Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW overzicht klachten seksuele intimidatie

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW overzicht klachten seksuele intimida tie

Gemaakt: 31-5-2000 tijd: 16:23


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 26 mei 2000

Hierbij zend ik u een overzicht van de door de Inspectie van het Onderwijs in 1999 afgehandelde klachten seksuele intimidatie en seksueel misbruik.

In totaal zijn er 244 klachten afgehandeld. Dit zijn er 77 meer dan in
1998. Met de inspectie ben ik van mening dat de stijging waarschijnlijk te maken heeft met de grote aandacht in 1999 voor preventie en bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in het onderwijs. Teneinde de openheid te bevorderen en regelend op te treden werd juli 1999 de wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (Staatsblad 313, 1999) van kracht. Op grond daarvan geldt een verplichting voor het bevoegd gezag van onderwijsinstellingen om bij vermoedens van seksueel misbruik door personeel overleg te voeren met de vertrouwensinspecteur. Tevens is een meldplicht voor het onderwijspersoneel opgelegd, waarbij bij vermoedens van seksueel misbruik het bevoegd gezag van de school moet worden ingeschakeld.

De vertrouwensinspecteurs hebben mede tot taak in het kader van de begeleiding van slachtoffers zonodig te verwijzen naar slachtofferhulp, bijvoorbeeld de RIAGG's. Ruim een derde van de slachtoffers/ klagers hebben contact gehad met professionele hulpverlening. Met name waar het gaat om psychotherapeutische hulpverlening.

Van de 244 door de inspectie behandelde klachten hadden er 80 betrekking op vermoedens van zedenmisdrijven zoals ontucht en verkrachting. Dit heeft geleid tot 18 strafrechtelijke aangiftes. Daarvan leidden er 14 tot een veroordeling. Daarnaast was er in 19 gevallen sprake van een arbeidsrechtelijke maatregel, die tot ontslag hebben geleid.

Tenslotte deel ik u mee dat in het vervolg dit jaarlijks overzicht in het onderwijsverslag opgenomen zal worden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie