Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: verstrekking publieksset met euromunten

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Verstrekking publieksset met euromunten


DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 2000-572

Onderwerp

Verstrekking publiekssets met euromunten

De Ecofin-Raad van 8 november 1999 heeft met een gemeenschappelijke verklaring over de introductie van euromunten en -biljetten de weg geopend om het publiek -ter gewenning- in de tweede helft van december 2001 van beperkte hoeveelheden euromunten te voorzien. Het kabinet is voornemens hier in Nederland invulling aan te geven door voor alle ingezetenen van 6 jaar en ouder via het Nationaal Forum van de introductie van de euro een gratis set bestaande uit de acht denominaties van euromunten (nominale waarde E 3,88 / 8,55), beschikbaar te stellen. Iedereen van 6 jaar en ouder zal begin december 2001, als onderdeel van een informatiepakketje van het Forum, een waardebon ontvangen waarmee vanaf maandag 17 december een muntsetje kan worden opgehaald. Daarnaast zullen banken en detailhandel in de gelegenheid worden gesteld vanaf dezelfde datum grotere muntpakketten (nominale waarde 25) te verkopen. Zoals bekend wordt het verspreiden van eurobiljetten onder het publiek vóór 1 januari 2002 door de ECB niet toegestaan.

Tijdige gewenning aan de nieuwe munt is in het bijzonder van belang voor kwetsbare groepen (visueel gehandicapten, ouderen), maar óók voor het grote publiek geldt dat tijdige vertrouwdheid met de nieuwe munt de overgang naar de chartale euro zal bespoedigen (minder verwarring, ergernis en vertraging bij de eerste transacties). Het beschikbaar stellen van gratis muntpakketjes maakt een hoog bereik mogelijk. De waardebon voor de euromunten zal deel uitmaken van een pakketje met informatie van het Nationaal Forum over de chartale omwisseling. Het gaat daarbij om informatie over munten en biljetten (o.a. de echtheidskenmerken) en andere sturende informatie voor de consument voor de periode rond E-day. Koppeling van deze voorlichting aan het muntsetje betekent een groot effectief bereik. Ingezetenen zonder vaste woon- en verblijfplaats zullen zoveel mogelijk via de hulpverleningsinstanties worden bereikt. Een bijkomend voordeel is dat mag worden verwacht dat het beschikbaar stellen van de pakketjes een bijdrage levert aan een positieve ontvangst van de euro in de samenleving.

Op mijn verzoek heeft De Nederlandsche Bank (DNB) bekeken op welke wijze de sets met euromunten verspreid zouden kunnen worden. In een haalbaarheidsonderzoek zijn zowel bezorg- als afhaalvarianten onderzocht. Haalbaar bleken twee varianten die gebruik maken van bestaande distributiekanalen met voldoende capaciteit. Het opzetten van een nieuw distributiekanaal voor deze éénmalige onderneming is logistiek complex en mede daarom ook financieel onaantrekkelijk.

De eerste onderzochte variant is de bezorging aan huis. Deze variant is het eenvoudigst, zeker ook voor de ontvanger, en heeft bovendien het hoogste bereik. De pakketjes zouden, gespreid over een periode van één à twee weken aan de deur worden aangeboden, waarbij er voor ontvangst getekend dient te worden. Niet bezorgbare pakketjes zouden desgewenst bij het postkantoor opgehaald kunnen worden.

De tweede variant die uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren komt gaat uit van verspreiding via bestaande distributiekanalen van bijvoorbeeld banken, postkantoren en/of andere bedrijven en instellingen. Het publiek krijgt thuis een waardebon toegestuurd waarmee een pakketje opgehaald kan worden bij een bedrijf of instelling die bereid is aan deze operatie mee te werken. Het voordeel van deze variant is dat, omdat gebruik gemaakt wordt van de bestaande distributiekanalen van de bedrijven of instellingen, de distributiekosten lager uit kunnen vallen dan bij bezorging aan huis. Daar tegenover staat dat de bezorging van de pakketjes met waardebonnen ook met de nodige zorg omkleed zal moeten worden en dat een controlemechanisme zal moeten worden opgezet om misbruik tegen te gaan. Cruciaal is een voldoende dekkingsgraad (voldoende afhaalpunten).

De kosten van de eerste variant (bezorging thuis) zouden naar schatting van DNB maximaal 100 mln (excl BTW) bedragen voor het samenstellen en bezorgen van de sets en 125 mln voor de nominale waarde van de munten. De distributiekosten van de tweede variant (afhalen) zullen naar schatting 10 tot 20 mln lager kunnen liggen, hetgeen voor het kabinet reden is daar de voorkeur aan te geven. Aangetekend kan overigens worden dat een deel van de distributiekosten toch al gemaakt zou moeten worden voor het huis aan huis verspreiden van de publieksinformatie over de chartale omwisseling. Door toevoeging van de waardebon voor de euromunten neemt het effectief bereik van de informatie bovendien aanzienlijk toe.

DNB zal de kosten voor het samenstellen en de distributie van de pakketjes op haar projectbegroting voor de chartale omwisseling opnemen, hetgeen voor de begroting van Financiën tot een lagere winstafdracht door DNB zal leiden. De nominale waarde van de munten zal worden verantwoord op de post diverse uitgaven van het begrotingshoofdstuk van Financiën. In de ontwerpbegroting 2001 zal hier nadere uitwerking aan gegeven worden.

Aanvullend op de productie van sets met acht euromunten ben ik voornemens om DNB toestemming te verlenen om op verzoek van banken en detailhandel ook grotere publiekssets met euromunten samen te stellen. Deze pakketten (met een nominale waarde van 25) kunnen vanaf maandag 17 december 2001 door banken en toonbankinstellingen -voor eigen rekening- aan klanten worden aangeboden (verkoop, retourgeld, spaaracties etc.). Het Nationaal Forum onderstreepte het belang om ook deze pakketten reeds vóór de Kerst van 2001 aan te kunnen bieden. Een ruime verspreiding van euromunten onder het publiek eind 2001 kan de wisselgeldbehoefte bij de detailhandel begin 2002 immers aanzienlijk reduceren. In de massamediale campagne van het Nationaal Forum zullen deze grotere publiekssets met euromunten ruime aandacht krijgen om voldoende afzet te realiseren. Anders dan de voorlichtingspakketten en de gratis euromunten richt deze actie zich dus niet zozeer op gewenning van het publiek, maar veeleer op een kwantitatief effect. Vergelijkbare muntpakketten zullen vanaf medio december 2001 ook in onder meer België (Bfr 500), Frankrijk (Ffr 100) en Duitsland (DM 20) in de verkoop worden gebracht. De kosten voor het samenstellen van de grotere muntpakketten zullen in de DNB-projectbegroting worden opgenomen.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie