Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorzitter Artsen Orde over Specialist en wachtlijst

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Specialist en wachtlijst

26 mei 2000 , verzorgd door F.B.M. Sanders

De Orde en de NVZ hebben op 16 mei in Nieuwspoort een plan gepresenteerd om de wachtlijsten definitief weg te werken. Het betreft een uitwerking van het plan 'structurele aanpak wachttijden in de zorgsector' dat in maart 1998 tussen zorgaanbieders, beroepsorganisaties en sociale partners is overeengekomen. Het Orde/NVZ-plan heeft een tweeledige aanpak. Het bestaat uit een inhaalslag om de bestaande wachtlijsten weg te werken en een structurele aanpak om het probleem van de wachtlijsten duurzaam op te lossen (zie ook elders in dit Ordenieuws).

Nederland zou Nederland niet zijn als niet juist die inhaalslag publicitair de meeste aandacht zou hebben getrokken. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat voor die inhaalslag een onorthodoxe aanpak is gekozen. Die aanpak is nodig, omdat de thans beschikbare wachtlijstmiddelen niet snel genoeg en niet optimaal besteed worden door de bureaucratie bij de verdeling van de gelden en de niet-kostendekkende vergoedingen. De gekozen oplossing is een vorm van (inter-)nationale aanbesteding. Kernbegrippen daarbij zijn een open inschrijving en open toewijzing voor ziekenhuizen die bereid en in staat zijn om extra productie te leveren buiten de gewone werktijden. Uiteraard zal maar een deel van de medisch specialisten bereid zijn om aan dit plan mee te werken, en dan nog maar voor beperkte duur.

De financiële middelen die medisch specialisten en ziekenhuizen ter beschikking staan zijn structureel onvoldoende. Het gevaar dreigt dus dat de rij wachtenden die met de inhaalslag aan de voorkant wordt weggewerkt, aan de achterkant weer even hard aangroeit. Belangrijker is wat mij betreft dan ook dat er een duurzame oplossing komt om te garanderen dat er voldoende zorgaanbod is voor de stijgende zorgvraag. Die duurzame oplossing schuilt in een combinatie van voldoende en gekwalificeerde menskracht, een doelmatige bedrijfsvoering en toereikende financiële middelen. Concreet gaat het onder meer om meer medisch specialisten in de ziekenhuizen, een einde aan de leegstand van OK-capaciteit die ons een doorn in het oog is, vermindering van het aantal 'verkeerde bedpatiënten', structureel dichten van de groeiende zorgkloof en een onafhankelijk informatieautoriteit voor de zorgsector, zodat ramingen niet langer worden gebaseerd op politieke wenselijkheden maar op reële prognoses over de groei van de zorgvraag. De bedrijfsvoering van ziekenhuizen kan verder verbeteren door zorgprocessen of onderdelen daarvan te herontwerpen. Orde en NVZ willen daaraan meewerken omdat het kwaliteit- en tijdwinst oplevert voor de patiënt. Het aantal patiënten op de wachtlijst vermindert daarmee echter niet.

Ik hoop dat veel medisch specialisten bereid zullen blijken om - tijdelijk - een extra inspanning te leveren bij het wegwerken van de wachtlijsten, maar dan wel tegen de achtergrond van een structurele aanpak van de zorgkloof voor de komende jaren. Reëel ramen is daarbij het devies!

P.S.
Medisch specialisten en ziekenhuizen kwamen recent negatief in het nieuws toen het CTG bekendmaakte dat er in 1999 een onderproductie had plaatsgevonden ten opzichte van de gemaakte productieafspraken. Een eenzijdige voorstelling van zaken, omdat de aantallen knie- heup en cataract-operaties tussen 1997 en 1999 met 10 - 14% zijn toegenomen. Er is dus wel minder extra-productie geleverd, maar er is geen sprake van echte onderproductie. Dat de persconferentie door ons mede is gebruikt om dit misverstand even recht te zetten, spreekt vanzelf!
F.B.M. Sanders, algemeen voorzitter

© copyright ORDE 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie