Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief NUfo voor leden beroepsorganisatie verpleging

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NU'91


NUfo
8 25 mei 2000

NUfo is een nieuwsbrief voor actieve leden van NU'91, beroepsorganisatie van de verpleging

Principeakkoord verpleegkundig onderwijs
Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, kwam het principeakkoord van de CAO voor onze leden in het verpleegkundig onderwijs tot stand (voor de CAO sector onderwijs: primair, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs). De overeengekomen loonsverbetering houdt in:

* 3,25 % structureel per 1 maart 2000;

* eenmalige uitkering 0,8 % december 2000;
* 2, 25 % structureel per 1 maart 2001;

* eenmalige uitkering 0,8 % december 2001.
De CAO is tweejarig en loopt van 1 maart 2000 tot 1 maart 2002. Het betreft een CAO voor het personeel in overheidsdienst. Deze CAO werd overeengekomen door de minister van Onderwijs met de vier centrales voor overheidspersoneel. NU'91 is als lid van het Ambtenarencentrum (AC) betrokken bij deze CAO. De Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS) (basisonderwijs) is een van de bij het AC aangesloten onderwijsverenigingen. Deze vereniging heeft voor het AC de CAO-onderhandelingen gevoerd.

Leden van NU'91 ontvangen de informatie over het principeakkoord van de AVS en worden door de AVS in een ledenbijeenkomst of schriftelijk in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken of zij wel of niet in kunnen stemmen met het principeakkoord. NU'91 legt het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan haar leden voor. Verdere afspraken zijn opvraagbaar bij het serviceloket van NU'91 of in te zien via Internet, www.nu91.nl.

De CAO-Onderwijs is een etage-CAO. Voor de daaronder vallende branche-CAO's PO (primair-), VO (voortgezet-) en BVE (beroepsonderwijs) worden afzonderlijk onderhandelingen gevoerd voor nadere branchespecifieke invulling. Met betrekking tot de CAO-BVE heeft NU'91 een samenwerkingsverband met de Unie-BVE.
Oproep leden in ondernemingsraden tot deelname aan onderzoek in het kader van het AWOZ-project Prestatie-indicatoren Arbo-dienstverlening
In het kader van dit project heeft op 12 mei een gesprek plaatsgevonden met TNO-Arbeid.
TNO-Arbeid vraagt onze leden in de ondernemingsraden om medewerking bij het onderzoek middels het beantwoorden van onderstaande vragen. U kunt uw antwoorden kenbaar maken, graag voor 19 juni 2000, via het e-mailadres (m.dekker@nu91.nl).
Wat betreft de ervaringen met de Arbo-dienstverlening:

* Hoe actief zijn de instellingen in het formuleren van hun eigen vragen en behoeften ten aanzien van de dienstverlening door de Arbo-dienst?

* Hoe zijn de ervaringen bij de selectie en contractering van de Arbo-dienst?

* Hoe zijn de ervaringen met de sturing en evaluatie van de gecontracteerde Arbo-dienst;
wat is de betrokkenheid van ondernemingsraden bij de keuze en contractering van de Arbo-dienst?

* Welke succesfactoren en knelpunten zijn u uit de praktijk bekend?
* Welke criteria worden gehanteerd om de kwaliteit van de Arbo-dienstverlening te beoordelen?

Wat betreft behoeften ten aanzien van een draaiboek en gebruik van prestatie-indicatoren:


* Aan welke behoeften moet een draaiboek tegemoet komen?
* Zijn prestatie-indicatoren daarbij een praktisch hulpmiddel?
* Zijn er andere hulpmiddelen nuttig? Zo ja, welke?
* Welke randvoorwaarden zijn van belang bij het ontwikkelen van het draaiboek?

* Welke suggesties heeft u voor het draaiboek en de prestatie-indicatoren op basis van uw ervaringen?Aankondiging
LOZnet deze zomer de lucht in

Vanaf juni is de nieuwe website Leren en Opleiden in de zorg, ofwel LOZnet in de lucht. Maar voor wie niet wachten kan, is er de zogenoemde mini-site, waarin een voorproefje wordt gegeven van de uiteindelijke versie. Managers, staafmedewerkers en werknemers van zorginstellingen kunnen op deze - in opdracht van AWOZ, AWOB en AWO ontwikkelde - site terecht voor informatie over en ondersteuning van leerprojecten. De site beschikt over een databank met overzichten van leeractiviteiten en -initiatieven van opleidingsinstituten en -bureaus. Ook biedt LOZnet actuele informatie over opleidingsactiviteiten in de zorgsector en over nieuwe ontwikkelingen op het 'leerfront'. De site is interactief opgezet. Bezoekers kunnen met elkaar discussiëren over opleidingen, leermethoden en dergelijke, maar kunnen ook reageren op diverse stellingen. LOZnet is er voor zittend personeel in de zorgsector. Instromers in de zorg(opleidingen) kunnen terecht op het GOBnet. Er kan overigens wel gelinkt worden van LOZnet naar GOBnet.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie