Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goede positie Regio Utrecht in Bereikbaarheidsoffensief

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Goede positie voor Regio Utrecht in Bereikbaarheidsoffensief Randstad

Uit het op 25 mei 2000 gevoerde overleg tussen de vier grote steden, de vier stadsregio's en betrokken provincies, waaronder het Bestuur Regio Utrecht en de gemeente Utrecht, met de minister van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de regio ongeveer 1,7 miljard extra tegemoet kan zien ten behoeve van investeringen in infrastructuur voor openbaar vervoer en wegen. Hiermee komt – buiten de PPS-projecten die het Rijk met het bedrijfsleven in Noord- en Zuid-Holland heeft afgesproken - ongeveer 30% van de OV-impuls en 38% van de weginfrastructuur van de totale extra investeringen voor de Randstad ten goede aan stad en regio Utrecht.

Daarnaast komt een bedrag van 600 miljoen voor benuttingsmaatregelen aan de autosnelweg A12 eerder beschikbaar. Dat is de uitwerking van het kabinetsbesluit over het Bereikbaarheidsoffensief Randstad. Op 6 juni a.s. zal de Tweede Kamer de kabinetsplannen op hoofdlijnen bespreken.

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeente Utrecht hebben eerder aangegeven blij te zijn dat het kabinet met het Bereikbaarheidsoffensief Randstad meer duidelijkheid geeft over de plannen voor de aanpak van de mobiliteitsproblemen in de Randstad. De knelpunten die de regio Utrecht heeft aangemeld, worden in het kabinetsplan genoemd. Over de bedragen voor de verschillende onderdelen is door het kabinet nu meer duidelijkheid gegeven.

Voor Randstadspoor, het Utrechtse lightrail-netwerk van regionaal openbaar vervoer, komt 725 miljoen extra beschikbaar. Voor de OV-terminal Utrecht Centraal waar trein, tram en bus onder één dak worden samengebracht is 150 miljoen extra gereserveerd.

De bereikbaarheid van de regio voor het wegverkeer wordt verbeterd door extra investeringen aan de A12 ten westen van Utrecht (200 miljoen). BRU en gemeente gaan ervan uit dat hieruit de extra aansluiting van Leidsche Rijn kan worden gefinancierd. Voor verbreding van de A2 bij Utrecht en capaciteitsvergroting van de A2 tussen Deil en Everdingen wordt 600 miljoen extra uitgetrokken. Goed nieuws is tenslotte dat het kabinet heeft besloten tot realisatie van een snelle treinverbinding tussen de vier grote steden in de Randstad. Deze zal worden gefinancierd door een PPS-constructie.

Bij de plannen hoort volgens het kabinet een proef met spitstarieven en pay-lanes. Het Bestuur Regio Utrecht en gemeenten hebben eerder aangegeven bezwaren te hebben tegen het spitstarief. De minister heeft duidelijk aangegeven dat het pakket één en ondeelbaar is.

Het dagelijks bestuur van het BRU zal de kabinetsplannen met de 26 aangesloten gemeenten bespreken. Burgemeester en Wethouders van Utrecht zullen de concrete maatregelen uit het pakket nu met de gemeenteraad bespreken.

Verdere besluitvorming in de regio is mede afhankelijk van de besluitvorming op rijksniveau. Hiervoor zijn procesafspraken gemaakt, gericht op concretisering voor 1 oktober 2000.

Het kabinetsbesluit voorziet bovendien in de instelling van een regionaal mobiliteitsfonds. De middelen die vanuit de regio in dat fonds worden gestort, worden door het kabinet verdubbeld tot maximaal 250 miljoen gulden per regio. Dat maakt het mogelijk te investeren in voor de regio belangrijke voorzieningen als lokale wegen, transferpunten voor overstap van auto naar openbaar vervoer, een hoogwaardig fietsnet, meer spitslijnen, doelgroepstroken en het stimuleren van vervoermanagement bij bedrijven en instellingen en telewerken. Ook gemeentelijke bereikbaarheidsprojecten komen voor financiering uit dit fonds in aanmerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


* Gemeente Utrecht: Mechelien van Galen (030-2861409) of Anton van Emst (030-2861148); buiten kantooruren via 06-25032730
* Bestuur Regio Utrecht: Rinnerd Plantinga (030-2862579)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie