Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Van Hoof op geluid- en vlieghinder Noordkop Texel

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie
Brieven aan de Kamer


Geluid-en vlieghinder Noordkop Texel

26-05-2000

In antwoord op referte bied ik u hierbij aan mijn antwoord aan de Commissie Vlieghinder Noordkop Texel te De Cocksdorp van gelijke datum en nummering als deze.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Zeer geachte heer Visser,

Uw brief van 17 april jl. heb ik met belangstelling gelezen. U stelt in uw brief terecht dat het gemeentebestuur van Texel de gesprekspartner van Defensie is. Er is in het afgelopen jaar een uitvoerige briefwisseling geweest tussen generaal-majoor Van de Rovaart, de Coördinator Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken Defensie (CROMD) en het college van B&W over het te sluiten convenant. Inmiddels is mij gebleken dat er een misverstand bestaat over het doel van het convenant. Voor Defensie is het convenant het beginpunt van het overleg; voor de gemeente is het convenant het sluitstuk. Ik heb de gemeente Texel bij brief van dezelfde datum als deze voorgesteld om het convenant even te laten voor wat het is en het overleg maar te openen, zodat we ter zake kunnen komen.

Verder schrijft u dat het gemeentebestuur tevergeefs getracht heeft een afspraak met de CROMD te maken. Dat is in zoverre juist dat de gemeentesecretaris in november jl. Defensie heeft benaderd, maar uiteindelijk van een afspraak afzag nadat hem was gebleken dat de te nemen acties bij de gemeente liggen.

Ik wijs erop dat er voor de range op de Vliehors inmiddels een aangepaste milieuvergunning is verleend. Daarmee is aan één van uw meest uitdrukkelijke verlangens tegemoet gekomen.

Tenslotte merk ik op dat zowel het aantal vliegtuigen op de Vliehors als het aantal vliegbewegingen vanaf 1996 beduidend is afgenomen. Meer dan de helft van het aantal vluchten draait na het uitvoeren van de opdracht op de Vliehors naar het noordoosten weg om Texel zoveel mogelijk te ontlasten. Dat zijn geheel andere gegevens dan de waarnemingen die u in uw brief noemt. Overigens komen mijn gegevens overeen met de verwachtingen die mijn ambtsvoorganger in zijn brief van februari 1998 heeft uitgesproken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met de meeste hoogachting

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie