Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Noord-Holand steunt project Rijkswerf Den Helder

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Week 21


PERSBERICHT, donderdag 25 mei 2000

Provincie helpt project Rijkswerf over laatste financiële hobbel Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn bereid een extra financiële inspanning te leveren voor het project herinrichting Oude Rijkswerf in Den Helder. Na het besluit van de ministerraad op
29 april om een rijksbijdrage te leveren van ƒ 76 miljoen bleek in het totale financiële plaatje nog een tekort te bestaan van ruim ƒ 20 miljoen. Er is GS veel aan gelegen dat het project toch kan worden gerealiseerd. Daarom zal aan provinciale staten worden voorgesteld naast de bijdrage van ƒ 16,7 miljoen die al eerder is toegezegd als provinciebijdrage nog een aanvullend bedrag van ƒ 5 miljoen beschikbaar te stellen. De extra bijdrage kan worden gedekt uit het Fonds Investeringen Noord-Holland. De gemeente Den Helder is bereid ook ƒ 5 miljoen voor haar rekening te nemen. Over het resterende gat van ƒ 10 miljoen zal nog overleg gevoerd worden tussen de staatssecretaris van VROM, provincie en gemeente om te bezien of het innovatiebudget ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) in 2001 hiervoor kan worden ingezet. Van de regio wordt momenteel een garantstelling gevraagd. Van Noord-Hollandse zijde is door GS een inspanningsverplichting uitgesproken voor afdekking van een eventuele lagere VROM-bijdrage dan de ƒ 10 miljoen. Op deze manier zijn er geen open einden meer in de financiële dekking van het omvangrijke project en kan het kabinet overgaan tot finale besluitvorming. Dit is door gedeputeerde Verburg (economisch beleid) meegedeeld aan staatssecretaris Ybema, die de besluitvorming in het kabinet voorbereidt. De totale herinrichtingsplannen voor de Oude Rijkswerf Willemsoord zijn geraamd op ruim ƒ 166 miljoen. Het geld is benodigd voor restauratie van gebouwen, aanleg van infrastructuur, inrichting themapark en museum in nautische en maritieme sfeer. Het project is bedoeld om toerisme, economische structuur, arbeidsmarkt, woonklimaat en bedrijfsomgeving in Den Helder een stimulans te geven.


* Inlichtingen: Peter Heemskerk, bureau Communicatie, tel.(023) 514
40 10reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie