Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS provincie Limburg

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 16 mei 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2000, vastgesteld op 23 mei 2000.

Agenda vergadering van Provinciale Staten op
26 mei 2000.
GS hebben de agenda voor de vergadering van PS op 26 mei vastgesteld. De agenda en de daarbij stukken liggen ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement. In verband met de behandeling van de Kadernota zal de vergadering beginnen om 9.00 uur.

Verslag van het ruimtelijk beleid over 1999.

Gedeputeerde Staten hebben het verslag over het in 1999 gevoerde ruimtelijk beleid (voorlopig) vast- gesteld en zullen dit voorleggen aan Provinciale Staten.

Verdeling intensiverings- middelen jeugdzorg
2000 en 2001.
GS gaan accoord met het voorstel om de intensiveringsmiddelen jeugd- zorg 2000 en 2001 als volgt te verdelen:


* - f 4,5 miljoen voor de bureau's jeugdzorg;
* - f 1 miljoen voor wachttijdenbestrijding;
* - f1 miljoen voor versterking van de relatie onderwijs-jeugdzorg.
NS emplacement Sittard, problematiek rangeer- activiteiten voor de rail- terminal Born.

GS hebben de NS gevraagd uiterlijk
15 juni 2000 een gedoogverzoek in te dienen.
Verzoek om uitstel dwangsomtermijn Janssen Tegelen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten het verzoek om uitstel onder voorwaarde in te willigen.

Brief aan minister Verkeer en Waterstaat inzake grensoverschrijdend openbaar vervoer.

GS hebben de minister van Verkeer en Waterstaat verzocht om ondersteuning inzake de verbetering van het grens- overschrijdend openbaar vervoer.

Subsidies grondverwerving voor de Stichting het Limburgs Landschap en Vereniging Natuurmonumenten.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van f 4 miljoen toe te kennen aan de Stichting het Limburgs Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten t.b.v. de aankoop van terreinen.

Mestverwerking bij Demkolec.

GS hebben kennis genomen van de mogelijkheden terzake en staan positief ten opzichte van dit initiatief.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer Van Zutphen (SP) over sponsoring door Essent, van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over wachtlijst en wachttijd blindengeleidehonden en inzake gevaar van ondervoeding in zorginstellingen en van de heer Zinken (PNL) over de ernstig verhoogde kans op verkeersdoden op de N292.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie