Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over premiestaffels voor premieregelingen

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen26.005 vragenformulier 26 mei 2000

Gemaakt: 26-5-2000 tijd: 14:39

Vragen van het lid de Vries aan de staatssecretaris van Financiën over premiestaffels voor beschikbare premieregelingen. (Ingezonden 26 mei
2000)


1

Is het waar dat verzoeken om te beoordelen of een premiestaffel voor een pensioenregeling op basis van een beschikbare premie voldoet aan de uitgangspunten van artikel 18a, derde lid Wet op de loonbelasting
1964 door uw ministerie worden aangehouden in afwachting van door de belastingdienst c.q. het ministerie te publiceren algemene staffels?

2

Zo ja, op welke termijn kunnen deze staffels worden verwacht? Is het waar dat het Verbond van Verzekeraars reeds op 28 september 1999 een model dat naar haar oordeel leidt tot aanvaardbare staffels ter beschikking heeft gesteld aan de belastingdienst met het verzoek hierover een oordeel uit te spreken?


3

Zo ja, waarom is dat nog niet gebeurd en op welke termijn kan het verbond een antwoord tegemoet zien?


4

Deelt u de opvatting dat het voor alle bij de (uitvoering van) pensioenregelingen betrokken partijen van groot belang is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over welk percentages aan beschikbare premie zijn toegestaan?


5

Zo ja, bent u bereid deze duidelijkheid op zo kort mogelijke termijn te verstrekken?


6

Is het waar dat een beschikbare premie zodanig mag worden vastgesteld dat het uit de beschikbare premieregeling voortvloeiende pensioenresultaat grosso modo overeenstemt met het resultaat van een eindloonregeling met een opbouwpercentage per dienstjaar van 2?


7

Zullen de door het ministerie c.q. de belastingdienst te publiceren staffels zijn gebaseerd op dit uitgangspunt?


8

Is het waar dat de belastingdienst in voorkomende gevallen staffels hanteert die zijn gebaseerd op een pensioenresultaat dat overeenkomt met een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2?


9

Zo ja, waarom worden deze uitgangpunten gehanteerd die beduidend lager zijn dan wat bij een salaris-diensttijdregeling op eindloonbasis is toegestaan?


10

Heeft binnen de belastingdienst de opvatting dat, indien een beschikbare premieregeling voorziet in een beschikbare premie die gedurende het gehele dienstverband gelijk blijft op een niveau dat overeenkomst met het laagste toegestane percentage van een leeftijdsafhankelijke staffel, dit in strijd is met het voorschrift dat er sprake moet zijn van een tijdsevenredige opbouw?


11

Zo ja, deelt u deze opvatting en hoe spoort dit naar uw oordeel met het adagium «Wie het meerdere mag, mag het mindere ook»? Als men met andere woorden, via een leeftijdsafhankelijke staffel een beschikbare premie mag hebben die bijvoorbeeld bij 8% van het salaris en in blokken van vijf jaar stijgt naar 20% op vijfenvijftig jarige leeftijd, waarom zou dan niet gedurende de gehele loopbaan 8% per jaar mogen krijgen? Wordt het pensioenresultaat er niet alleen maar minder van?


12

Zo nee, bent u bereid de belastingdienst dienovereenkomstig te instrueren?

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie