Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenwerkingsakkoord bodemsanering Vlaamse tankstations

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 MEI 2000

Samenwerkingsakkoord rond bodemsanering tankstations
De Vlaamse Regering heeft, op voorstel van Vlaams minis- ter voor Leefmilieu en Landbouw Vera DUA, het ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering en finan- ciering van de bodemsanering van tankstations principieel goedgekeurd. Via dit ontwerp wordt een sluitend finan- cieringsmechanisme voorzien dat moet toelaten de histo- rische verontreiniging van de talrijke tankstations op efficiënte wijze te saneren. De totale kostprijs van deze sanering wordt op 17 tot 18 miljard frank geraamd.

Dit samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten is op vlak van de bodemsanering het eerste in zijn soort. Er wordt heel bewust geopteerd om bij voorrang rond dit thema tot een gemeenschappelijke aanpak te komen, en dit om volgende redenen.


- Talrijke tankstations werden in het verleden en worden nog steeds uitgebaat; de verdeling van petroleumproducten heeft in het verleden heel wat verontreiniging veroor- zaakt, de sanering van die terreinen is dan ook een enorme opdracht

- Weliswaar werd in Vlaanderen al in een gedetailleerde regelgeving voorzien die moet toelaten de bodemsanering van verontreinigde gronden, van welke aard en oorsprong ook, aan te pakken. Dat is alsnog niet het geval in het Brusselse en Waalse Gewest, waar de reglementering toegespitst is op de sanering van tankstations.
- Ook in het buitenland werden de eerste financierings- fondsen opgericht om het historisch passief van veront- reinigde tankstations op te ruimen. Er kan in het bij- zonder verwezen worden naar de financieringsfondsen die in Nederland en Denemarken werden opgericht, en die trou- wens in de praktijk hun deugdelijkheid hebben bewezen.
- Het huidig ontwerp van samenwerkingsakkoord is het resultaat van intense besprekingen met de betrokken sec- tor, waarbij de eerder aangehaalde buitenlandse fondsen als inspirerend voorbeeld hebben gewerkt. Deze besprekingen vonden plaats in het kader van een studie- syndicaat dat werd opgericht om alternatieve financie- ringsmechanismen te onderzoeken.

Niets belet trouwens dat, na evaluatie van de werking van dit samenwerkingsakkoord, ook voor andere sectoren een gelijkaardig financieringsmechanisme wordt opgezet. In zekere zin kan het huidig financieringsmechanisme daar- voor trouwens als modelvoorbeeld fungeren.

De sanering brengt voor vele exploitanten, feitelijke gebruikers en eigenaars een uitermate zware financiële inspanning met zich mee. Bij gebrek aan een sluitend sys- teem voor de financiering van de bodemsanering van tank- stations, dreigt voor vele exploitanten van tankstations dan ook het faillissement. De sanering dreigt ook voor de feitelijke gebruiker of eigenaar van het terrein dermate zware financiële gevolgen te hebben, dat te vrezen valt dat heel wat van die terreinen niet zullen worden gesa- neerd. Aldus dreigt het historisch passief, bij gebrek aan sanering door de exploitant, feitelijke gebruiker of eigenaar, ten laste van de overheid te vallen. Het op te richten Fonds voor de financiering van deze bodemsanerin- gen ondervangt dit risico.

Het Fonds komt tot op bepaalde hoogte financieel tussen bij de sanering van een tankstation dat verder uitgebaat wordt. In geval van stopzetting van de uitbating of indien er geen tankstation meer wordt uitgebaat, finan- ciert het Fonds de sanering volledig. Het Fonds zelf zal gespijsd worden door bijdragen van de petroleumsector.

persinfo : Ann Bats, woordvoerder van minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie