Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landstad Deventer presenteert toekomstvisieop congres

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle, 25 mei 2000

LANDSTAD DEVENTER PRESENTEERT TOEKOMSTVISIE OP KEUNINGCONGRES

Drie ontwerpbureaus presenteren op vrijdag 26 mei 2000, van 09.30 uur tot 16.30 uur op het Keuningcongres in de Deventer Schouwburg De Leeuwenbrug hun visies op het fenomeen LandStad Deventer. Het Keuningcongres is het sluitstuk van de ontwerpfase waar de afgelopen twee jaar door de ontwerpbureaus, inwoners,
gemeentevertegenwoordigers, omwonenden en belangengroeperingen in Deventer en omgeving aan gewerkt is. Centrale vragen waar tijdens het congres onder andere aandacht aan wordt besteed, zijn: is het geen tijd voor de bouw van nieuwe dorpen in Deventer en omgeving; zijn er bondgenootschappen te sluiten tussen stedenbouw, natuur, landschap en tussen landbouw en burgers; blijft plattelandsvernieuwing een loze kreet of krijgt het echt handen en voeten; kunnen we water werkelijk de ruimte geven?

Het project LandStad Deventer is twee jaar geleden gestart als een experiment binnen Overijssel. Deventer en omgeving is als proefgebied uitgekozen, omdat deze regio op het gebied van de ruimtelijke ordening nog niet volledig is ingericht. Terwijl de groei van mensen en activiteiten, mede door het oprukken van de Randstad, een steeds grotere druk op de ruimte en het milieu legt. Samen met de inwoners van het gebied, de drie ontwerpbureaus, de gemeenten en andere betrokken heeft het project LandStad Deventer de toekomst van Deventer vormgegeven. Tijdens het Keuningcongres worden de drie toekomstvisies voor het grondgebied van de gemeenten Bathmen, Deventer, en Olst gepresenteerd. Bij de visies van de drie bureaus staat de nieuwe relatie tussen de steden en het platteland centraal. Voor de toekomst van het gebied is het van belang dat de stedelijke groei in goede banen wordt geleid. Tevens wordt er nagedacht over de vernieuwing van het platteland. Het project LandStad Deventer is er onder andere op gericht een alternatieve bron van inkomsten voor de landbouw te ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan de opzet van zorgboerderijen, het onderhouden van landschappen en het aantrekken van toerisme.

Na de presentatie van de visies van de ontwerpbureaus op het keuningcongres worden de plannen besproken in de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Eind dit jaar worden de definitieve keuzes gemaakt over uitvoerbaarheid, financiën en wenselijkheid. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een gemeenschappelijk plan van aanpak waarin stad en land, bestuurders en bewoners zich kunnen vinden.

Het Keuningcongres zet zich in voor het ontwikkelen van een breed maatschappelijk debat over beheer, vormgeving en inrichting van regio's. Het congres ontleend zijn naam aan de Groningse geograaf Hendrik Jacob Keuning, de eerste hoogleraar sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen die grote affiniteit had met het noordelijke landschap.

Landstad Deventer is een initiatief van de provincie Overijssel, de gemeente Bathmen, Deventer, Olst, de Vereniging Plattelandsbeheer Issala, Het Ministerie van LNV, Waterschap Groot Salland, Waterleidingmaatschappij Overijssel NV en het Koenig Instituut.

Nadere informatie:
team Communicatie, Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18
PROGRAMMA

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Welkomstwoord door B. Assink, voorzitter stuurcommissie LandStad Deventer

10.10 uur Opening door dagvoorzitter B. Groot, algemeen directeur Omroep Gelderland

10.15 uur LandStad Deventer: een kleurrijke streek aan zet, door drs. J. Starkenburg,
projectleider LandStad Deverter

10.30 uur Een nieuwe kijk op LandStad Deventer: vernieuwing van ruimte en gebruik:
cultuur en bestuur
Ontwerpbureau Alterra, research instituut voor de groene ruimte cultuur en bestuur

11.20 uur Pauze

11.45 uur Stromen in LandStad Deventer: water, natuur en landschap in beweging
Ontwerpbureau H+N+S Landschapsarchitecten

12.35 uur Lunch

13.30 uur LandStad Deventer: een nieuw bondgenootschap tussen stad, land en dorp
Ontwerpbureau Palmboom & Van den Bout Stedenbouwkundigen bv
14.20 uur Markt, mogelijkheid om met ontwerpers in discussie te gaan en eigen ideeën te presenteren

15.20 uur Plenaire sessie met forum en discussie
16.30 uur Sluiting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie