Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over sepot verduisteringszaak

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over afhandeling van een onderzoek
Gemaakt: 26-5-2000 tijd: 16:26


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


25 mei 2000

In antwoord op uw brief van 18 april 2000, nr. 299000 7680, deel ik u mede dat de nadere vragen van het lid Kalsbeek van uw Kamer over de klachten over een afhandeling van een onderzoek worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie op de kamervragen van het lid Kalsbeek over de klachten over een afhandeling van een onderzoek

(ingezonden 17 april 2000, nr. 2990009950)


1 en 2

Uit de verklaringen van de zes personen die ten tijde van het onderhavige ECD-onderzoek aangifte deden wegens verduistering komt naar voren dat zij Freddy N. kunstvoorwerpen in consignatie hadden gegeven om deze te verkopen. Als onderdeel van de overeenkomst werd een 'opdracht tot dienstverlening bij verkoop' door beide partijen getekend. De daarin overeengekomen termijn is in de meeste gevallen, veelal mondeling, één of meer keer verlengd. In één geval is geen sprake van een schriftelijke opdracht en ontkent Freddy N. dat een zakelijke relatie is aangegaan. Volgens de aangevers heeft Freddy N. deze goederen mogelijk wel verkocht maar heeft hij geen geld afgedragen.

Freddy N. heeft verklaard in de vijf gevallen waarin sprake is van een schriftelijke opdracht de goederen te hebben ontvangen. Hij bekent ook de goederen te hebben verkocht danwel ingeruild bij de aankoop van andere kunst doch in gebreke te zijn gebleven na verkoop van de kunstvoorwerpen de transactie financieel af te wikkelen, zoals was overeengekomen met de opdrachtgevers. In drie gevallen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling (schuldbekentenissen en/of betalingsregelingen).

De door Freddy N. uitgeleverde administratie is onvoldoende nauwkeurig om daaruit af te leiden wat hij exact met de in consignatie gegeven goederen heeft gedaan.

Naar het oordeel van het behandelend openbaar ministerie was er aan de hand van het feitenmateriaal onvoldoende bewijs dat Freddy N. zich de in consignatie gegeven kunstvoorwerpen wederrechtelijk heeft toegeëigend als bedoeld in artikel 321 Wetboek van Strafrecht (verduistering). Daarbij is vooral in aanmerking genomen dat niet bewijsbaar werd geacht dat Freddy N. de goederen na ommekomst van de overeengekomen, in de meeste gevallen verlengde, consignatietermijn nog onder zich had.

Daarnaast bevatte het dossier naar het oordeel van het behandelend OM evenmin voldoende bewijs voor oplichting. Daarbij is in aanmerking genomen dat niet te bewijzen zou zijn dat betrokkene van meet af aan van plan is geweest de kunstwerken zelf te behouden en daartoe de valse hoedanigheid van bewaarnemer zou hebben aangenomen.

Hetgeen bewezen verklaard kon worden, kon dus niet als strafbaar feit worden gekwalificeerd, en voor de de delikten verduistering en oplichting bestond naar het oordeel van het behandelend OM onvoldoende bewijs.

Daarbij kwam dan nog het feit dat N. voor soortgelijke feiten al was veroordeeld nadat de onderhavige feiten zich hadden afgespeeld, zodat zelfs bij bewezenverklaring, geen of slechts een geringe straf te verwachten zou zijn.

Zoals bij beantwoording van vraag 2 en 3 van de vragen van 25 februari 2000 (nr. 2990007680) al werd aangegeven, was het onderzoek ingesteld wegens bedrieglijke bankbreuk, daarna werden in het onderzoek ook aangiften van verduistering betrokken. Freddy N. heeft terzake van dit onderzoek bericht ontvangen van sepot wegens recente bestraffing.
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie