Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Debatten Nota Belvedere: toekomst cultuurhistorisch erfgoed

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlands Architectuurinstituut


NAi

NAi-persbericht, 15 mei 2000

Debattenreeks Nota Belvedere
De toekomst van het cultuurhistorisch erfgoed

25 mei, 5 en 6 juni 2000

Als vervolg op de discussiereeks die het NAi in het najaar van 1999 wijdde aan de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, organiseert het instituut nu opnieuw een serie discussieavonden over de culturele opgave van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Deze keer gaat het over de toekomst van het cultuurhistorisch erfgoed in omstandigheden van drastische ruimtelijke veranderingen.

Nota Belvedere Aanleiding voor de reeks is de Nota Belvedere, uitgebracht in de zomer van 1999 en door maar liefst vier ministeries ondertekend: de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en van Verkeer en Waterstaat (V&W). Dit voorjaar begint de uitvoering van het Belvederebeleid. Een goed moment om de verschillende visies op de toekomst van het cultuurhistorisch erfgoed, en de wijze waarop de nota Belvedere die wil bevorderen op een rij te zetten en met elkaar te confronteren.

behoud door ontwikkeling De Nota Belvedere gaat uit van een paradoxale strategie: "behoud door ontwikkeling". Het idee is dat cultuurhistorische structuren, landschappen en objecten een duidelijke rol moeten gaan spelen bij ruimtelijke ingrepen op elke schaal. Daar is zowel de cultuurhistorie als de kwaliteit van de ruimte bij gebaat, is de gedachte. Maar wat betekent "behoud door ontwikkeling" concreet, in de alledaagse ontwerp- en beleidsprakrijk? De discussiereeks legt de problematiek die door de Nota Belvedere aan de orde wordt gesteld voor aan beleidsmakers, ontwerpers, wetenschappers en verschillende partijen die betrokken zullen zijn bij de implementatie van de nota. Om de discussie zoveel mogelijk op de praktische uitvoering van het beleid te richten dient op ieder van de drie avonden een toepasselijke casus als vertrekpunt.

debatten De debatten vinden plaats in het auditorium van het NAi, op 25 mei, 5 en 6 juni, telkens van 20.00 tot 22.30 uur. Staatssecretaris Rick van der Ploeg zal elke avond een bijdrage leveren in de vorm van een statement. Tracy Metz zal samen met achtereenvolgens Jaap Modder, Dirk Sijmons en Eric Luiten als moderator optreden. Toegang gratis, telefonisch reserveren verplicht (010-4401200).

programma 25 mei 2000: Identiteit, casus: het Dommeldal In de identiteit van plekken en regio's is volgens Belvedere een tegenwicht te vinden 'voor de dominante invloed van een nivellerende mondiale cultuur'. Blijkbaar bevat het landschap plaatselijk karaktereigenschappen met een onvervreemdbare culturele weerstand. Het is de vraag op welke manier een dergelijke genius loci, als hij al concreet en overdraagbaar is vast te stellen, gecommuniceerd kan worden en een rol kan spelen in de planvorming voor de toekomst. Folklore ligt op de loer. De casus van de avond is het Dommeldal tussen Den Bosch en Eindhoven. In de loop van de tijd is hier een gevarieerd, historisch gelaagd landschap ontstaan. Nu is het gebied in afwachting van gecompliceerde veranderingen: de varkenshouderij krimpt, de steden breiden uit, de natuur evenzeer, terwijl er ook grote infrastructurele veranderingen op het programma staan en zich corridors aan het vormen zijn.
Deelnemers: Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur; Jan Pronk, minister van VROM; Bernard Colenbrander, architectuurhistoricus; Adriaan van der Staay, cultuursocioloog; Klaas Kerkstra, Landbouwuniversiteit Wageningen, vakgroep Ruimtelijke Planvorming; Rein Geurtsen, stedenbouwkundig ontwerper; Adriaan Geuze, landschapsarchitect; Hans Broess, beleidsontwerper 'Brabant 2050'; Willem van Toorn, schrijver.
Moderatoren: Tracy Metz en Jaap Modder.

5 juni 2000: Kennis, casus: de Noord-Oostpolder en het Vergeten Randmeer
Belvedere bepleit het belang van cultuurhistorische informatie als een inspiratiebron voor ontwerpers van steden, landschappen en gebouwen. Kennis van de geografie of van de architectuurhistorische achtergronden en context van een landschap kan aanwijzingen geven voor het ontwerp. Vanuit de traditie of de specifieke kenmerken van een landschap kan een redenering worden opgebouwd die duidelijkheid geeft over trends die toepasselijk zijn of juist ongepast. Het kennisgebied waarop in dit verband een beroep kan worden gedaan is wijdvertakt en niet overduidelijk gemarkeerd. Ook de vraag is diffuus: is er bij ontwerpers wel behoefte aan cultuurhistorische informatie en beschikken zij over de middelen om die informatie te vertalen in het ontwerp? Kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd? Aan de hand van het landschap van de Noord-Oostpolder en het voornemen alsnog het Randmeer aan te leggen tussen deze polder en het oude land zal bekeken worden welke kennis productief kan zijn. Deelnemers: Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur; Koos Bosma, architectuurhistoricus; Bert Groenewoud, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek; Eric Luiten, landschapsarchitect; Marieke Timmermans, landschapsarchitect; Peter van Dun, Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Dirk Baalman, architectuurhistoricus (het Oversticht); Sijbolt Noorda, voorzitter College van Bestuur Universiteit van Amsterdam.
Moderatoren: Tracy Metz en een nog nader bekend te maken mede-moderator.

6 juni 2000: Toekomst, casus: Leidsche Rijn
Het motto van de Nota Belvedere, behoud in ontwikkeling, is een klassieke paradox. Redelijkerwijs kan de vraag gesteld worden of de overheid over de instrumenten beschikt om de paradox op te lossen. De selectie van waardevolle landschappen die de Belvederekaart aangeeft is zo ruim en het bijgeleverde ambtelijke instrumentarium zo rekbaar dat twijfel gerechtvaardigd is, zeker gelet op het geweld van courante ruimtelijke ontwikkelingen in en om de Randstad. Bovendien, welke echt nieuwe instrumenten worden in de nota aangereikt? Waarom zou het Belvederebeleid wel slagen waar vele andere beschermingsinstrumenten kennelijk falen? Casus is de planning van Leidsche Rijn bij Utrecht, waarvoor een Cultuurhistorische Effect Rapportage gemaakt is, die direct heeft doorgewerkt in het uiteindelijke masterplan. Inmiddels is deze belangrijke Vinex-locatie in aanbouw, temidden van de aangewezen waardevolle gebieden: een geschikt project dus om de theorie van Belvedere te toetsen aan de weerbarstige praktijk. Deelnemers: Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur; Ed Taverne, architectuurhistoricus; Jan Kolen, archeoloog (Archeologisch Diensten Centrum); Jannemarie de Jonge, landschapsarchitect (Alterra, afdeling Landschap en Ruimtegebruik); Dirk Sijmons, landschapsarchitect; Frans Evers, directeur Vereniging Natuurmonumenten; Elco Brinkman, voorzitter Algemeen Verbond Bouwbedrijf; André Verbaan, projecteider 5de Nota (Rijksplanologische Dienst).
Moderatoren: Tracy Metz en Eric Luiten.In het kader van Belvedere mogelijk gemaakt door de ministeries van OC&W, VROM, LNV, V&W.

meer informatie NAi publieksinformatie

Voor nadere informatie en beeldmateriaal kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie van het NAi (Angeli Poulssen, Martine Heijnen, Astrid Karbaat), tel 010-4401271, fax 010-4366975, e-mail: (info@nai.nl).

NAi
Nederlands Architectuurinstituut - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam tel. 010-4401200 - fax 010-4366975 - (info@nai.nl)
veranderd: woensdag, 17 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...