van mijn brief d.d. 26 oktober 1999 (24587, nr. 43) inzake de Dr. S. van Mesdagkliniek, waarin ik u informeerde over het feit dat de Ondernemingsraad destijds het vertrouwen opzegde in de directie van de kliniek en het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kwaliteit van de zorg, informeer ik u nu graag verder over de ontwikkelingen die ik het afgelopen jaar in de Dr. S. van Mesdagkliniek in gang heb gezet.

Nadat het personeel van de kliniek eind 1999 het vertrouwen in de directie had opgezegd is er een nieuwe algemeen-directeur ad interim aangesteld. Deze heeft als opdracht gekregen de situatie in de Dr. S. van Mesdagkliniek te analyseren en op basis van zijn constateringen een plan van aanpak te schrijven. Het plan van aanpak treft u bij dezen aan. *)

Het plan van aanpak geeft duidelijk aan welke stappen ondernomen moeten worden om met name de aansturing en de inhoudelijke bedrijfsprocessen in de kliniek te verbeteren. De Inhoud van het plan van aanpak kan rekenen op een breed draagvlak bij het personeel. Thans is de directie van de kliniek nu doende met de ontwikkeling van een organisatieplan ten behoeve van de implementatie van het plan van aanpak. Aan een aantal zaken genoemd in het rapport wordt reeds uitvoering gegeven, o.a. aanpak boventallige personeelsdossiers, implementatie reorganisatie, verdere uitwerking behandelvisie en projectorganisatie.

Wat betreft de financiële randvoorwaarden worden nog nadere besprekingen tussen de directie van de Dr. S. van Mesdagkliniek en het Hoofd van de Dienst Justitiële Inrichtingen gevoerd.

Zoals ik hiervoor al memoreerde wordt de leiding van de Dr. S. van Mesdagkliniek tijdelijk waargenomen door een interim-directie. De algemeen-directeur a.i. is inmiddels onder meer een traject gestart om personeelsleden die niet effectief inzetbaar zijn, in kaart te brengen en in verband daarmee de adequate voorzieningen te treffen. Het gaat daarbij om personeelsleden die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn of in verband met andere omstandigheden al enige tijd niet daadwerkelijk werkzaam zijn. Zo is de algemeen-directeur in één geval gestuit op een dossier waarin, naar het zich laat aanzien, een bij de kliniek in dienstzijnde psychiater die sinds eind 1998 met ziekteverlof is, niet is geregistreerd op de voet van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De betrokken buitenlandse psychiater heeft zijn opleiding elders in Europa genoten en aldaar ook zijn diploma's verkregen, maar naar het zich laat aanzien is verzuimd te zorgen voor de formeel voorgeschreven registratie hier te lande. Op verzoek van de algemeen-directeur a.i. wordt deze aangelegenheid thans op mijn ministerie uitgezocht, teneinde te kunnen adviseren over de in dit geval te zetten stappen.

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie