Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stimuleringsmaatregel betaald ouderschapsverlof

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

26 mei 2000

Stimuleringsmaatregelen betaald ouderschapsverlof

Er komt een (fiscale) stimuleringsmaatregel voor betaald ouderschapsverlof. De regeling moet werkgevers en werknemers stimuleren om in cao-verband of op individueel niveau afspraken te maken over de betaling van het ouderschapsverlof.

Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op het ouderschapsverlof. Ook wil het kabinet de Wet financiering loopbaanonderbreking op een aantal punten verbeteren.

Uit de evaluatie blijkt dat de belangrijkste belemmering voor het gebruik van ouderschapsverlof is dat het onbetaald is. Met een (fiscale) stimuleringsmaatregel kunnen de financiële belemmeringen voor het opnemen van ouderschapsverlof worden verminderd. De budgettaire consequenties en de verdere uitwerking van de stimuleringsmaatregel zullen aan de orde komen bij de besluitvorming van het kabinet over de begroting 2001 in augustus en hun neerslag vinden in het belastingplan voor dat jaar. Uitgangspunt van de regeling is dat de eerste verantwoordelijkheid voor betaald ouderschapsverlof ligt bij werkgevers en werknemers. De stimuleringsmaatregel biedt geen wettelijk recht op betaald ouderschapsverlof, maar ondersteunt en bevordert het totstandkomen van afspraken tussen werkgevers en werknemers over betaling van verlof.

De evaluatie levert een aantal aanwijzingen op waaruit blijkt dat ouders belemmerd worden in het gebruik van ouderschapsverlof doordat het onbetaald is. 78 procent van de ouders die recht hebben op ouderschapsverlof maakt daar geen gebruik van. Van de vaders maakt 12 procent gebruik van hun recht op verlof, van de moeders 28 procent. Naarmate het gezinsinkomen lager is, wordt minder gebruik gemaakt van het verlof. Verder zegt een kwart van de ondervraagden die geen ouderschapsverlof hebben opgenomen, dat de nadelige financiële consequentie de belangrijkste reden hiervoor was. In sectoren waar het verlof wordt betaald, nemen vijf maal zoveel ouders verlof op als in sectoren waar het verlof niet wordt betaald.

Waar het verlof wordt betaald, blijkt 44 procent van de vaders ouderschapsverlof op te nemen. Is het verlof onbetaald dan neemt slechts zeven procent verlof. Van de moeders met recht op betaald verlof maakt 69 procent hiervan gebruik, bij onbetaald verlof is dit 19 procent.

Het kabinet wil verder de Wet financiering loopbaanonderbreking op een aantal punten verbeteren. Deze wet geeft werknemers een financieel steuntje in de rug als zij verlof opnemen voor zorg of studie. Uit de eerste evaluatie van deze wet blijkt dat de onbekendheid met de wet groot is. Verder blijkt de beperkte financiële tegemoetkoming een belemmering om gebruik te maken van de wet. Een ander struikelblok is het vereiste dat in plaats van de verlofganger een uitkeringsgerechtigde, arbeidsgehandicapte of herintreder moet worden ingezet.

Het kabinet wil daartoe de bekendheid van de wet vergroten en wil overwegen om de vervangingseis op onderdelen aan te passen. Het uitgangspunt dat vervanging in principe vereist is, blijft wel gehandhaafd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie