Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake taalachterstanden

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake taalachterstanden

Gemaakt: 25-7-2000 tijd: 15:49


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Zoetermeer, 26 mei 2000

Bij brief van 31 maart jl. heeft Uw commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gevraagd om een afschrift. Het betreft de reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie d.d. 23 februari jl.

Het antwoord treft u hierbij aan. Zoals u ziet zal op 15 juni een gesprek worden aangegaan met de Vereniging.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

t.a.v. de heer W.H.A. van der Tas

en mevrouw M.A.C. Aal, voorzitter

Postbus 3088


2800 CD Gouda

Geachte heer Van der Tas en mevrouw Aal,

Naar aanleiding van uw brief van 23 februari jl. deel ik u het volgende mee. Allereerst excuses voor de lange termijn waarop beantwoording plaatsvindt.

Inmiddels heeft op 5 april een telefoongesprek plaatsgevonden tussen

de heer Van der Tas en mevrouw Gonggrijp van mijn ministerie. In dat gesprek is van uw zijde nogmaals benadrukt welke rol logopedie kan spelen bij de taalontwikkeling van allochtone kinderen.

Op 22 maart jl. heb ik met de Tweede Kamer een Hoofdlijnendebat gevoerd over de notitie Onderwijskansen. Taal was één van de thema's in dit debat. De Tweede Kamer heeft gevraagd om een nadere Uitwerkingsnotitie. Op dit moment wordt aan deze Uitwerkingsnotitie gewerkt, verzending aan de Tweede Kamer is begin juni voorzien en waarschijnlijk op 19 juni de Kamerbehandeling.

In de Uitwerkingsnotitie wordt een aantal concrete maatregelen opgenomen, waaronder op het gebied van taal. Gezien de status van de notitie, ga ik nu niet nader in op de inhoud.

Op 15 juni is er een nader gesprek met u gepland over de vraag of de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie een bijdrage kan bieden aan de aanpak Onderwijskansen, en zo ja: welke. Uiteraard wordt in een dergelijk gesprek ook de positie van andere betrokken partijen bezien.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie